Меню Закрити

Професiйно-дiагностичний опитувальник (ПДО)

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛIДЖЕННЯ

Інструкцiя: Припустимо, що пiсля вiдповiдного навчання ти зможеш виконувати будь-яку роботу. Однак, якщо тобі доведеться вибирати тільки одну з двох можливостей, що ти вибереш? У запропонованому “Бланку вiдповiдей ПДО” тобі необxiдно дати вiдповiдi на поставленi запитання. При вiдповiдi на запитання необхiдно запитати себе:” Подобається менi заняття, про яке говориться у першiй частинi запитання, чи нi?” Довго роздумувати не потрiбно, краще покладатися на перше, безпосереднє почуття. Якщо заняття швидше подобається, нiж не подобається – постав у вiдповiднiй клiтинцi знак “+”. Якщо впевнений, що подобається – два плюси “++”, якщо дуже подобається – три таких знаки “+++”. Якщо заняття, про яке йде мова у запитаннi, швидше не подобається, нiж подобається – один мiнус “-“, якщо впевнений, що не подобається – два мiнуси “–“, якщо дуже не подобається – три таких знаки “—“. Твердження зачитуються попарно (А i Б), а тобі потрібно надати перевагу одному із варiантiв, i потім оцiнювати ці твердження вiдносно шкали, наведеної вище.

БЛАНК ЗАПИТАНЬ П Д О

А Б
1.Вивчати життя свiту природи, спостерігати за ростом і розвитком живих організмів 1.Встановлювати неполадки машин і механізмів
2.Розводити рослиннiсть, домашніх тварин. 2. Обслуговувати машини, техніку, прилади (стежити, регулювати).
3.Виводити новi сорти рослин, породи тварин. 3. Конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машини, одяг, продукти харчування).
4.Розбирати суперечки, сварки між людьми, переконувати, пояснювати, заохочувати, карати. 4. Розбиратися в кресленнях, схемах, таблицях (перевіряти, проводити в порядок.
5.Органiзовувати культпоходи однолітків або молодших (в театри, музеї), екскурсії, туристичні походи. 5. Складати схеми, таблиці, програми для обчислювальних машин.
6.Моделювати новi, значнi для особистостi якостi, аналiзувати їх значення. 6. Працювати над створенням нових математичних теорій.
7.Проводити фiзико-хiмiчний аналіз матерiалiв. 7. Вміти розбиратися в людях, визначати їх позитивні та негативні якості.
8.Вирощувати молодняк (тварин будь-якої породи). 8. Тренувати товаришів (або молодших) у виконанні яких-небудь дій (трудових, учбових, спортивних).
9.Проводити дослiдження корисних копалин. 9.Створювати в уявi тип героя-сучасника.
10.Контролювати якiсть машино-будівельної продукції, що виготовляється. 10.Шукати, виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках.
11.Виготовляти за кресленнями деталі, вироби (машини, одяг) будувати будівлі. 11.Займатися кресленням, копiюванням креслень, карт.
12.Винаходити новi марки легкових автомобілів. 12.Розробляти новi алгоритмічні мови для ЕОМ.
13.Слiдкувати за якiстю книжкових ілюстрацій, плакатів, художніх листівок. 13.Слiдкувати за станом, розвитком рослин
14.Доглядати за тваринами, лікувати їх. 14.Грати на сценi, приймати участь у концертах.
15.Виводити новi породи кролiв. 15.Писати вiршi.
16.Стежити за справною роботою радіоапаратури. 16.Вести слiдство із кримiнальної справи.
17.Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати. 17.Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, ударах, опiках, iнших травмах.
18.Винаходити новi пристрої для обробки матеріалів. 18.Розробляти новi системи виховання молодого поколiння.
19.Складати точнi описи-звiти про явища, події, об’єкти, які вимірюються, за якими ведеться спостереження. 19.Художньо описувати, зображувати подiї (якi спостерiгаються або уявляються).
20.Працювати на клавішних машинах (друкарській машині, телетайпі). 20.Копiювати малюнки, зображення(або настроювати музичнi інструменти).
21.Описувати мовою математики явища навколишнього світу. 21.Передавати своє сприйняття навколишнього свiту засобами кiно.
22.Вмiти давати характеристики людям. 22.Обговорювати художнi книги (або п’єси, концерти).
23.Повiдомляти, пояснювати людям потрібні їм відомості в довідковому бюро на екскурсії 23.Художньо оформляти виставки, вiтрини (або приймати участь у пiдготовцi п’єс, концертiв).
24.Розробляти структуру особистих якостей людини майбутнього. 24.Писати творчi лiтературнi твори.
25.Спостерiгати, вивчати життя мікроорганізмів. 25.Обговорювати науково-популярнi книжки, статті.
26.Вести боротьбу з хворобами рослин, з шкідниками лісу, саду. 26.Виконувати обчислювання, розрахунки.
27.Вносити змiни у генетичний код для вдосконалення заданих властивостей. 27.Розробляти новi штучнi мови (для спiлкування мiж людьми).
28.Контролювати роботу освiтлювального обладнання. 28.Спостерiгати, вивчати роботу гурткiв художньої самодiяльностi.
29.Обробляти матерiали (деревину, тканину, метал, пластмасу). 29.Фарбувати або розписувати примiщення, поверхнi виробiв.
30.Займатися проектуванням нових будівель 30.Представляти в творах живопису своїх улюблених лiтературних героїв.

БЛАНК ВIДПОВIДЕЙ П Д О

Прiзвище, ініціали учня ________________ Клас_________

ЗОНЗ ___________________________________Дата_________

1а 2а 3а 7а 8а 9а 13б 14а 15а 25а 26а 27а 1б 2б 3б 10а 11а 12а 16а 17а 18а 28а 29а 30а 4а 5а 6а 7б 8б 9б 16б 17б 18б 22а 23а 24а 4б 5б 6б 10б 11б 12б 19а 20а 21а 25б 26б 27б 13а 14б 15б 19б 20б 21б 22б 23б 24б 28б 29б 30б
+

ДЕШИФРАТОР ПДО

(для визначення нахилу оптантiв за метою працi).

Гностична мета праці Кіл-ть плюсів Перетворювальна мета праці Кіл-ть плюсів Винахідницька мета праці Кіл-ть плюсів
1а 1б 4а 4б 7а 7б 10а 10б 13а 13б 16а 16б 19а 19б 22а 22б 25а 25б 28а 28б 2а 2б 5а 5б 8а 8б 11а 11б 14а 14б 17а 17б 20а 20б 23а 23б 26а 26б 29а 29б 3а 3б 6а 6б 9а 9б 12а 12б 15а 15б 18а 18б 21а 21б 24а 24б 27а 27б 30а 30б
(+) (+) (+)

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТIВ

У “Бланку вiдповiдей” у першому рядку вписуєш: 1 колонка – “Людина-природа”; 2 колонка – “Людина-технiка”; 3 колонка – “Людина-людина”; 4 колонка – “Людина-знакова система”; 5 колонка – “Людина-художнiй образ”. Пiдраховується в 1 колонцi кiлькiсть “+”i це число записується внизу колонки у графi зi знаком “+”. Кiлькiсть “-” у цiй же колонцi ставиться у графi зi знаком “-“. Аналогiчно пiдраховуються i заповнюються iншi колонки.

Виявлення нахилу за метою працi проводиться за допомогою спецiального “Дешифратора ПДО”. Для цього необхiдно з бланку вiдповiдей вибрати тi питання, якi ти вiдмiтив знаками “+”,”++”, “+++” i перенести у вiдповiднi колонки бланку дешифратора, записавши їх цифрою “1”, “2” або “3”.

Таким чином, ми визначаємо спiвпадання твоїх вiдповiдей вiдповiднiй метi працi. Далi необхiдно пiдрахувати кiлькiсть “+” у кожнiй iз трьох колонок “Дешифратора” i записати їх суму в нижнiй горизонтальній графi. Питання, якi відзначаються знаками “-” не враховуються.

Приклад:

БЛАНК ВIДПОВIДЕЙ ПДО учня Степанець В.О. Клас 9А ЗОШ І-ІІІ ст. №2. Дата 10.11.2014р.

Л-П Л-Т Л-Л Л-З Л-Х
1а +

2а –

3а +7а —

8а —

9а –

13б —

14а ++ 15а — 25а — 26а – 27а +

1б —

2б +

3б —

10а — 11а + 12а + 16а — 17а — 18а — 28а – 29а — 30а —

4а ++

5а +++

6а +

7б ++

8б ++

9б +

16б + 17б ++ 18б ++ 22а + 23а +++ 24а –

4б –

5б —

6б —

10б + 11б — 12б — 19а – 20а — 21а — 25б + 26б + 27б —

13а + 14б – 15б + 19б ++ 20б ++ 21б + 22б – 23б – 24б + 28б + 29б + 30б +
+ 5 3 20 3 11
14 18 1 19 3

ДЕШИФРАТОР ПДО

Гностична мета праці Кіл-ть плюсів Перетворювальна мета праці Кіл-ть плюсів Винахідницька мета праці Кіл-ть плюсів
1а 1б 4а 4б 7а 7б 10а 10б 13а 13б 16а 16б 19а 19б 22а 22б 25а 25б 28а 28б 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2а 2б 5а 5б 8а 8б 11а 11б 14а 14б 17а 17б 20а 20б 23а 23б 26а 26б 29а 29б 1 1 3 2 1 2 2 2 3 1 1 3а 3б 6а 6б 9а 9б 12а 12б 15а 15б 18а 18б 21а 21б 24а 24б 27а 27б 30а 30б 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
(+) 13 (+) 19 (+) 11

Висновок: за методикою ПДО у Степанець В.О домінуючим є тип професійної діяльності – “Людина-людина”, як і за методикою ДДО, і провідна мета праці у професії, яку бажано обрати – перетворювальна. Отже, ми можемо сказати, що їй бажано працювати за професією екскурсовода. А професії типу предмета праці “Людина-техніка”, їй, бажано, не вибирати.

Для кращого розуміння типів професій ознайомся з їх описом.

Вивчивши свої професійні нахили, повернись до кроку 3 і виконай наступну методику «Тест Дж.Голланда».