Меню Закрити

Аудитор

Слово «аудитор» походить від латинського audit – «той, що слухає», хоча, мабуть, точніше специфіку діяльності відображає інше слово – «той, що перевіряє».
Аудит (аудиторська перевірка) – незалежна перевірка з метою висловлювання думки про достовірність.
Аудиторська діяльність є різновидом підприємницької діяльності. Вона полягає у здійсненні незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської і фінансової звітності економічних суб’єктів. Основною метою аудиторської діяльності є встановлення достовірності фінансової та бухгалтерської звітності, а також перевірка відповідності різних фінансових і господарських операцій чинному законодавству. Треба відзначити, що і аудитори, і аудиторські фірми не мають права займатися іншими видами підприємництва.
Внутрішній аудит – незалежна і об’єктивна діяльність за поданням гарантій і консультацій, спрямована на досягнення конкретних результатів і покращення роботи організації. У багатьох крупних компаніях, холдингах є спеціалісти внутрішнього аудиту. Людей з подібним колом обов’язків як раніше, так і зараз називають бухгалтерами-ревізорами. Внутрішній аудит допомагає компанії досягати поставлених цілей шляхом упровадження систематизованого, дисциплінованого підходу до оцінки і підвищення ефективності процесів керівництва, контролю і управління ризиками.
Аудиторську діяльність можуть здійснювати як фізичні, так і юридичні особи (аудиторські фірми). І перші, і другі можуть займатися аудиторською діяльністю лише після отримання ліцензії на її здійснення. Для отримання атестата необхідний стаж роботи у сфері аудиту, наявність юридичної або економічної освіти і складання іспитів. Є чотири види подібних атестатів. Найчастіше потрібні фахівці з атестатом із загального аудиту. Рідше потрібні фахівці з банківського аудиту, біржового аудиту, позабюджетних фондів та інвестиційних інститутів, аудиту страхових організацій.

Історія аудиту
Аудит був відомий у Європі вже у Середньовіччі, проте як наука і вид економічної діяльності почав активно розвиватися з XIX століття, коли основними замовниками аудиту стали, окрім кредиторів, власники компанії. В міру зростання державного втручання в економіку і ускладненням системи оподаткування компанії почали відчувати необхідність у незалежних фахівцях, які могли перевірити бухгалтерську і податкову звітність фірми, з метою виявлення помилок і запобігання санкціям з боку державних органів.                                                                                                                           У XX столітті у зв’язку з активним розвитком фондового ринку з’явилася нова категорія осіб, зацікавлених в аудиті, – інвестори. З середини ХХ століття аудитори почали розширювати сферу своїх інтересів та здійснювати діяльність не лише із підтвердження бухгалтерської звітності, але і почали самі вести бухгалтерський облік для сторонніх організацій, виступаючи в ролі колегіального корпоративного бухгалтера і юриста, а також інвестиційного консультанта і довіреного керівника для своїх клієнтів. Крім того, науково-технічна революція змусила аудиторські компанії освоїти функції із впровадження сучасних технологій з управління підприємством, автоматизації обліку, впровадження систем контролю якості та інших суміжних робіт.

Вимоги до освіти
95% аудиторів мають фінансову або економічну освіту. Для роботи в західно-європейській компанії знання англійської мови є обов’язковою умовою.

Суміжні спеціальності
На позицію внутрішнього аудитора можна перейти:

1). Із зовнішнього аудиту.
Компанії “Big4” – найпоширеніший варіант (правда, в поточній економічній ситуації попит на фахівців такого роду значно зменшився). “Big4” – це відмінна “школа”, але, на жаль, дуже маленький відсоток аудиторів, що виходять звідти, дійсно хороші спеціалісти. Їхній досвід дуже різносторонній, але поверхневий. При переході на позицію внутрішнього аудитора в компанію доведеться все вивчати з нуля, оскільки робота в індустрії дуже відрізняється від роботи в консалтингу. Тому багато працедавців шукають аудиторів з досвідом роботі і в “Big4”, і в індустрії.
З інших аудиторських і консалтингових компаній (звичайно, чим вищий рейтинг компанії , тим більше ціняться спеціалісти).

2). З бухгалтерських позицій (оскільки бухгалтерський облік і аудит нерозривно пов’язані між собою).

3). З інших фінансових позицій (фінансовий аналітик, фінансовий контролер тощо).

4). З позицій, не пов’язаних з фінансами і бухгалтерією (проте відсоток таких переходів дуже маленький і в більшості випадків можливий, якщо людина переходить в рамках однієї компанії).

Функціональні обов’язки
Основна мета аудиту – висловлювання думки про достовірність фінансової (бухгалтерською) звітності фірми і відповідності порядку бухгалтерського обліку законодавству.
Аудитор:
• надає бухгалтерські послуги, пов’язані з різними аспектами бізнесу;
• проводить аналіз фінансової діяльності установи, організації, підприємства незалежно від форми власності;
• здійснює ревізію бухгалтерських документів і звітності, оцінює її достовірність, а також внутрішній і зовнішній контроль законності здійснюваних фінансових операцій, відповідності їх законодавчим і нормативно-правовим актам, дотримання встановленого порядку оподаткування;
• надає необхідні рекомендації з метою запобігання прорахунків і помилок, які можуть спричинити штрафні та інші санкції, знизити прибуток і негативно вплинути на репутацію підприємства, установи, організації;
• консультує юридичних та фізичних осіб з питань господарської та фінансової діяльності, бухгалтерській звітності, проблема оподаткування, порядку заперечування незаконно пред’явлених позовів та іншим питаннях, що входять у його компетенцію;
• бере участь у розгляді позовів про неплатоспроможність (банкрутство) в арбітражному суді;
• стежить за змінами і доповненнями в нормативно-правових документах, приймає заходи за погодженням інтересів держави і клієнтів.

Особисті риси/навики
Робота аудитора вимагає готовності до частих відряджень, що займають приблизно третину робочого часу, і ненормованого робочого дня. Це важка, нервова, а часто рутинна робота, тому недивно, що багато молодих людей через рік-два покидають цю професію, не витримавши напруження.

«Ідеальний кандидат»:
• освіта: один з провідних вузів, спеціальність – «Бухгалтерський облік, аналіз, аудит»;
• додаткова освіта: атестат аудитора, АССА, CIA;
• досвід роботи: 3 роки досвіду в аудиті в “Big4”, плюс 3-5 років досвіду роботи в провідній західній компанії на посаді – «аудитор» або «старший аудитор», або «керівник відділу внутрішнього аудиту»;
• додаткові навики: англійська мова – вільно;
• особисті риси: уважність, аналітичний склад розуму, системне бачення процесів, педантичність, ретельність, посидючість.

Оплата праці
У результаті кризи різко скоротився обсяг роботи аудиторських фірм. Разом із тим зарплата найбільш кваліфікованих фахівців, що працюють у представництвах іноземних аудиторських компаній і у сфері внутрішнього аудиту підприємств за участю іноземного капіталу, практично не змінилися і коливається в межах від 800 до 1500$. Загалом можна сказати, що у сфері аудиторської діяльності, як і в багатьох інших, після кризи ще не склалися середні норми заробітної плати.
Аудитори можуть розраховувати ще на бонуси за підсумками роботи (10 – 25% річного окладу).

Перспективи
Попит на кваліфікованих аудиторів досить високий як через об’єктивну економічну ситуацію і законодавчу обумовленість (крупні компанії зобов’язані проходіть щорічну аудиторську перевірку), так і із-за чималої «текучки» – особливості графіка роботи витримувати під силу не всім.
У кар’єрному плані аудитор зазвичай починає з посади асистента, далі він переходить на позицію менеджера, керівника відділу, а може стати і директором фірми. Крім того, якщо виникне бажання змінити сферу діяльності, спеціаліст може піти у сферу фінансового менеджменту або фінансового контролінгу. Колишні аудитори досить часто займають посаду фінансового директора.
Підбиваючи підсумки, слід сказати, що робота аудитора престижна і цікава, вимагає широких професійних знань і творчого підходу.

Матеріал із сайту: http://www.robota.lviv.ua

1 Коментар

  1. Сповіщення:Аудитор | Proforientator.info

Коментарі закриті.