Меню Закрити

Бухгалтер

milyj_moj_buhgalterСпеціаліст фінансової сфери. Здійснює облік товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, реалізації, витрат, розрахунків із замовниками та постачальниками. Відображає в бухгалтерській документації рух товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів. Приймає первинну документацію.

Обов’язки:

 • вести бухгалтерський облік майна, господарських операцій і зобов’язань,
 • брати участь у здійсненні та розробці заходів, які спрямовані на раціональне використання ресурсів та дотримання фінансової дисципліни,
 • здійснювати контроль і прийняття первинної документації з певних ділянок бухгалтерського обліку та готувати їх до рахункової обробки,
 • відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції, які пов’язані з рухом основних засобів, грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей,
 • складати звітні калькуляції по собівартості послуг, робіт, продукції та виявляти джерела утворення непродуктивних витрат і втрат, готувати пропозиції щодо їх попередження,
 • забезпечувати керівників, інвесторів, аудиторів і кредиторів, а також інших користувачів бухгалтерської звітності достовірною і порівнянною бухгалтерською інформацією по певних ділянках обліку,
 • розробляти форми первинних документів, робочий план рахунків, які застосовуються для оформлення господарських операцій,
 • проводити економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності організації за даними звітності та бухгалтерського обліку, метою яких є виявлення внутрішньогосподарських резервів,
 • здійснювати режим заходів та економії щодо вдосконалення документообігу,
 • розробляти і впроваджувати прогресивні форми і методи бухгалтерського обліку на основі використання сучасних засобів обчислювальної техніки,
 • проводити інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів.

Повинен знати:

 • норми та правила охорони праці,
 • кореспонденцію рахунків і план,
 • ринкові методи господарювання,
 • правила використання обчислювальної техніки,
 • методи і форми бухгалтерського обліку на підприємстві,
 • законодавство про працю,
 • законодавчі акти, розпорядження, накази, постанови, нормативні та методичні матеріали, які стосуються зобов’язань, організацію бухгалтерського обліку майна, господарські операції і складання звітності,
 • організацію праці та управління, економіку,
 • організацію документообігу по ділянках бухгалтерського обліку.