Меню Закрити

Методика визначення професійно важливих рис характеру особистості

Кожна професія висуває свої вимоги до фахівців, то ми рекомендуємо пройти Методику визначення професійно важливих рис характеру особистості.

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інструкція

Перед тобою список рис характеру, які найчастіше можна зустріти. Твоє завдання − вибрати з даного списку 20 рис, які на твою думку, визначають твій характер, і записати їх у „Бланк відповідей” у відповідну колонку. Якщо тобі властива риса, якої немає у цьому списку, то допиши її нижче. Оцінивши риси свого характеру, проранжуй їх від найбільш властивої, основної, приписавши їй перший ранг, до найменш властивої, приписавши їй 20 ранг.

Після виконання цього завдання, тобі потрібно добре подумати, порадитись із спеціалістами (вчителем, профконсультантом і т.д.) і записати у відповідну колонку „Бланку відповідей” 20 рис характеру, які необхідні для успішної діяльності за професією, яку ти вибрав і якою плануєте оволодіти.

БЛАНК ПЕРЕЛІКУ РИС ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ

 • Активність, акуратність, альтруїзм, апатія
 • Безкорисливість, безпечність, безстрашність, боязливість
 • Вдумливість, вдячність, витривалість, вишуканість, вірність
 • Гордість, грубість
 • Далекоглядність, делікатність, дисциплінованість, діловитість, добродушність, дружелюбність
 • Егоїстичність.
 • Життєрадісність, жорстокість
 • Заздрість, затоплюваність, злопам’ятство
 • Ініціативність, інтелігентність
 • Капризність
 • Легковір’я, лицемірство
 • Мовчазність, мрійливість
 • Наполегливість, невимушеність, недовірливість, нервозність, нерішучість, нестриманість, нетактовність, неуважність, неуважність, ніжність
 • Обережність, обережність, образливість, організованість
 • Пасивність, педантичність, підозріливість, підприємливість, поетичність, поступливість, презирство, привабливість, привітність, принциповість, принциповість, пунктуальність
 • Рішучість, розв’язаність, розсудливість, рухливість
 • Самовладання, самовпевненість, сердечність, сміливість, сором’язливість, справедливість, старанність,стриманість
 • Тактовність, турботливість
 • Уважність, уповільненість
 • Халатність, хвалькуватість, хитрість, холоднокровність
 • Цілеспрямованість
 • Чемність, чесність, чуйність
 • Щирість

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Прізвище, ініціали __________________ Вік _____ Дата ________ Стать Ч Ж

№ з/п Риси Вашого характеру Ранг риси Риси характеру, які притаманні обраній професії

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ

Порівнюєш перелік рис характеру, які записані у першій та другій колонках „Бланку відповідей”; визначаєш ті риси характеру, які відповідають характерологічним особливостям професії, яку ти обрав; підраховуєш кількість рис характеру, які співпали між собою і записуєш це число в “Результати дослідження професійно важливих рис характеру”; визначається коефіцієнт співпадання характерологічних рис з вимогами вибраної ними професії за формулою:

Отриманий коефіцієнт записується також в таблицю результатів дослідження.

Результати дослідження професійно важливих рис характеру

За результатами виконання цієї методики ти можеш зробити висновок стосовно відповідності наявних у тебе професійно важливих рис характеру вимогам, які висуває обрана тобою професія до цих якостей. Ті професійно важливі риси, які недостатньо у тебе розвинуті, потребують систематичної роботи над собою.

Для кращого розуміння професійно важливих рис твого характеру ознайомся з їх описом.

Визначивши свої професійно важливі риси характеру, повернись до кроку 7 і виконай методику дослідження своїх вольових якостей (ВОО).

 

№ з/п Прізвище, ініціали, вік оптантів Обрана професія Кількість співпавших рис характеру − n Коефіцієнт співпадання рис характеру − К
1