Меню Закрити

ІНЖЕНЕР-БУДІВЕЛЬНИК

Загальна характеристика професії

Особа, яка керує загальнобудівельними роботами.

Зміст діяльності
Спеціаліст широкого профілю. Може брати участь у роботі з проектування і будівництва автодоріг відповідними матеріалами (асфальт, бетон тощо), польових роботах при плануванні траси майбутньої автомагістралі (при цьому використовуються геодезичні інструменти: нівеліри, теодоліти). Результати вимірів і досліджень інженер-будівельник заносить у спеціальний журнал. Бере участь в оформленні документів геодезичних зйомок і розробці робочих креслень.

Може працювати в дорожній службі, основними завданнями якої є: забезпечення безпечного руху автомобіля зі встановленими швидкостями руху і навантаженнями, забезпечення збереження доріг і дорожніх споруд, запобігання передчасному зносу та охорона доріг.
Інженер-будівельник – умілий організатор. Під його керівництвом працюють техніки, лаборанти, дорожні робітники-будівельники.

Інженер-будівельник повинен знати
Менеджмент у будівництві. Будівельні технології. Хімію. Фізику. Математику. Матеріалознавство. Способи їх з’єднання залежно від розмірів деталей. Правила підготовки деталей і вузлів для технологічного процесу. Причини виникнення деформацій у з’єднаннях будівельних елементів. Технічні вимоги до якості цих з’єднань. Заходи запобігання браку і шляхи усунення. Нормування роботи і оплати праці. Методи підвищення продуктивності і якості праці, нарисну геометрію і креслення, опір матеріалів, будівельну і теоретичну механіку, технологію будівельного виробництва, методи розрахунку, конструювання і контролю якості будівельних конструкцій, основи кошторисної справи.

Інженер-будівельник повинен вміти
Контролювати роботу підлеглих. Зрозуміло пояснювати підлеглим актуальні завдання. Стежити за неухильним дотриманням техніки безпеки. Мотивувати будівельників на виконання об’єкту в певних тимчасових рамках. Правильно вибирати потрібні технології з’єднання будівельних матеріалів. Практично демонструвати прийоми грамотної роботи. Виконувати з’єднання різними способами і в різних просторових положеннях. Організовувати приймання будівельних конструкцій. Оперативно керувати усуненням недоліків і браку в будівельних роботах.Вимоги працедавців
Якщо потрібно без зусиль знайти прибуткове місце, інженерові-будівельникові знадобиться досвід роботи від 3-х і більше років, вища освіта, уміння працювати з комп’ютерними програмами: AvtoCAD, ArchiCAD, знання однієї або двох іноземних мов
(іноземні компанії), ступінь МВА у сфері будівництва або нерухомості буде дуже доречним. Від сучасних спеціалістів, зайнятих у сфері будівництва, все частіше вимагають володіння різними професіями: потрібні не звичайні інженери, а наприклад: інженери-проектувальники, інженери-кошторисники, інженери-електрики, інженери-теплотехніки. Також попит на ринку праці мають: головні інженери, інженери з охорони праці та інженери з нагляду за будівництвом, начальники відділів, директори та їхні заступники.

Важливі риси, які забезпечують успіх в роботі
Акуратність. Уважність. Дуже висока відповідальність. Широка ерудиція у сфері будівництва. Хороша зорова пам’ять. Точний окомір. Фізична сила і витривалість. Гострота зору і кольоросприйняття. Гнучкість, рухливість рук, ніг, усього тіла загалом.. Наполегливість. Принциповість. Розвинений вестибулярний апарат. Тривала концентрація уваги. Просторова уява і технічне мислення. Врівноваженість. Чітке, зрозуміле мовлення.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua