Меню Закрити

Методика визначення загальних творчих здібностей людини

Загальні творчі здібності мають велике значення при виборі професії, тому ми рекомендуємо тобі пройти цю методику.

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інструкція

“Уважно прочитай наведені нижче пункти “Бланку тверджень” і у відповідній клітинці “Бланку відповідей” простав знак “+” у колонці “Так”, якщо ствердження співпадає з твоєю думкою про себе, або у колонці “Ні” —якщо воно не співпадає. Ніяких додаткових знаків чи записів робити не варто. Тобі потрібно дуже уважно прослідкувати за тим, щоб номер ствердження і номер клітинки, куди ти запишеш відповідь, співпадали.

БЛАНК ТВЕРДЖЕНЬ

 1. Як правило, я легко пристосовуюсь до людей, ідей та умов.
 2. Мені подобається вирішувати типові, стандартні завдання.
 3. Мені здається, що я б із задоволенням створював або конструював нове, ніж покращував би, вдосконалював старе.
 4. Зазвичай я обачливий, коли маю справу з колективом.
 5. В більшості випадків я дію самостійно, без допомоги і підказки друзів та старших.
 6. Ніколи не намагався змінити своє ставлення до себе та свої стосунки з друзями.
 7. Дуже часто я утримувався від висування ідей, пропозицій, хоча і мав їх.
 8. Мені часто вдається знайти нестандартні, оригінальні рішення завдань.
 9. Мені подобається, коли відбувається швидка зміна різних видів діяльності.
 10. Для мене є характерним прагнення реалізувати одночасно декілька ідей, вирішити декілька проблем.
 11. Дуже часто я один вступаю в суперечку з однолітками або старшими.
 12. Як правило, я легко погоджуюсь і підкоряюсь колективній думці.
 13. У мене часто виникають оригінальні ідеї.
 14. Мені подобається виконувати завдання за розробленим планом, схемою, інструкцією.
 15. Я завжди охоче розповсюджую, пропагую нові ідеї.
 16. Я надаю перевагу виконанню роботи по новому, хоча знаю, що це пов’язано з ризиком бути незрозумілим товаришами, старшими.
 17. Зазвичай я працюю без суттєвих змін, відхилень від тих рекомендацій, які дають учителі, батьки.
 18. Мені часто доводилось виправдовувати свої дії інструкціями, правилами, рекомендаціями або авторитетами.
 19. Мені подобається виконувати завдання дослідницького характеру.
 20. Я завжди до кінця відстоюю свою точку зору.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Прізвище, ініціали ___________________ Клас______ Вік ______ Дата _____

№ з/п Відповідь № з/п Відповідь № з/п Відповідь № з/п Відповідь
Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні
1 6 11 16
2 7 12 17
3 8 13 18
4 9 14 19
5 10 15 20

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ

Обробка результатів дослідження проводиться за такою схемою. За допомогою дешифратора проводиться оцінка кожної відповіді оптанта. При цьому за кожну відповідь, яка співпала з номером питання в рядках “Так” чи “Ні”, виставляється 2 бали.

 Дешифратор до методики творчих здібностей

Відповідь Номери питань “Бланку стверджень”
Так 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20
Ні 1, 2, 4, 6, 7, 12, 14, 17, 18

Результати сумуються і записуються до матриці та на основі цього визначається рівень сформованості загальних творчих здібностей.

Матриця результатів вивчення творчих здібностей

Показник сформованості загальних творчих здібностей

Рівень сформованості загальних творчих здібностей

При цьому, якщо набрано від 33 до 40 балів, то цей рівень сформованості можна оцінювати як “дуже високий”.

 • 26 – 32 бали —“високий
 • 13 – 25 балів —“середній
 • 6 – 12 балів —“низький
 • 0 – 5 балів —“дуже низький

 Висновок за результатами виконання методики робиться стосовно найвищих балів, що вказує на відповідний розвиток творчих здібностей. Їх також необхідно враховувати при виборі майбутньої професії. Для кращого розуміння рівнів творчого потенціалу людини, наводимо їх опис в таблиці 2.3.7.1.

 Таблиця 2.3.7.1.

Характеристика людей з різним рівнем творчого потенціалу.

Характерні ознаки людей з “дуже низьким” і “низьким” творчим потенціалом. Характерні ознаки людей з “дуже високим” і “високим” творчим потенціалом.
Обачний, методичний, дисциплінований, слухняний. Мислить стандартно, підходить до вирішення завдань під несподіваним кутом зору.
Частіше вирішує готові проблеми, ніж шукає їх. Сам шукає проблеми і шляхи їх розв’язання.
Вирішує проблеми уже апробованими і відомими методами. Маніпулює різними методами, шукає нові.
Логічний, надійний. Нелогічний, неподатливий, часто сповнений протиріч.
Досягає мети будь-якою ціною, будь-якими методами, засобами. У досягненні мети обходиться допустимими засобами.
Здатний до високого степеню точності при виконанні дрібних операцій, шаблонної роботи. Здатний виконувати шаблонну роботу на протязі короткого часу. Швидко передоручає її.
Користується довірою колективу лише в спокійній, стандартній ситуації. Має тенденцію до керування колективом в невизначених і критичних ситуаціях.
Заперечує розпорядження, норми, лише в тому випадку, коли впевнений у підтримці. Часто заперечує розпорядження і норми, не звертаючи уваги на існуючі звичаї.
Схильний до сумнівів. Гостро реагує на критику, пристосовується до неї. Легко піддається суспільним поглядам і думці керівництва. Поступливий. Не схильний до сумнівів; розробляючи ідеї, не вважає за потрібне отримати підтримку керівництва.

Розібравшись у своїх творчих здібностях, повернись до кроку 7 і виконай наступну методику вивчення темпераменту за Г.Айзенком.