Меню Закрити

Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг

SibirОсвітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки за професією “Майстер банно(лазне) – оздоровчих послуг” (код КП – 5141).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Професія: 5141 Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг (код, назва професії)
Кваліфікація: Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг 2, 1, вищої категорії (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)
Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: керівні матеріали, що регламентують роботу банно(лазне)-оздоровчого комплексу; правила й технічні прийоми надання банно(лазне)-оздоровчих послуг; види й призначення банного інвентарю, технологічного устаткування, правила їх експлуатації, зберігання; типи банних послуг та прейскурант цін; перелік предметів загального та індивідуального користування; основи анатомії та фізіології людини; основи психології; засоби й методи оздоровчого масажу; правила ділового спілкування; правила надання першої невідкладної допомоги; правила з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії; знати вимоги щодо проходження медичного огляду.

Повинен уміти: обслуговувати клієнтів з метою задоволення їх гігієнічних, оздоровчо-профілактичних потреб за допомогою теплових та водних оздоровчих процедур відповідно до технології банних процедур; інформувати клієнта щодо методів, форм та інших технологічних характеристик виконання банно(лазне)-оздоровчих процедур (розігрів тіла парою, гарячою водою, гідромасаж тощо) та їх впливу на організм людини; надавати практичні рекомендації залежно від побажань та фізичного стану клієнта; під час виконання банно(лазне)-оздоровчих процедур спілкуватися з клієнтом у ввічливій, тактовній та ненав’язливій формі, у разі виникнення позаштатних ситуацій інформувати керівництво; готувати робоче місце, банний інвентар (підготовка парової, душа, власного спецодягу, банних віників тощо) відповідно до встановленого порядку; контролювати належний стан технологічного устаткування, вентиляції, роботу опалення, наявність гарячого водопостачання тощо на робочому місці; виконувати щоденну дезінфекцію місць та предметів загального користування; виконувати банно(лазне)-оздоровчі процедури з дотриманням чистоти й порядку в приміщеннях банно(лазне)-оздоровчого комплексу відповідно до санітарних вимог; стежити за станом банного інвентарю, комплектацією майна, забезпечувати його дбайливе використання, у разі зіпсуття або виявлення несправностей інформувати керівництво; підвищувати свою кваліфікацію та професійну майстерність; дотримуватися правил охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

Сфера професійної діяльності: КВЕД ДК009. 2010 Діяльність і забезпечення фізичного комфорту. 96.04.

Вимоги до освітнього рівня особи, яка навчатиметься за модулем 1 (Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг 2 категорії): повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи. У випадку отримання неформальної освіти – успішний вхідний контроль.

Вимоги до освітнього рівня особи, яка навчатиметься за модулем 2 (Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг 1 категорії): повна загальна середня освіта, наявність підтвердженої кваліфікації за модулем 1 цього Стандарту. Стаж роботи – не менше 1 року.

Вимоги до освітнього рівня особи, яка навчатиметься за модулем 3 (Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг вищої категорії): повна загальна середня освіта, наявність підтвердженої кваліфікації за модулем 2 цього Стандарту. Стаж роботи – не менше 1,5 року.

Базовий блок Професійні компетентності: Дотримуватися вимог охорони праці та протипожежного захисту, електро- та вибухобезпеки. Знати основи трудового права в професійній діяльності. Знати основи галузевої економіки. Знати основи енергозбереження. Знати різновиди сучасних бань, їх призначення та комплектацію. Уміти вимірювати та контролювати артеріальний тиск у відвідувачів банно(лазне)- оздоровчого комплексу. Ключові компетентності: Знати правила ділового спілкування. Знати основи психології, професійної етики та етикету. Оперативно діяти та приймати правильні рішення у позаштатних ситуаціях під час роботи. Взаємодіяти з членами колективу в процесі роботи. Результат – інтегральна компетентність: готовність до подальшого засвоєння модулів.

Здобути освіту та підвищити кваліфікацію можна в Дочірньому підприємстві “Навчальний методично-консультаційний Центр “Міжнародна Академія банного мистецтва”

Міщенко Наталія Ігорівна, директор Дочірнього підприємства “Навчальний методично-консультаційний Центр “Міжнародна Академія банного мистецтва”.