Меню Закрити

ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

Працівник, який розробляє заходи щодо організації праці усіх категорій працівників організації, метою яких є подальше підвищення якості та продуктивності праці, ефективності виробництва.
Обов’язки:
• участь у складанні проектів планів і програм з організації праці підприємства,
• вивчення на робочих місцях наявних трудових процесів, організаційно-технічних умов виробництва, методів та прийомів праці,
• робота з комплексного підвищення та удосконалення організації праці та її ефективності із застосуванням нормативних та методичних матеріалів, ураховуючи конкретні виробничі умови,
• участь у виявленні резервів підвищення продуктивності праці за рахунок удосконалювання її організації,
• необхідні розрахунки економічної ефективності заходів, які плануються,
• аналіз ефективності заходів, передбачених у планах, і результатів їх впровадження,
• виконання роботи, яка пов’язана із впровадженням розроблених пропозицій,
• розробка для цехів підприємства завдань щодо введення організації праці та здійснення контролю їхнього виконання,
• на основі галузевих і загальногалузевих рекомендацій розробка нормативних та методичних матеріалів із організації праці, враховуючи конкретні умови виробництва,
• вивчення й узагальнення досвіду у сфері організації праці,
• облік впроваджених заходів,
• практична й методична допомога структурним підрозділам організації при реалізації та розробці планів і програм удосконалення організації праці.
Повинен знати:
• постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні матеріали з організації, нормування і оплати праці; структуру і штат підприємства, спеціалізацію і організацію виробництва;
• перспективи розвитку галузі і підприємства; економіку, організацію праці, виробництва й управління;
• основи технології виробництва; порядок розроблення програм і планів з удосконалення організації праці;
• методи вивчення та проектування трудових процесів, використання робочого часу, визначення економічної ефективності заходів з удосконалення організації праці, оцінки рівня організації праці, виробництва та управління; порядок складання технічної документації й звітності із удосконалення організації праці;
• засоби організаційної та обчислювальної техніки;
• основи соціології, фізіології й психології праці, технічної естетики і ергономіки;
• прогресивний вітчизняний та світовий досвід удосконалення організації праці;
• основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер із організації та нормування праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з організації та нормування праці I категорії не менше 2 років.
Інженер із організації та нормування праці I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з організації та нормування праці II категорії – не менше 2 років.
Інженер з організації та нормування праці II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з організації та нормування праці — не менше 1 року.
Інженер з організації та нормування праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua