Меню Закрити

ВАШІ ПРІОРИТЕТИ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ?

У запропонованому Вам опитувальнику є 18 тверджень про професію. Оцініть, якою мірою кожне з даних тверджень відноситься до обраної Вами професії.

Відповіді можуть бути 5 видів:

«так» – 5 балів;

«швидше так, ніж ні» – 4 бали;

«важко відповісти» – 0 балів;

«швидше ні, ніж так» – 2 бали;

«ні» – 1 бал.

Особиста праця за цією спеціальністю…

1. Дозволяє приносити користь нашому суспільству.

2. Дозволяє зміцнювати мир на землі.

3. Дозволяє бути завжди в колективі, брати участь у його справах.

4. Дозволяє вдосконалювати свій духовний світ.

5. Дозволяє відчувати радість праці.

6.  Сприяє усвідомленню краси праці.

7.  Дозволяє використовувати всі свої здібності.

8.  Дозволяє постійно самовдосконалюватися.

9.  Дає великі можливості для творчості.

10. Дозволяє бути оригінальним у роботі.

11. Вимагає великої розумової напруги.

12.Вимагає великої фізичної напруги.

13. Добре оплачується.

14.Забезпечує стабільне майбутнє.

15.Цінується серед друзів і знайомих.

16. Забезпечує швидке підвищення кваліфікації та професійне зростання.

17. Дає можливість працювати в місті.

18. Забезпечує вступ та навчання у виші.

Обробка даних

Для визначення основних мотивів вибору професії необхідно підрахувати суми за кожною групою мотивів. Групи мотивів, що мають максимальну кількість балів, є основними у виборі професії особисто Вами.

Групи мотивів:

Соціальні (твердження 1 і 2) – бажання своєю працею сприяти суспільному прогресу, соціальна спрямованість на вищі загальнолюдські цілі та потреби.

Моральні (твердження 3 і 4) – прагнення до вдосконалювання свого морального стану, духовного світу, розвитку моральних якостей.

Естетичні (твердження 5 і 6) – прагнення до естетики праці, її краси, гармонії, сприйняття прекрасного, одержання відчуття радості від діяльності.

Пізнавальні (твердження 7 і 8) – прагнення до оволодіння спеціальними знаннями, пізнання змісту конкретної праці.

Творчі (твердження 9 і 10) – прагнення бути оригінальним у роботі, здійснення наукових відкриттів, одержання можливостей для творчості.

Пов’язані зі змістом праці (твердження 11 і 12) – чіткі знання про процес праці, спрямованість на розумову та фізичну працю.

Матеріальні (твердження 13 і 14) – прагнення одержувати певні блага.

Престижні (твердження я 15 і 16) – прагнення до професій, які цінуються серед знайомих, дозволяють досягти високого положення в суспільстві, забезпечують швидке просування по службі.

Утилітарні (твердження 17 і 18) – прагнення керувати людьми, робота в місті, чистота та легкість праці, орієнтація на виш.