Меню Закрити

Архітектор

Займається проектуванням систем розселення людини: міст, районів, площ, житлових і промислових будівель, споруд, садово-паркових об’єктів тощо, розробкою проектів реставрації архітектурних пам’ятників, інтер’єрів будівель і окремих приміщень. При цьому застосовує методи і технічні засоби архітектурного проектування, системний підхід, процедури об’ємного та містобудівного моделювання, прийоми графічного і макетного вираження ідей та задумів, ескізування, передпроектний і проектний аналіз. Проводить дослідження, пов’язані з проектним рішенням, здійснення авторського нагляду за будівництвом.
Працює в проектних, науково-дослідних і проектно-експериментальних інститутах, організаціях по управлінню проектуванням і будівництвом, на підприємствах будіндустрії.

Посадові обов’язки

• розробляє архітектурно-будівельну частину проектів;

• бере участь в підготовці технічних завдань на розробку містобудівних і архітектурних рішень;

• пов’язує прийняті рішення з проектними розробками інших розділів (частин) проекту;

• забезпечує відповідність містобудівних і архітектурних рішень, які розробляються, нормативам, що діють, вимогам охорони довкілля і екологічним стандартам;

• здійснює авторський нагляд за будівництвом проектованих об’єктів, консультує з питань, що входять в його компетенцію;

• бере участь в аналізі і узагальненні досвіду розробки і реалізації архітектурно-містобудівних рішень;

• готує відгуки на раціоналізаторські пропозиції і винаходи, проекти нормативних матеріалів, що стосуються архітектурних рішень.

• бере участь в роботі семінарів і конференцій.

Повинен знати:

• методи проектування і проведення техніко-економічних розрахунків;

• технічні, художні, економічні, екологічні, соціальні і інші вимоги, що пред’являються до проектованих об’єктів;

• специфіку регіональних і місцевих природних, економічних, екологічних, соціальних і інших умов реалізації містобудівних і архітектурних рішень;

• види і властивості будівельних матеріалів і конструкцій;

• вимоги до охорони довкілля;

• передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування і будівництва;

• постанови, розпорядження, накази вищестоящих й інших органів з питань містобудування та архітектури;

• методичні, нормативні і керівні матеріали з проектування, будівництва і експлуатації об’єктів;

• стандарти, технічні умови й інші вимоги до розробки і оформлення проектно- кошторисної документації;

• технологію будівництва;

• технічні засоби проектування і будівництва;

• організацію праці;

• трудове законодавство;

• правила і норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги: розвинене просторово-образне мислення, художній смак, аналітичний склад мишлення, конструкторські здібності.

Архітектор I категорії повинен мати вищу професійну освіту і стаж роботи на посаді архітектора II категорії не менше 2 років.

Архітектор II категорії: вища професійна освіта і досвід роботи на архітектурних посадах, що заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 2 років.

Архітектор III категорії: вища професійна освіта і досвід роботи в проектних організаціях.

Архітектор: вища професійна освіта без пред’явлення вимог до досвіду роботи або середня професійна освіта і досвід роботи за фахом не менше 2 років.

Медичні противопоказання

Зниження гостроти зору, порушення координації кисті та пальців рук.

Потрібно відмітити, що з часом архітектурна освіта стає, умовно кажучи, менш художньою і більш будівельною. Лише невеликій частині випускників вдається знайти роботу саме архітектурного профілю, більшість стає просто дизайнерами.

Фахівці жартують, що професія архітектора відповідальніша, ніж лікаря, оскільки останній може приховати свою помилку, а помилка архітектора залишається на загальному огляді багато років.

Останнім часом практично обов’язковою вимогою до архітекторів стає знання комп’ютерних програм, що дозволяють здійснювати трьохвимірне проектування, — AUTOCAD і 3D Studio MAX (рідше зустрічаються Arcon і ARCHICAD). Треба відзначити, що значна частина студентів, які одержують знання архітектурного профілю, досить добре знає і звичайні програми, що дозволяють працювати з двохмірною графікою (CorelDraw, PhotoShop тощо).

Практикуючі архітектори, поряд із власне проектуванням, здійснюють авторський контроль за веденням будівельних та оздоблювальних робіт. Окрім цього в обов’язки архітектора може входити підбір будівельних і оздоблювальних матеріалів, меблів, техніки, розрахунок робіт, складання кошторисів проектів.

Існує декілька рівнів архітектурного проектування — на рівні кварталу, на рівні окремої будівлі і на рівні окремого приміщення. Зрозуміло, на долю архітектора припадає, перш за все, складання дизайну-проектів фасадів та інтер’єрів. Для складання грамотного дизайну-проекту необхідне знання колористики, основ композиції і перспективи, об’ємного моделювання. Окрім цього частими є замовлення на перепланування приміщень. Архітектори можуть працювати як індивідуально, так і у складі будівельної фірми, а також у складі спеціалізованих організацій з розробки архітектурних і будівельних проектів.

Матеріал із сайту: http://www.robota.lviv.ua