Меню Закрити

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

Завдання та обов’язки
Виконує роботу з проектування і впровадження автоматизованих систем керування виробництвом на основі застосування сукупності економіко-математичних методів, сучасних технічних засобів обробки, передавання і відображення інформації, елементів теорії економічної кібернетики. Вивчає систему і методи керування і регулювання діяльності підприємства, його виробничих і функціональних підрозділів, визначає можливість формалізації елементів діючої системи і доцільність їхнього переведення на автоматизований режим. Здійснює підготовку необхідних даних і бере участь у складанні технічного завдання на проектування АСКВ та її окремих етапів і підсистем, у розробці технічних і робочих проектів. Формулює постановку задач, виконує роботу з їхньої алгоритмізації, виявляє можливість типізації рішень окремих елементів системи, готує пропозиції щодо застосування у проектуванні АСКВ типових блоків і бере участь у їх створенні. Вивчає розроблені проектними організаціями і діючі на інших підприємствах системи автоматизованого керування виробництвом з метою використання прогресивного досвіду проектування і експлуатації АСКВ. Бере участь у роботі з удосконалення документообігу на підприємстві, формулює вимоги до змісту і будови технічної і організаційної документації, яку використовують у системі автоматизованого керування виробництвом. Розробляє технологічні схеми обробки інформації відповідно до встановлених задач АСКВ з урахуванням організаційного і технічного забезпечення усіх підсистем. Готує проекти методичних матеріалів, інструкцій та іншої технічної документації, пов’язаної із створенням і використанням фондів інформаційного використання АСКВ. Бере участь у роботі з налагодження, дослідної експлуатації і поетапного введення у дію комплексу технічних засобів АСКВ. Здійснює авторський нагляд і періодичний контроль вхідної і вихідної документації. Вивчає причини відмов і порушень у системі, розробляє пропозиції щодо усунення і запобігання, з підвищення якості і надійності АСКВ. Надає методичну допомогу підрозділам підприємства з підготовки даних для АСКВ, оформлення необхідних документів і розшифрування інформації, обробленої на засобах обчислювальної техніки.
Повинен знати:
– постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації автоматизованих систем керування виробництвом;
– перспективи розвитку виробництва;
– організацію економічного планування та оперативного регулювання виробництва;
– структуру підприємства, виробничі та функціональні відносини між його підрозділами;
– завдання і склад АСКВ;
– порядок розроблення проектів АСКВ і його підсистем, технічних завдань, технічних і робочих проектів;
– засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку;
– економіко-математичні методи;
– основи теорії економічної кібернетики;
– послідовність постановки задач, їхня алгоритмізація;
– методи визначення економічної ефективності впровадження АСКВ;
– стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
– порядок розроблення та оформлення технічної документації;
– основи економіки, організації праці, виробництва;
– основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем керування виробництвом I категорії – не менше 2-х років.
Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем керування виробництвом II категорії – не менше 2-х років.
Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем керування виробництвом – не менше 1-го року.
Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua