Меню Закрити

Бухгалтер – ревізор

Accountants at workПроводить спеціальні та планові перевірки господарсько-фінансової діяльності підприємств, які знаходяться на самостійному балансі.

Обов’язки:

 • своєчасно оформляти результати ревізії та подавати їх до відповідних інстанцій для вжиття заходів,
 • контролювати достовірність обліку коштів, які надходять, основних фондів і товарно-матеріальних цінностей,
 • брати участь у здійсненні та розробці заходів, які спрямовані на максимальну ефективність використання ресурсів, їх економію, посилення контролю господарсько-фінансової діяльності підприємств,
 • надавати оперативні вказівки керівництву ревізованого об’єкта щодо усунення виявлених недоліків і порушень, проведення контрольних перевірок виконання робіт,
 • контролювати діяльність робочих підприємства відносно організації ведення звітності та бухгалтерського обліку,
 • виконувати окремі службові доручення від свого керівника.

Повинен знати:

 • кореспонденцію і план рахунків,
 • трудове законодавство,
 • організації виробництва, роботи та управління, основи економіки,
 • розпорядження, накази, постанови, нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку,
 • процес складання звітності,
 • господарське та фінансове законодавство,
 • правила внутрішнього трудового розпорядку,
 • порядок проведення документальних перевірок та ревізій,
 • правила та норми охорони праці.