Меню Закрити

Методика “Карта iнтересiв”

Інструкцiя

“Ти маєш можливість продовжити навчання або влаштуватись на цікаву роботу. Для того, щоб допомогти тобі вибрати професію, пропонуємо перелік питань. Подумай перед тим, як вiдповiсти на кожне питання, постарайся дати як можна більш точну вiдповiдь. Якщо ти не раз переконувався, що любиш або тобі дуже подобається те, про що запитується, то у “Бланку вiдповiдей” у графі під тим же номером, що i номер питання, постав два плюси (“++”); якщо просто подобається (любиш) – один плюс (“+”); якщо не знаєш, сумніваєшся – нуль (“0”); якщо не подобається (не любиш) – мінус (“-“); якщо дуже не подобається – два мінуси (“- -“). Вiдповiдай на кожний пункт, не пропускай жодного питання. При читанні питань довгих пауз робити не потрібно.

 

Перелік питань “Карти iнтересiв”

 

Чи любиш ти, хотів би ти, чи подобається тобі?

 1. Уроки фізики.
 2. Уроки математики.
 3. Уроки хiмiї.
 4. Читати книжки або статті з астрономії.
 5. Читати книжки або статті з бiологiї.
 6. Читати про досліди на тваринах.
 7. Читати про сiльськогосподарськi рослини i тварини.
 8. Читати про ліс.
 9. Читати про твори класиків світової літератури.
 10. Читати газети, журнали, дивитися телепередачі, слухати радіо.
 11. Уроки iсторiї.
 12. Вiдвiдувати театри, музеї, художні виставки.
 13. Читати літературу про геологiчнi експедиції.
 14. Читати про рiзнi країни та їх економіку, державний устрій.
 15. Організовувати друзів на виконання громадської роботи i керувати ними.
 16. Читати про роботу мiлiцiї.
 17. Читати про моряків, пiлотiв.
 18. Читати про роботу вихователя, вчителя.
 19. Знайомитися з будовою i роботою верстатів.
 20. Готувати обіди.
 21. Читати про будiвельникiв.
 22. Турбуватися про красу приміщень, в яких ви навчаєтесь, живете, працюєте .
 23. Читати про досягнення техніки (наприклад журнали “Юний технік”, “Техніка молоді” i т.п.).
 24. Знайомитися з будовою побутових електро- i радiоприладiв.
 25. Читати науково-популярну літературу про відкриття у фiзицi.
 26. Читати науково-популярну літературу про математику.
 27. Дізнаватися про нові досягнення у галузі хiмiї (з журналів, радiо- i телепередач i т.п.).
 28. Дивитися телепередачі про космонавтів.
 29. Вивчати бiологiї.
 30. Цікавитися причинами i способами лікування хвороб.
 31. Вивчати ботаніку.
 32. Проводити час у лiсi.
 33. Читати лiтературно-критичнi статті.
 34. Активно брати участь у громадській роботі.
 35. Читати книжки про iсторичнi події.
 36. Слухати симфонічну музику.
 37. Дознаватися про нові родовища корисних копалин.
 38. Дізнаватися про географiчнi відкриття.
 39. Обговорювати поточні справи i події.
 40. Встановлювати дисципліну серед ровесників або молодших.
 41. Подорожувати по країні.
 42. Пояснювати учням, як розв’язувати складне завдання, правильно скласти речення.
 43. Вивчати нові інструменти.
 44. Уроки обслуговуючої праці.
 45. Дізнаватися про нові досягнення в галузі будівництва.
 46. Вiдвiдувати фабрики.
 47. Знайомитися з будовою механiзмiв, машин.
 48. Читати статті у науково-популярних журналах про досягнення в галузі радiотехнiки.
 49. Пізнавати нові фiзичнi явища.
 50. Розв’язувати складні математичні задачі.
 51. Ставити досліди з хiмiї, слідкувати за ходом хiмiчних реакцій.
 52. Спостерігати за небесними світилами.
 53. Вести спостереження за рослинами.
 54. Робити перев’язки, надавати першу медичну допомогу.
 55. Вирощувати тварин i доглядати за ними.
 56. Збирати гербарій.
 57. Писати розповiдi та вiршi.
 58. Спостерігати за поведінкою i життям людей.
 59. Брати участь у роботі історичного гуртка, розшукувати матеріали, що свідчать про події минулого.
 60. Декламувати, співати у хорі, виступати на сцені.
 61. Збирати мінерали, цікавитися їх походженням.
 62. Вивчати природу рідного краю.
 63. Організовувати рiзнi заходи у школі.
 64. Звертати особливу увагу на поведінку людей.
 65. Вiдвiдувати гурток автолюбителів, обслуговувати автомобіль.
 66. Проводити час з малими дітьми (читати їм книжки, допомагати, щось розповідати їм).
 67. Виготовляти рiзнi деталі та предмети.
 68. Організовувати харчування під час походів.
 69. Бувати на будівлях.
 70. Шити одяг.
 71. Збирати i ремонтувати механізми велосипедів, швейних машин, годинників i т.п.
 72. Ремонтувати побутові електроприлади.
 73. Займатися у фізичному гуртку.
 74. Займатися у математичному гуртку.
 75. Готувати розчин, зважувати реактиви.
 76. Вiдвiдувати планетарій.
 77. Вiдвiдувати гурток бiологiї.
 78. Спостерігати за хворими, надавати їм допомогу.
 79. Спостерігати за природою i вести записи спостереження.
 80. Садити дерева i доглядати їх.
 81. Працювати зі словником i літературними джерелами.
 82. Швидко переключатися з одного виду роботи на інший.
 83. Виступати з доповідями на історичну тему.
 84. Грати на музичних інструментах, малювати або вирізати по дереву.
 85. Складати опис матерiалiв.
 86. Брати участь у географічних експедиціях.
 87. Виступати з повідомленнями про міжнародне становище.
 88. Допомагати працівникам мiлiцiї.
 89. Вiдвiдувати гурток юних моряків.
 90. Виконувати роботу піонервожатого.
 91. Уроки праці.
 92. Давати поради знайомим під час купiвлi одежі.
 93. Спостерігати за роботою будiвельникiв.
 94. Знайомитися зі швейним виробництвом.
 95. Робити моделі лiтакiв, планерів, кораблів.
 96. Складати радiоприймачi i електроприлади.
 97. Брати участь в олiмпiадах з фізики.
 98. Брати участь у математичних олiмпiадах.
 99. Розв’язувати задачі з хiмiї.
 100. Брати участь у роботі астрономічного гуртка.
 101. Проводити досліди на тваринах.
 102. Вивчати функції організму людини i причини виникнення хвороб.
 103. Проводити досліди з метою вирощування нових сільськогосподарських тварин.
 104. Бути членом товариства охорони природи.
 105. Брати участь у диспутах, читацьких конференціях.
 106. Аналізувати явища i події життя.
 107. Цікавитися минулим нашої країни.
 108. Проявляти інтерес до теорії та iсторiї розвитку мистецтва.
 109. Здійснювати тривалi та нелегкі походи, під час яких доводиться напружено працювати за заданою програмою.
 110. Складати географічні карти i збирати iншi географiчнi матеріали.
 111. Вивчати політичний устрій різних країн.
 112. Робота юриста.
 113. Вiдвiдувати гурток юних космонавтів.
 114. Робота учителя.
 115. Бувати на заводах.
 116. Надавати людям рiзнi послуги.
 117. Брати участь у будівельних роботах.
 118. Знайомитися з виготовленням промислових товарів.
 119. Розбиратися у технічних схемах i кресленнях.
 120. Користуватися точними вимірювальними приладами i здійснювати розрахунки за отриманими даними.
 121. Проводити досліди з фізики.
 122. Виконувати роботи, що вимагають математичних правил i формул.
 123. Асистувати викладачу при проведенні дослiдiв з хiмiї.
 124. Збирати вiдомостi про iншi планети.
 125. Читати про дiяльнiсть бiологiв.
 126. Бути активним членом санітарних дружин.
 127. Доглядати за сільськогосподарськими машинами i знаряддями праці.
 128. Знайомитися з веденням лісного господарства.
 129. Вивчати походження слів i окремих словотворень.
 130. Вести щоденник, писати замітки у шкільну газету.
 131. Вивчати історичне минуле інших країн.
 132. Неодноразово дивитися у театрі одну i ту ж п’єсу.
 133. Читати про життя i дiяльнiсть відомих геологів.
 134. Вивчати географію нашої планети.
 135. Вивчати бiографiї політичних дiячiв.
 136. Правильно оцінювати вчинок товариша, знайомого, літературного героя.
 137. Читати книжки про засоби пересування.
 138. Навчати i виховувати дітей.
 139. Спостерігати за працею робітника.
 140. Постійно спілкуватися з людьми.
 141. Проектувати будiвельнi об’єкти.
 142. Вiдвiдувати виставки товарів побутового обслуговування.
 143. Виконувати креслення, проектувати машини.
 144. Розбиратися у радіосхемах.

Примітка. Всюди, де вказано “читати”, потрібно розуміти як “знайомитися”; наприклад, шляхом бесід зі спецiалiстами, досвідченими людьми.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

 

Прізвище, ініціали ______________________________ Вік _________________________ Дата __________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
+

ДЕШИФРАТОР ДЛЯ БЛАНКУ ВІДПОВІДЕЙ

 1. фізика
 2. математика
 3. хімія
 4. астрономія
 5. біологія
 6. медицина
 7. сіл господарство
 8. ліс господарство
 9. філологія
 10. журналістика
 11. історія
 12. мистецтво
 13. геологія
 14. Географія
 15. громад діяльність
 16. право
 17. транспорт
 18. педагогіка
 19. обробпромислов
 20. сфера обслугов
 21. будівництво
 22. легка промисл
 23. техніка
 24. електротехніка

ПРИМІТКА: дешифратор накладається на початок “Бланку відповідей” безпосередньо до цифр.

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТIВ

Необхідно підрахувати кiлькiсть “+” i “-” у кожній колонці. Нуль не береться до уваги. У “Бланку вiдповiдей” знизу дві порожні графи, в одній із них ставиться сума “+”, в другій “–”. Закінчивши підрахунок отримані результати підставляють у “Дешифратор”, тобто тi сфери дiяльностi, інтерес до яких вивчався.

При набраних балах в межах:

 • 10 – 12 – інтереси розвинуті на високому рівні,
 • при 7 – 9 балах – середньому рівні,
 • при 4 – 6 балах – на низькому рівні,
 • а при балах в межах 0 – 3 інтереси взагалі відсутні до цієї діяльності.

Широкими вважаються інтереси, якщо в 7 і більше сферах діяльності набрано більше 4-х балів,

середніми за широтою інтереси вважаються тоді, коли в 4 – 6 сферах відмічається більше 4-х балів,

і вузькими – коли інтереси проявляються тільки до 1 – 3 сфер діяльності.

Після роботи з “Дешифратором” ти маєш записати позитивне ставлення до сфер дiяльностi, які набрали найбільшу кiлькiсть “+” та негативне ставлення, якi набрали найбільшу кiлькiсть “-” в таблиці 2.3.4.1.

Таблиця 2.3.4.1. 

Позитивне ставлення Кількість балів Рангове місце Негативне ставлення Кількість балів Рангове місце
1 1
2 2
3 3

Hа основі отриманих кiлькiсних (плюсів i мiнусiв) даних робиться висновок про те, наскільки сильно, тобто на якому рівні і наскільки широко, проявляється інтерес до певних сфер трудової дiяльностi. Як сильно він проявляється на різних рівнях оволодіння ними. Потрібно визначити також тi сфери, ставлення до котрих має негативне емоційне забарвлення.

За результатами виконання цієї методики ти повинен зробити висновок стосовно рівня розвитку твоїх професійних інтересів та бажаних для тебе сфер діяльності.

Вивчивши свої професійні інтереси, повернись до кроку 4 і виконай методику вивчення професійних мотивів.