Меню Закрити

Інженер-електронік

Інжене́р-електро́нік — інженер, який забезпечує правильну технічну експлуатацію, безперервну роботу електронного устаткування.

Завдання та обов’язки

 • Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів і графіків роботи, технічного обслуговування і ремонту устаткування, заходів щодо поліпшення його експлуатації, підвищення ефективності використання електронної техніки.
 • Здійснює підготовку електронно-обчислювальних машин до роботи, технічний огляд окремих пристроїв і вузлів, контролює параметри і надійність електронних елементів устаткування, проводить тестові перевірки з метою своєчасного виявлення несправностей, усуває їх.
 • Виконує налагодження елементів і блоків електронно-обчислювальних машин, радіоелектронної апаратури та окремих пристроїв і вузлів.
 • Організовує технічне обслуговування електронної техніки, забезпечує її раціональне використання, працездатний стан, проведення профілактичного і поточного ремонту.
 • Вживає заходів щодо своєчасного і якісного виконання ремонтних робіт згідно із затвердженою документацією.
 • Здійснює контроль за проведенням ремонту і випробувань устаткування, за додержанням інструкцій з експлуатації, технічного догляду за ним.
 • Бере участь у перевірці технічного стану електронного устаткування, проведенні профілактичного огляду і поточних ремонтів, прийманні устаткування з капітального ремонту, а також у прийманні і введенні в експлуатацію нового устаткування.
 • Вивчає можливості підключення додаткових зовнішніх пристроїв до електронно-обчислювальних машин з метою розширення їх технічних можливостей, створення обчислювальних комплексів.
 • Веде облік й аналізує показники використання електронного устаткування, вивчає режими роботи і умови його експлуатації, розроблює нормативні матеріали з експлуатації і технічного обслуговування електронного устаткування.
 • Складає замовлення на електронне устаткування і запасні частини, технічну документацію на ремонт, звіти про роботу.
 • Проводить контроль за своєчасним забезпеченням електронної техніки запасними частинами і матеріалами, організовує зберігання радіоелектронної апаратури.

Повинен знати

 • керівні і нормативні матеріали з питань експлуатації і ремонту електронного устаткування;
 • техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості;
 • призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації;
 • технологію автоматизованого оброблення інформації;
 • формалізовані мови програмування;
 • види технічних носіїв інформації;
 • діючі системи числення, шифрів і кодів, стандартні програми і команди;
 • основи математичного забезпечення і програмування;
 • методи розроблення перспективних і поточних планів (графіків) роботи і порядок складання звітів про їх виконання;
 • організацію ремонтного обслуговування;
 • передовий вітчизняний і світовий досвід експлуатації і технічного обслуговування електронного устаткування;
 • порядок складання замовлень на електронне устаткування, запасні частини, проведення ремонту та іншої технічної документації;
 • основи економіки, організації праці і виробництва.

За матеріалами сайту https://uk.wikipedia.org/wiki/Інженер-електронік