Меню Закрити

БІЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

Бізнес-консультант – це окрема особа або фірма, що надає консультаційні послуги іншим фірмам, підприємствам, організаціям з широкого кола питань. Послугами консультантів з бізнесу користуються організації, що не мають у своїх структурах відповідних відділів або бажають щось змінити, але не знають, яким чином. Наприклад, багато вітчизняних підприємств свого часу перейменували відділи продажу в маркетингові. Проте це не змінило їх політики збуту, адже, якщо дерев’яну огорожу пофарбували сріблястою фарбою, то це ще не означає, що вона набула властивостей металевої. Саме таким підприємствам і необхідні консультаційні послуги з маркетингу як для допомоги в дослідженні ринку, так і для формування власних спеціалізованих структур. Бізнес-консультанти можуть надавати як комплексні послуги, так і спеціалізуватися в якійсь одній сфері діяльності, наприклад: складання бізнес-планів, аудиторські перевірки, дослідження ринку, консультування з юридичних питань, реєстрація підприємств і оцінка нерухомості, консалтингові послуги тощо. Звичайно, що комплексні консультаційні послуги здатні надати лише досить крупні фірми, окремі ж особи, як правило, є фахівцями в конкретних галузях або займаються консультуванням невеликих компаній. Запрошені консультанти допомагають керівнику проаналізувати загальний стан справ на підприємстві (зі всіх видів його діяльності і джерел), провести перевірку відповідності бухгалтерського обліку правовим аспектам й існуючим нормативам, провести конкурентний аналіз галузі, проаналізувати прибутковість, підготувати інвестиційний проект, налагодити податкове планування, здійснити атестацію персоналу, організувати підвищення кваліфікації і багато-багато іншого. Бажання співробітничати з експертами в галузі бізнесу залежить, у тому числі, і від особи керівника фірми. Окремі менеджери наполягають на своїй безмежній компетентності, і можливість придбання чиїхось знань розглядають як приниження власного професійного авторитету. Інші начальники здатні визнати існування сфер бізнесу, в яких вони розбираються гірше за фахівців ззовні. Вважається, що другий тип менеджерів характерніший для американських компаній, а перший – для європейських. Найкращих результатів можна досягнути, якщо консультант і організація підписали довгостроковий договір. У цьому випадку між ними налагоджуються більш довірливі стосунки і немає необхідності кожен раз збирати нову інформацію (що створює нові витрати) – вона поступово накопичується, формуючи достовірнішу статистичну базу. Відмічено, що керівники підприємств не йдуть на розробку комплексних програм, як правило, запрошуючи бізнес-консультантів для роботи з окремих напрямів. Безперечно, консультації такого роду можуть здійснювати лише висококласні фахівці з вищою освітою і чималим досвідом роботи у відповідних галузях.

Бізнес-консультант повинні знати:

• Законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують підприємницьку і комерційну діяльність.

• Ринкову економіку, підприємницьке і комерційне право.

• Основні методи і принципи ведення бізнесу.

• Основи маркетингу, менеджменту, реклами, аудиту.

• Порядок ціноутворення, оподаткування.

• Основи оцінки бізнесу, нерухомого і рухомого майна.

• Основні правила роботи з цінними паперами, банківським і біржовим законодавством.

• Прийоми роботи з інструментами товарного і фондового ринків. • Порядок розробки бізнес-планів.

• Основні інструменти фінансового оздоровлення підприємства.

• Договірне право.

• Структуру управління підприємством.

• Перспективи інноваційної та інвестиційної діяльності.

• Основи соціології, психології.

• Стандарти діловодства.

• Етику ділового спілкування.

• Правила користування технічними засобами, комунікаціями, обчислювальною технікою.

Бізнес-консультант має право:

• На інформацію про всі показники роботи підприємства.

• Залучати до планування профільних фахівців підприємства.

• Запрошувати і отримувати від керівників профільних підрозділів підприємства і фахівців необхідні інформацію і документи.

• Знайомитися з документами, що визначають його права і обов’язки на займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

• Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції із вдосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими справжньою посадовою інструкцією обов’язками.

• Вимагати від керівництва підприємства забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків.

Бізнес-консультант несе відповідальність:

• За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, — у межах, встановлених чинним трудовим законодавством.

• За правопорушення, здійснені в процесі своєї діяльності, — в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством.

• За спричинення матеріального збитку підприємству — в межах, встановлених чинним трудовим і цивільним законодавством.

Оплата послуг бізнес-консультантів залежить від рівня їх професіоналізму, державної приналежності (російська компанія або іноземна), «імені» на ринку і обсягу робіт (оплата, як правило, погодинна).

Матеріал із сайту: http://www.robota.lviv.ua