Меню Закрити

Опис вольових якостей людини

brovi-4elovekaВольовий акт включає в себе такі складові:

  1. ЦІННІСНО-СМИСЛОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. Сюди входять морально-етичні та особистісні цінності, які особистість має на даному конкретному етапі свого розвитку; усвідомлення сенсу життя взагалі та конкретної діяльності зокрема; рівень організованості життя; відповідність поведінки ціннісним і розумовим орієнтирам.
  2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ. Цей показник характеризує здатність особистості до структурування, відокремлення головного від другорядного у своїх вчинках.
  3. РІШУЧІСТЬ. Характеризує здатність особистості до швидкого перебору варіантів, вибору з них оптимального та реалізації даного варіанту поведінки в житті.
  4. НАПОЛЕГЛИВІСТЬ. Характеризує стійкість прийнятої особистістю поведінки.
  5. САМОВЛАДАННЯ. Властивість особистості зберігати контроль над своїми вчинками та діями в критичних ситуаціях.
  6. САМОСТІЙНІСТЬ. Цей показник характеризує ступінь незалежності особистості від сторонніх впливів, а також рівень вмінь, навичок та знань, які необхідні для досягнення поставленої мети.

З точки зору професійного самовизначення вагомішими є „ціннісно-смислова організація особистості”, „організація діяльності” та „самостійність”. При проведенні аналізу результатів дослідження вольової організації особистості на ці фактори слід звернути особливу увагу.

Вивчивши свої вольові якості, перейди до кроків 8, 9, 10.