Меню Закрити

Тест Дж. Голланда для визначення професiйних типiв особистостi

Інструкція

“У “Переліку професій” попарно поданi рiзнi професiї. У кожнiй парi професiй постарайся надати перевагу однiй з них, вписавши у вiдповiдну графу “Бланку вiдповiдей” знак “+”. Якщо в якiйсь iз пар професiй ти не зможеш надати перевагу нi однiй iз них, то в будь-якiй наступнiй повинен вiдмiтити знаком “+” обидві професiї. Всього повинно бути вiдмiчено 42 професiї”.

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ

Назва професії Назва професії
Інженер механік Інженер-конструктор
В’язальниця Лікар-терапевт
Кухар Економіст з планування
Коваль ручного кування Директор заводу
Кресляр Дизайнер (художник-конструктор)
Астролог Лікар-психіатр
Хімік Бухгалтер
Редактор науковий Юрисконсульт
Науковий співробітник Артист
10а Тренер команди 10б Статистик
11а Організатор виховної роботи 11б Адміністратор
12а Адвокат 12б Реставратор
13а Контролер якості продукції 13б Постачальник замовлень
14а Касир 14б Хореограф
15а Податковий інспектор 15б Письменник
16а Садівник 16б Біолог
17а Водій автомобіля 17б Медична сестра
18а Інженер-енергетик 18б Секретар-друкарка
19а Маляр 19б Художник-декоратор
20а Метеоролог 20б Офіціант
21а Лаборант 21б Режисер
22а Соціолог 22б Ревізор
23а Зоолог 23б Головний технолог
24а Математик 24б Архітектор
25а Продавець 25б Обліковець
26а Вчитель 26б Командир взводу
27а Вихователь 27б Фотограф
28а Експедитор 28б Керуючий готельним господарством
29а Коректор 29б Балетмейстер
30а Керуючий фермою 30б Диригент
31а Радіотехнік 31б Геолог
32а Слюсар-ремонтник 32б Аудитор
33а Лісник 33б Екскурсовод
34а Закрійник 34б Декоратор вітрин
35а Фізик 35б Директор комерційний
36а Біохімік 36б Консультант з маркетингу
37а Токсиколог 37б Маклер біржовий
38а Логопед 38б Стенографіст
39а Психолог 39б Менеджер
40а Референт 40б Торговець нерухомістю
41а Поет 41б Бібліотекар
42а Архіваріус 42б Мистецтвознавець

БЛАНК ВIДПОВIДЕЙ

Прізвище, ініціали __________________ Вік _________ Дата ________

Номери пар професій
а б а б а б а б
1 12 23 33
2 13 24 34
3 14 25 35
4 15 26 36
5 16 27 37
6 17 28 38
7 18 29 39
8 19 30 40
9 20 31 41
10 21 32 42
11 22

При обробцi результатiв з Бланку відповідей дані переносиш у “Ключ до тесту Дж. Голланда”, після цього пiдраховуєш кiлькiсть плюсыв за кожним iз 6 типiв і записуєш отримані результати внизу кожної колонки.

 Ключ до тесту Дж. Голланда

Реалістичний тип Інтелектуальний тип Соціальний тип Конвенційний тип Підприємливий тип Артистичний тип
10а 10б 11б 12б
11а 13а 13б 14б
12а 14а 15а 15б
16а 16б 17б 18б 23б 19б
17а 20а 20б 22б 26б 21б
18а 22а 25а 25б 28б 24б
19а 23а 26а 28а 30а 27б
21а 24а 27а 29а 33б 29б
31а 31б 36б 32б 35б 30б
32а 35а 38а 38б 37б 34б
33а 36а 39а 40а 39б 41а
34а 37а 41б 42а 40б 42б
Р= І= С= К= П= А=

Далі отриманi суми з кожного типу записуєш у матрицю.

Р І С К П А

Переведення початкових балiв у стандартнi здiйснюється наступним чином: проти певної букви в матрицi береться вiдповiдна цифра i з нормо-таблицi у вiдповiдному стовпчику вибирається стандартний бал. Наприклад, з типу Р у матрицi початковий бал 2, а в нормо-таблицi це буде 1 стандартний бал.

НОРМО-ТАБЛИЦЯ ДО ТЕСТУ Дж. ГОЛЛАНДА

СТ бали Професійні типи особистості СТ бали
Р І С К П А
0 0-1 0-1 0
1 2 0 0-1 0 2 0 1
2 3 1 2 1-2 3 1-2 2
3 4-5 2-3 3-4 3 4-5 3 3
4 6 4 5 4 6 4-5 4
5 7 5 6 5-6 7 6 5
6 8-9 6-7 7-8 7 8-9 7-8 6
7 10 8 9 8 10 9 7
8 11 9 10-11 9-10 11 10-11 8
9 12-13 10 12 11 12 12 9
10 14 11-12 13-14 12 13-14 13-14 10
11 13 13-14 11

У нашому випадку матриця в стандартних балах буде мати вигляд:

Р І С К П А

Пiсля пiдрахування всiх стандартних балiв з всiх професiйних типів у залежностi вiд суми набраних балiв визначається пріоритетний тип особистостi та професiйного середовища оптанта, надаючи перевагу першим трьом типам. Напркиклад: ти належиш до пiдприємливого типу особистостi з яскраво вираженими якостями артистичного й інтелектуального типiв, тобто твоя формула особистостi П А I. Це говорить про те, що для тебе найкраще вибрати пiдприємливе професiйне середовище, але ти будеш себе добре почувати i в артистичному або iнтелектуальному професiйних середовищах.

Приклад

БЛАНК ВIДПОВIДЕЙ  учня Степанець В.О. Вік 14 років. Дата 10.11.2014

Номери пар професій

а б а б а б а б
1 + 12 + 23 + 33 +
2 + 13 + 24 + 34 + +
3 + 14 + 25 + 35 +
4 + 15 + 26 + + 36 +
5 + 16 + 27 + 37 +
6 + 17 + 28 + 38 +
7 + 18 + 29 + 39 +
8 + 19 30 + 40 +
9 + 20 + 31 + 41 +
10 + 21 + 32 42 +
11 + 22 +

Ключ до тесту Дж. Голланда

Реалістичний тип Інтелектуальний тип Соціальний тип Конвенційний тип Підприємливий тип Артистичний тип
1б+ 2б + 4б + 5б +
6б + 7б + 8б + 9б +
3а + 10а + 10б 11б 12б
11а + 13а + 13б 14б +
12а + 14а 15а + 15б
16а 16б + 17б + 18б + 23б + 19б
17а 20а 20б + 22б 26б + 21б +
18а 22а + 25а + 25б 28б + 24б +
19а 23а 26а + 28а + 30а + 27б
21а 24а 27а + 29а + 33б 29б
31а + 31б 36б + 32б 35б + 30б
32а 35а 38а + 38б 37б + 34б +
33а + 36а 39а + 40а 39б 41а +
34а + 37а 41б + 42а + 40б + 42б
Р=4 І=3 С=14 К=6 П=10 А=7
Р І С К П А
4 3 14 6 10 7

Результати визначення професійного типу особистості

№ з/п Прізвище, ініціали, вік оптанта Професійний тип Формула професійного типу
Р І С К П А
1. Степанець В.О. 3 3 11 5 7 6 СПА

Висновок

Виконавши всі розрахунки, визначили власний літерний код (СПА). Цей результат говорить про те, що Степанець В.О. відноситься до соціального типу з достатньо значимим впливом підприємливого і артистичного, тобто, перша літера коду вказує на тип особистості, до якого ти найближчий (соціальний), друга – з яким твої показники мають певні розбіжності (підприємливий), третя – вказує на тип особистості, до якої ти ще близький, але маєш більші розбіжності (артистичний). За допомогою шкали пристосованості різних типів особистості до різних професійних середовищ, яку розробив Д. Голланд у вигляді шестикутника (див. мал. 2.3.3.1.), визначається те професійне середовище в якому буде найкомфортніше працювати. Отже, найкраще, що Степанець В.О. може зробити, – це вибрати соціальне професiйне середовище, непогано буде почувати себе в підприємливому й артистичному середовищi, останнi професiйнi середовища протипоказанi.

Для кращого розуміння шкал співвідношення різних типів особистості та професійних середовищзвернись до наступного пояснення.

Теорiя Д. Голланда дозволяє оцiнити сумiснiсть особистостi з певним професiйним оточенням, середовищем. Вiн розробив шкалу пристосованостi рiзних типiв особистостi до рiзних професiйних середовищ, зобразивши її схематично у виглядi шестикутника (див. малюнок 2.3.3.1.).

Мал. 2.3.3.1. Схема професійних типів особистості та їх взаємозвязку

По вершинах моделi вираховується зв’язок мiж типами особистостi i професiйним середовищем. Вiн обернено пропорцiйний вiдстанi вiд однiєї вершини до iншої в будь-якому напрямку. Наприклад, конвенційному типу ближче реалiстичний i практичний, тому дані типи особистостi можуть пристосовуватись до подiбних професiйних середовищ досить успiшно: К-Р, К-П, Р-К, П-К. Набагато далi вiд конвенцiйного типу знаходяться iнтелектуальний i соцiальний типи, i тому цi особистостi i середовища погано сумiщаються. I зовсiм несумiснi конвенцiйний i артистичний типи – мiж ними найбiльша вiддаль. Таким же чином можна розглянути взаємодiю кожного типу особистостi з будь-яким професiйним середовищем. Результати цього взаємозв’язку вiдображенi в таблицi 2.3.3.1.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТИПIВ ОСОБИСТОСТI З ПРОФЕСIЙНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ

Таблиця 2.3.3.1.

Тип особистості Тип професійного середовища
Р І С К П А
Р ++ + +
І + ++ +
С ++ + +
К + ++ +
П + + ++
А + + ++

Умовнi позначення:

  • ++ тип особистостi дуже добре пристосований до даного середовища;
  • + тип особистостi пристосований добре;
  • – тип особистостi пристосований недостатньо;
  • — тип особистостi зовсiм не пристосований до середовища.

 Для кращого розуміння наводимо опис типів професійних середовищ

Опис типів професійних середовищ

  • РЕАЛIСТИЧНИЙ (Р). До нього належать люди з орiєнтацiєю на сучасне (краще синиця в руках, нiж журавель в небi). Це чоловiчий, несоцiальний, емоцiйно стабiльний тип. Його представники займаються конкретними об’єктами та їх практичним використанням: речами, iнструкцiями, тваринами, машинами. Охоче обирають професiї механiка, електрика, iнженера, агронома, садiвника, водiя i т.п.. Їх вiдрiзняє, з одного боку, здатнiсть до засвоєння точних знань, соцiальних вмiнь, а з iншого – обмеженiсть в спiлкуваннi. При цьому рiвень розвитку психомоторних якостей переважає в них над усiма iншими властивостями.
  • IНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ (I). Люди, якi вiдносяться до цього типу, бiльше орiєнтованi на творчi – теоретичнi й в деякiй мiрi – естетичнi цiнностi, розумову працю. Але роздумам над проблемою вони надають перевагу заняттям з реалiзацiї пов’язаних з нею рiшень. Їх вiдрiзняють такi якостi, як допитливiсть, аналiтичнiсть, рацiональнiсть, незалежнiсть, пунктуальнiсть, методичнiсть i точнiсть, у них добре розвинуте абстрактне мислення. Але вони, як правило, переважно замкнутi й не можуть бути лiдером. Надають перевагу науковим професiям (ботанiк, астроном, фiзик, математик i т.п.). Вiдзначаються дуже виcоким рiвнем розвитку як вербальних, так i природньо-математичних здiбностей.
  • СОЦIАЛЬНИЙ (С). Люди, якi вiдносяться до цього типу, найчастiше ставлять перед собою такi цiлi та завдання, якi дають можливiсть встановити тiсний контакт з оточуючим суспiльним середовищем. Риси їх характеру: соцiальнiсть, гуманнiсть, жiночнiсть, прагнення навчати i виховувати. Вони активнi, незалежнi, хоча i здатнi пристосовуватися. Насолоджуються дiяльнiстю, пов’язаною з наданням допомоги iншим людям. Тому в заняттях надають перевагу навчанню i лiкуванню, вибираючи такi професiї, як лiкар, вчитель, психолог, декоратор, бармен. Проте не люблять працювати з iнструментами i машинами. Вони вiдрiзняються добре розвинутими вербальними здiбностями, а метаматичнi, як правило, слабо розвинутi. Яскраво проявляються органiзаторськi та комунiкативнi вмiння. При розв’язаннi проблем в основному спираються на емоцiї, почуття та вмiння спiлкуватися.
  • КОНВЕНЦIЙНИЙ (К). До нього вiдносяться люди, орiєнтованi на цiлi, завдання i цiнностi, якi виходять iз звичаїв i загальноприйнятого традицiйного стану суспiльства. Їх пiдхiд до виникаючих проблем носить стереотипний i конкретно-практичний характер. Людину цього типу вiдзначають ригiднiсть, консерватизм i залежнiсть. Вона надає перевагу професiям, якi пов’язанi з розрахунками i манiпулюванням числами, символами, їх простим вiдтворенням, тобто канцелярську дiяльнiсть, наприклад машинопис, бухгалтерiю, економiку. Хоча в цього типу людей краще розвинутi математичнi здiбностi, вони володiють i непоганими навичками спiлкування, але уникають артистичної дiяльностi. Їм не властива спонтаннiсть i оригiнальнiсть мислення, рiшення залежать вiд оточуючих людей. Вони поганi органiзатори i керiвники.
  • ПIДПРИЄМЛИВИЙ (П). Людина цього типу обирає цiлi, цiнностi та завдання, якi дозволяють їй виявляти ентузiазм, iмпульсивнiсть, домiнантнiсть, енергiю, реалiзувати любов до пригод. Надає перевагу неясним вербальним завданням, якi пов’язанi з керiвництвом, високим статусом i владою; таким професiйним ролям, в яких можуть задовольнити свої потреби в домiнантностi й визнаннi, наприклад, завiдувача, директора, телерепортера, товарознавця, суддi, дипломата, журналiста. Уникають монотонної дiяльностi, не люблять ручну працю. Загальнi iнтелектуальнi здiбностi у цих людей посереднi, а от вербальнi дещо вище середнього рiвня. Вони посидючi, але в них погано розвинута стiйкiсть уваги i її концентрацiя, не здатнi до наукової дiяльностi.
  • АРТИСТИЧНИЙ (А). До цього типу вiдносяться люди, якi вiдокремлюються вiд чiтких конкретних проблем i видiв дiяльностi. Вже в молодостi у них є високий життєвий iдеал. Вони вiдрiзняються акцентуванням власного “Я”, складним поглядом на життя, незалежнiстю рiшень. Це жiночий, несоцiальний, оригiнальний тип. Надає перевагу заняттям творчого характеру – музицiюванню, живопису, лiтературнiй творчостi, фотографiї й т.п.. Для нього характернi виключнi здiбностi сприйняття та моторики. Вербальнi здiбностi переважають над математичними. У спiлкуваннi з оточуючими спирається на свої безпосереднi вiдчуття, емоцiї, iнтуїцiю та уяву. Характеризується розкрiпаченiстю, експресiєю, оригiнальнiстю. Але йому бракує старанностi, скрупульозностi.

Визначивши свій професійний тип та відповідне йому професійне середовище, повернись до кроку 4 і виконай методику «Карта інтересів».