Меню Закрити

Тест Я.Л.Холланда для визначення професiйних інтересів особистостi

Вибір професії (тест Я. Холланда)
Я. Л. Холланд — американський психолог, який розробив модель професійних інтересів особистості. Він умовно поділяє людей й відповідно всі професії на шість типів (реалістичний, інтелектуальний, соціальний, конвенціональний, заповзятливий, артистичний). Ці типи одночасно, але в різній мірі присутні в людині. Дана методика дозволяє визначити, в якій мірі в людині виявляється кожен з цих типів. Інструкція: “Нижче попарно представлені різні професії. Ваше завдання — з кожної пари вибрати одну професію “для себе”, в бланку відповідей позначити, що ж вибрано — “а” або “б” (для цього поставте знак”+” або”-” у відповідному стовпчику). Якщо вам не підходить жодна з двох професій, поставте себе в ситуацію вимушеного вибору, виберіть те, що вважаєте кращим”.
1.              а) інженер будівельник                          б) конструктор
2.              а) електротехнік                                      б) санітарний лікар
3.              а) токар                                                   б)набирач
4.              а) фотограф                                             б) завідувач крамниці
5.              а) кресляр                                                б) дизайнер
6.              а) філософ                                                б) психіатр
7.              а) редактор наукового журналу            б) адвокат
8.              а) лінгвіст                                                б)перекладач художньої літератури
9.              а) педіатр                                                б) статистик
10.          а) спортивний лікар                               б)фельєтоніст
11.          а) нотаріус                                               б) постачальник
12.          а) перфораторник                                   б) карикатурист
13.          а) політичний діяч                                 б)письменник
14.          а) садівник                                              б) метеоролог
15.          а) водій автобуса                                    б) фельдшер
16.          а) інженер-електронщик                        б) секретар друкарка
17.          а) маляр                                                   б) художник по дереву або металу
18.          а) біолог                                                  б) лікар окуліст
19.          а) телеоператор                                      б) режисер
20.          а) гідролог                                               б) ревізор
21.          а) зоолог                                                  б) головний зоотехнік
22.          а) математик                                           б) архітектор
23.          а) інспектор дитячої кімнати                 б) рахівник
24.          а) учитель                                               б) профспілковий лідер
25.          а) вихователь                                          б) художник по кераміці
26.          а) економіст                                            б) завідувач відділом
27.          а) коректор                                              б) критик
28.          а) завідувач господарством                   б) диригент
29.          а) радіооператор                                     б) фізик-ядерщик
30.          а) наладчик                                             б) монтажник
31.          а) агроном насінник                               б) менеджер
32.          а) закрійник                                            б) декоратор
33.          а) археолог                                              б) експерт
34.          а) науковий працівник музею               б) консультант
35.          а) вчений                                                б) актор
36.          а) логопед                                               б) стенографіст
37.          а) лікар                                                    б) дипломат
38.          а) головний бухгалтер                           б) директор
39.          а) поет                                                     б) психолог
Обробка та аналіз результатів
Закінчивши відповідати на запитання, скористуйтеся ключами, даними для кожного типу окремо. Співвіднесіть ваші результати зі змістом ключа. За кожне співпадання з ключем присво-юйте відповідний відповіді бал. Вам необхідно полічити загальну суму балів по кожному з типів.
Висновок про ведучий тип можна робити в тому випадку, коли по шкалі набрано не менше п’яти балів. Аналіз проводиться по всіх шкалах. Остаточний висновок робиться по типах, які набрали максимальну кількість балів.
Ключі
1.      Реалістичний тип: 1а, 2а, За, 5а, 14а, 15а, 17а, 19а, 29а, 30а, 31 а, 32а.
2.      Інтелектуальний тип: 1б, ба, 7а, 8а, 146, 18а, 20а, 21 а, 24а 29б, 33а, 34а, 35а.
3.      Соціальний тип: 16, 6б, 9а, 10а, 15б, 186, 23а, 24а, 25а, 346, Зба, 37а, 396.
4.      Конвенціональний тип: 36, 9б. 11а, 12б, 166, 20б,23б,26а, 27а, 306, 336,366, 38а.
5.      Заповзятливий тип: 46, 7б, 11б, 13а, 19б, 246,246,266,28а. 316,356,376, 386.
6.      Артистичний тип: 4а, 56, 86,106. 12б, 176, 226, 256, 276, 286, 326, 39а.
Опис типів
1.  Реалістичний тип.
Така людина надає перевагу заняттям, пов’язаним з конкретними об’єктами — речами, інструментами, тваринами, машинами. Надає перевагу заняттям, що вимагають рухових навичок, спритності, конкретності. Уникає керівних ролей і будь-якої іншої діяльності, в якій необхідні контакти з людьми.
Залюбки вибирає професії механіка, інженера, електрика, агронома, садівника, шофера і т. д.
2.  Інтелектуальний тип.
Така людина відрізняється чутливістю та багатою уявою. Вважає за краще роздумувати над проблемою, а не займатися практичною реалізацією тієї або іншої ідеї, їй подобається вирішувати завдання, що вимагають абстрактного мислення.
Вибирає наукові професії: біолог, ботанік, астроном, фізик.
3.  Соціальний тип.
Така людина, вирішуючи проблеми, спирається більше на емоції та почуття, ніж на інтелектуальні ресурси. Уникає “чоловічих” ролей, що вимагають моторних навичок, занять з механізмами.
Найбільшу перевагу надає — навчанню та лікуванню: лікар, учитель, психолог. Досягає успіхів в основному в сфері спілкування, управління, мистецтва та навчання.
4. Конвенційний тип.
Така людина важко пристосовується. їй подобаються заняття пасивного характеру та спеціальності, що вимагають чітко структурованої діяльності, яка дозволяє точно встановити, що правильно, а що ні.
Надає перевагу професіям, пов’язаним з канцелярією та обчисленнями: машинопис, бухгалтерія, економіка.
5.  Заповзятливий тип.
Така людина надає перевагу “чоловічим” керівним ролям. Їй не подобаються заняття, пов’язані з ручною працею, а також ті, що вимагають посидючості та великої концентрації уваги.
Вибирає професії типу: завідувач, директор, телеоператор, товарознавець, артист, дипломат, журналіст.
6.  Артистичний (креативний) тип.
У такої людини добре розвинуті інтуїція та уява, їй притаманні складні погляди на життя, гнучкість, незалежність рішень. Її не приваблюють “чоловічі” види діяльності, такі, як спорт, авторемонт та ін. Надає перевагу заняттям творчого характеру: музика, малювання, літературна творчість, фотографування і т. д. Часто досягає великих успіхів у мистецтві.