Меню Закрити

Методика вивчення темпераменту (опитувальник Г.Айзенка)

Iнструкцiя

“На поставленні питання ти повинен вiдповiсти “так” або “ні”, записавши свою вiдповiдь поруч з номером запитання у “Бланку вiдповiдей” знаком “+” або “-“. Не потрібно гаяти багато часу на обмірковування питань. Дай ту вiдповiдь, яка перша прийшла в голову. Вiдповiдай на всі питання підряд, нічого не пропускай. Точно i правильно вивчити свій темперамент ти можеш при умові, що вiдповiдi будуть щирі. Коментувати питання не варто.

Опитувальник Г.Айзенка

 1. Ви часто відчуваєте потяг до нових вражень, бажання відчути збудження?
 2. Чи часто Ви відчуваєте потребу в друзях, якi Вас розуміють, можуть підбадьорити i втішити?
 3. Чи вважаєте Ви себе безтурботною людиною?
 4. Чи правда, що Вам дуже важко вiдповiсти “Hi”?
 5. Чи обмірковуєте Ви свої справи не поспішаючи, чи віддаєте Ви перевагу тому, щоб почекати перед тим, як діяти?
 6. Ви завжди стримуєте свої обіцянки, не зважаючи на те, що Вам це не завжди вигідно?
 7. Чи часто у Вас бувають спади i пiдйоми настрою?
 8. Взагалi Ви дієте i розмовляєте швидко, без запинок для обмірковування?
 9. Чи виникало у Вас коли-небудь почуття, що Ви “нещасна людина”, хоча ніякої вагомої причини для цього не було?
 10. Чи зробили б Ви все, будь-що, на спір?
 11. Чи виникає у Вас почуття невпевненості та сорому, коли хочете зав’язати розмову з симпатичною (ним) незнайомкою (цем)?
 12. Чи буває коли-небудь, що Ви сердитесь, виходите з себе?
 13. Чи часто Ви дiєте під впливом тимчасового настрою?
 14. Чи часто Ви хвилюєтесь із-за того, що зробили або сказали щось таке, чого не слід було робити або говорити?
 15. Чи віддаєте Ви перевагу книжкам над зустрічами з людьми?
 16. Чи правда, що Вас легко образити?
 17. Ви любите часто бувати в компаніях?
 18. Чи бувають у Вас такі думки, що Ви хотіли б приховати від інших?
 19. Чи правда, що Ви часом повні енергії так, що все горить у руках, а часом зовсім в’ялі?
 20. Чи хотіли б Ви, щоб у Вас було друзів менше, але щоб вони були дуже близькими?
 21. Чи часто Ви мрієте?
 22. Коли на Вас кричать, Ви вiдповiдаєте тим же?
 23. Чи часто Вас хвилює відчуття провини?
 24. Чи всі Ваші звички хороші та Бажані?
 25. Чи здатні Ви дати волю своїм почуттям i повеселитись у галасливій компанії?
 26. Чи рахуєте Ви себе людиною збудливою i вразливою?
 27. Чи вважають Вас людиною жвавою i веселю?
 28. Після того, як справа зроблена, чи часто Ви подумки повертаєтесь до неї, гадаєте, що можна було б зробити краще?
 29. Ви, як правило, мовчите, коли знаходитесь в компанії інших людей?
 30. Буває так, що Ви інколи переказуєте плітки чи чутки?
 31. Буває таке, що Вам не спиться через те, що рiзнi думки лізуть у голову?
 32. Якщо Ви хочете дізнатись про що-небудь, то Ви скоріше прочитаєте про це в книжці, ніж запитаєте?
 33. Чи буває у Вас сильне серцебиття?
 34. Чи подобається Вам робота, яка вимагає від Вас постійної уваги?
 35. Чи бувають у Вас приступи сильного тремтіння?
 36. Якщо б Ви знали, що сказане Вами ніколи не буде розголошено, Ви б завжди висловлювались у дусi загальноприйнятого (як всі)?
 37. Чи справді Вам неприємно знаходитись у компаніях, де насміхаються один над одним?
 38. Ви дратівлива людина?
 39. Чи подобається Вам робота, яка вимагає швидких дій?
 40. Чи хвилюєтесь Ви з приводу будь-яких неприємних подій, якi могли б статись?
 41. Чи правда, що Ви людина повільна i некваплива в рухах?
 42. Ви коли-небудь спізнювались на побачення чи на роботу?
 43. Чи часто Вам сняться жахливі сни?
 44. Чи правда, що Ви так любите поговорити, що ніколи не пропустите зручного випадку порозмовляти з незнайомою людиною?
 45. Чи турбують Вас які-небудь болі?
 46. Чи Ви б відчували себе дуже нещасним, якщо б тривалий час були позбавлені широкого спілкування з людьми?
 47. Чи можете Ви назвати себе нервовою людиною?
 48. Серед людей, яких Ви знаєте, такі, що Вам дуже не подобаються?
 49. Могли б Ви сказати про себе, що Ви впевнена в собі людина?
 50. Чи легко Ви ображаєтесь, коли люди вкажуть на Ваші помилки в роботі або на Ваші особисті промахи?
 51. Чи рахуєте Ви, що важко отримати справжнє задоволення від вечорниць?
 52. Чи турбує Вас відчуття, що Ви чимось гiршi за інших?
 53. Чи легко Вам внести пожвавлення в досить скучну компанію?
 54. Чи буває так, що Ви говорите про речі, на яких зовсім не розумієтесь?
 55. Чи піклуєтесь Ви про своє здоров’я?
 56. Чи любите Ви жартувати над іншими?
 57. Чи страждаєте Ви від безсоння?

БЛАНК ВIДПОВIДЕЙ

Прізвище _______________Вік___________ Дата _________________Стать Ч Ж

Відповіді Відповіді Відповіді Відповіді
так ні так ні так ні так ні
1 15 30 45
2 16 31 46
3 17 32 47
4 18 33 48
5 19 34 49
6 20 35 50
7 21 36 51
8 22 37 52
9 23 38 53
10 24 39 54
11 25 40 55
12 26 41 56
13 27 42 57
14 28 43
29 44

Щ –

Е –

Н –

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТIВ

Заповнений бланк звіряєш з ключем i підраховують кiлькiсть спiвпадань з ключем. Результати записуються в “Бланки вiдповiдей” проти позначень: “Е” – шкала “екстра – iнтроверсiя”, “Н” – шкала “нейротизму – емоційна стабiльнiсть”, “Щ” – шкала “щирості”. Результати опитування достовiрнi, якщо шкала “Щ”<4. При “Щ”>4 обробка результатів не проводиться.

Тип темпераменту визначається наступним чином. Вiдкладаємо показник шкали “Е” на осі “iнтроверсiя – екстраверсія”, а показник шкали “Н” на осі” нейротизм – емоційна стабiльнiсть” (Див. мал. 2.3.8.1.)

При аналiзi результатів обстеження необхідно притримуватись таких орiєнтирiв:

 • екстраверсія – iнтроверсiя: 12 – середнє значення, не менше, ніж 15 – екстраверт, не менше 19 – яскравий екстраверт; не більше 9 – iнтроверт; не більше 5 – глибокий iнтроверт;
 • нейротизм: 9-13 – середнє значення; не менше 15 – високий рівень нейротизму; не менше 19 – дуже високий рівень нейротизму; не більше 7 – низький рівень нейротизму;

Опускаємо перпендикуляри у вiдмiчених точках на осях до їх перетину. Точку перетину з’єднуємо з центром лiнiєю (вектор темпераменту).

Приклад: оптанти отримали наступні результати:

А: Е = 16; H = 17; Щ = 3;

В: Е = 8; H = 15; Щ = 1;

С: Е = 12; H = 5; Щ = 2;

Д: Е=12; Н = 12; Щ = 1.

Побудовані вектори темпераменту цих оптантів див. на мал. 2.3.8.1.

КЛЮЧ ДО МЕТОДИКИ АЙЗЕНКА

Екстраверсія Нейротизм Щирість
№ питання відповідь № питання відповідь № питання відповідь
1 так 2 так 6 так
3 так 4 так 12 ні
5 ні 7 так 18 ні
8 так 9 так 24 так
10 так 11 так 30 ні
13 так 14 так 36 так
15 ні 16 так 42 ні
17 так 19 так 48 ні
20 ні 21 так 54 ні
22 так 23 так
25 так 26 так
27 так 28 так
29 ні 31 так
32 ні 33 так
34 ні 35 так
37 ні 38 так
39 так 40 так
41 ні 43 так
44 так 45 так
46 так 47 так
49 так 50 так
51 ні 52 так
53 так 55 так
56 так 57 так

Таблиця результатів (приклад заповнення).

Тип темпераменту позначити знаком “+”.

№ з/п Прізвище,вік оптантів Шкали Тип темпераменту
Щ Е Н холер. сангв. флегм. меланх.
1.2.

3.

4

А. 16 р.В. 15 р.

С. 16 р.

Д. 15 р.

31

2

1

168

12

12

1715

5

12

 

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

Мал.2.3.8.1. “Квадрат Айзенка”

 Співвідношення темпераментів і типів нервової системи

Особливості нервових процесів Тип нервової системи Сильний Слабкий
нестриманий живий інертний
Сила Врівноваженість Рухливий Сильний Неврівноважений Рухливий Сильний Врівноважений Рухливий Сильний Врівноважений Інертний Слабкий Неврівноважений Рухливий або інертний
Темперамент Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік

 

Мал.2.3.8.2. Типологія темпераменту (за Г.Айзенком)

Висновок

На основі отриманих даних зробити висновок щодо вираженостi типу темпераменту та рівня розвитку типологічних властивостей особистості. Спрямованість вектора темпераменту за типологією Г.Айзенка (Мал.2.3.8.2.) вказує на відповідну характеристику темпераменту. Наприклад: оптант А – збуджений холерик; оптант В – меланхолік песимістичний; оптант С – сангвінічно-флегматичний тип – лідер спокійний; оптант D – невизначений тип темпераменту і в різних ситуаціях можуть проявлятись різні його типи (мал. 2.3.8.1.). Для кращого розуміння типів темпераменту звернись до їх опису.

На основі отриманих результатів тобі необхідно зробити висновок, яким чином ураховувати тип темпераменту в майбутній професійній діяльності та який iндивiдуальний стиль дiяльностi формувати в себе, пристосовуючи темперамент до вимог “твоєї” професії.

Визначивши свій тип темпераменту повернись до кроку 7 і виконай наступну методику вивчення характерологічних рис особистості.