Меню Закрити

Методика вивчення мотивів вибору професії

Для вибору професії важливу роль відіграє мотивація зробленого вибору, тобто, те, що спонукає тебе до дії. Визначити, що ж є мотивуючим чинником не так просто, як може здаватись на початку. Визначення мотивації – один з найважливіших етапів вибору професії, оскільки саме внутрішні мотиви задають напрям вибору і визначають його стратегію. Найчастіше домінуючим мотиваційним чинником є рівень зарплати (а точніше – доходів). Проте інші важливі чинники, такі як цікава робота, хороший колектив, зручне місцерозташування, наявність інших додаткових переваг (службовий автомобіль, мобільний телефон і т.п.) не менш важливі. Тому тобі потрібно визначити, які домінуючи мотиви керують тобою при виборі професії, для цього тобі потрібно виконати методику Мотиви вибору професій.

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛIДЖЕННЯ

Інструкцiя

Нижче наведені твердження, які характеризують будь-яку професію. Прочитай твердження та оціни, якою мірою кожне із поданих нижче тверджень вплинуло на твій вибір професії, за наступною шкалою: “5” – дуже сильно вплинуло; “4” – сильно вплинуло; “3” – посередньо вплинуло, “2” – слабо вплинуло, “1” – ніяк не вплинуло.

Бланк тверджень

 1. Вимагає спілкування з різними людьми.
 2. Подобається батькам.
 3. Передбачає високе почуття відповідальності.
 4. Вимагає переїзду на нове місце проживання.
 5. Відповідає моїм здібностям.
 6. Дозволяє обмежитись набутою освітою.
 7. Дає можливість приносити людям користь.
 8. Сприяє розумовому та фізичному розвитку.
 9. Є високооплачуваною.
 10. Дозволяє працювати недалеко від дому.
 11. Є престижною.
 12. Дає можливість для зростання професійної майстерності.
 13. Єдиний можливий варіант у обставинах, що склались.
 14. Дозволяє реалізувати здібності до керівної роботи.
 15. Є привабливою.
 16. Є близькою до будь-якого предмету.
 17. Дозволяє відразу отримати гарний результат праці для інших.
 18. Її вибрали мої друзі.
 19. Дозволяє використання професійних вмінь поза роботою.
 20. Дає великі можливості для прояву творчості.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Прізвище, ініціали ____________________ Вік _________ Дата __________

№ з/п Бали
5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ

Виявлення внутрішньо індивідуально та соціально значимих та зовнішніх позитивних та негативних мотивів вибору професії проводиться за допомогою Ключа до методики, у якому вказані номера тверджень. Для цього необхiдно з бланку вiдповiдей перенести у вiдповiднi колонки бланку ключа всі бали.

Таким чином, ми визначаємо спiвпадання тверджень оптантiв вiдповiдним мотивам працi. Далi необхiдно пiдрахувати кiлькiсть балів у кожнiй iз чотирьох колонок “Ключа” i записати їх суму в нижнiй горизонтальній графi. Максимальна сума балів вказує на переважаючу мотивацію.

Ключ до методики

Внутрішні індивідуально значимі мотиви Бали Внутрішні соціально значимі мотиви Бали Внутрішні позитивні мотиви Бали Зовнішні негативні мотиви Бали
1 3 4 2
5 7 9 6
8 12 10 11
15 14 16 13
20 17 19 18
Сума

Приклад

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ учня Степанець В.О. Вік 14 років Дата 10.11.2014

№ з/п Бали
5 4 3 2 1
1 4
2 +
3 +
4 +
5 +
6 +
7 +
8 +
9 +
10 +
11 +
12 +
13 +
14 +
15 + +
16 +
17 +
18 +
19 5
20 +

Ключ до методики

Внутрішні індивідуально значимі мотиви Бали Внутрішні соціально значимі мотиви Бали Внутрішні позитивні мотиви Бали Зовнішні негативні мотиви Бали
1 4 3 4 4 1 2 3
5 4 7 5 9 5 6 1
8 4 12 5 10 4 11 2
15 4 14 4 16 1 13 2
20 3 17 5 19 5 18 1
Сума 19 23 16 9

Висновок

За отриманими результатам уСтепанець В.О. переважають внутрішні соціально-значимі мотиви. Це ще раз підтверджує нашу думку про те, що для неї є бажанішою професія екскурсовода, тому що їй приносить задоволення робота, яка дає можливість відразу побачити результат своєї праці для інших, яка приносить користь іншим шляхом впливу на їх естетичні та моральні смаки.

Визначивши свої мотиви вибору професії звернись до роз’яснень, які наведені нижче.

Роз’яснення мотивів вибору професії

Внутрішня мотиви вибору – суспільна й особиста значимість професії, вдоволення, яке приносить робота завдяки її творчому характеру, можливості спілкування, керівництва іншою людиною і т.д. Внутрішня мотивація виникає з потреб самої людини, людина сама працює із задоволенням, без зовнішнього тиску.

Зовнішня мотивація – це заробіток, прагнення до престижу, страх осуду, невдачі і т.д. Зовнішні мотиви можна розділити на позитивні та негативні. До позитивних належать: матеріальне стимулювання, можливість просування по роботі, схвалення колективу, престиж, тобто стимули, заради яких людина вважає за необхідне прикласти свої зусилля. До негативних мотивів належать впливи на особистість шляхом тиску, покарання, критики, осуду та ін. санкцій негативного характеру. Перевага внутрішніх мотивів найефективніша з точки зору вдоволеності працею і продуктивності.

Визначивши свої мотиви вибору професії перейди до кроку 5, а після нього до кроку 6.