Меню Закрити

Тест ” Моя майбутня професія”

1. Робота, пов’язана з обліком і контролем, – це досить нудно. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

2. Я віддам перевагу займатися фінансовими операціями, а не, наприклад, музикою. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

3. Неможливо точно розрахувати, скільки часу піде на дорогу до роботи, принаймні, мені. 

1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

4. Я часто ризикую. 

1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

5. Мене дратує безлад. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

6. Я охоче почитав (а) би на дозвіллі про останні досягнення в різних галузях науки. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

7. Записи, які я роблю, не дуже добре структуровані й організовані. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

8. Я волію розумно розподіляти гроші, а не витрачати все відразу. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

9. У мене спостерігається, швидше, робочий безлад на столі, ніж розташування речей по акуратним «стопочку». 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

10. Мене приваблює робота, де необхідно діяти згідно інструкції або чітко заданому алгоритму. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

11. Якщо б я щось збирав (а), я б постарався (ась) упорядкувати колекцію, все розкласти по татусям і поличках. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

12. Терпіти не можу наводити порядок і систематизувати що б то не було. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

13. Мені подобається працювати на комп’ютері – оформляти або просто набирати тексти, робити розрахунки. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

14. Перш ніж діяти, треба продумати всі деталі. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

15. На мій погляд, графіки і таблиці – дуже зручний і інформативний спосіб надання інформації. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

16. Мені подобаються ігри, в яких я можу точно розрахувати шанси на успіх і зробити обережний, але точний хід. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

17. При вивченні іноземної мови я волію починати з граматики, а не отримувати розмовний досвід без знання граматичних основ. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

18. Стикаючись з якоюсь проблемою, я намагаюся всебічно її вивчити (ознайомитися з відповідною літературою, пошукати потрібну інформацію в інтернеті, поговорити з фахівцями). 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

19. Якщо я висловлюю свої думки на папері, мені важливіше … 
1. Логічність тексту
2. Важко відповісти
3. Образність викладу

20. У мене є щоденник, в який я записую важливу інформацію на декілька днів вперед. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

21. Я із задоволенням дивлюся новини політики та економіки. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

22. Я б хотів (а), щоб моя майбутня професія …
1. Забезпечувала мене потрібної порцією адреналіну
2. Важко відповісти
3. Давала б мені відчуття спокою і надійності

23. Я доробляю роботу в останній момент. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

24. Взявши книгу, я завжди ставлю її на місце. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

25. Коли я лягаю спати, то вже напевно знаю, що буду робити завтра. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

26. В своїх словах і вчинках я слідую прислів’ї «Сім разів відміряй, один – відріж». 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

27. Перед відповідальними справами я завжди складаю план їх виконання. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

28. Після вечірки миття посуду я відкладаю до ранку. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

29. Я серйозно ставлюся до свого здоров’я. 
1. Так
2. Важко відповісти
3. Ні

30. Коли в мене щось не виходить, я … 
1. Терпляче намагаюся знайти рішення
2. Важко відповісти
3. Починаю нервувати і злитися

Для обробки результатів тестування скористайтеся наведеною таблицею.

У стовпцях наведені номери питань (від 1 до 30), у рядках – варіанти відповідей (перший, другий і третій). У клітках таблиці – бал, який нараховується за вибір відповідного варіанта для кожного питання. Підрахуйте кількість набраних вами балів (максимальна кількість – 60; мінімальна – 0 балів).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Відповідь 1 0  2  0  0 2 2  0  2  0  2  2  0  2  2 2
Відповідь 2 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Відповідь 3 2  0  2 2  0  0  2  0  2  0  0 2  0  0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Відповідь 1 2 2  2  2  2  2 0  0  2  2  2  2 0 2 2
Відповідь 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Відповідь 3  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0 0  0  2 0 0

 

Від 49 до 60 балів

Ви показали високий інтерес до знакових систем – це умовні знаки, цифри, коди, природні та штучні мови. Ви могли б знайти себе в професіях, пов’язаних зі створенням й оформленням документів (на рідній або іноземній мові), діловодством, аналізом текстів й їхнім перетворенням, перекодуванням (коректор, секретар-референт, технічний редактор, митний декларатор, архіваріус, нотаріус); числами, кількісними співвідношеннями (економіст, програміст, бухгалтер, статистик, демограф, математик), системами умовних знаків, схематичними відображеннями об’єктів (кресляр, картограф). Вам цікава гадана багатьма нудною й монотонною робота з паперами, цифрами, буквами, документами й т.п. – організація, упорядкування, аналіз, контроль й ін. Ви приймаєте рішення, ретельно розглянувши ситуацію й зваживши альтернативи, що робить вас незамінним у бізнесі, керуванні, науках. Однак з вашим самоконтролем, вам не вистачає безпосередності (і навіть імпульсивності), необхідної представникам сфери мистецтва. Крім того, можуть виникати труднощі через невміння розслаблюватися, тому вам варто розвивати гнучкість у поводженні, уміння змінювати свої плани при необхідності, не жадати від себе й навколишніх бездоганності.

Від 37 до 48 балів

Ви показали підвищений інтерес до знакових систем – це умовні знаки, цифри, коди, природні й штучні мови. Ви могли б знайти себе в професіях, пов’язаних зі створенням й оформленням текстів (на рідній або іноземній мові), діловодством, аналізом текстів й їхнім перетворенням, перекодуванням (коректор, секретар-референт, технічний редактор, митний декларатор, архіваріус, нотаріус); числами, кількісними співвідношеннями (економіст, програміст, бухгалтер, статистик, демограф, математик), системами умовних знаків, схематичними відображеннями об’єктів (кресляр, картограф).Пам’ятайте, що робота зі знаковими системами жадає від людини здатності до абстрактного мислення, тривалого й стійкого зосередження уваги, посидючості. Крім того, при наявності інших, більш виражених інтересів, робота зі знаковими системами може бути лише частиною іншої, основної професії (наприклад, активне використання іноземних мов, ведення документації, розрахунки – у роботі менеджера, юриста, фінансиста, журналіста).

Від 25 до 36 балів

Ви показали деякий інтерес до знакових систем. Цей інтерес поєднує професії, пов’язані з текстами (упорядкування, ведення записів, пошук, аналіз і переробка інформації, накопичення й зберігання різного роду відомостей) або цифрами, формулами, таблицями, кресленнями, схемами (кодування, схематизація, розрахунки). Ви здатні акуратно й точно виконувати роботу, при необхідності – дисципліновані, оперативні. Але при цьому зберігаєте гнучкість і мобільність. Головне – це ваше терпиме відношення до гаданої багатьма нудної й монотонної роботи з паперами, цифрами, текстами, документами. Але цей інтерес не настільки великий, щоб однозначно замикати себе у світ знаків. Подумайте, можливо, знакові системи “сухуваті” для вас? При виборі професії рекомендуємо вам орієнтуватися на інші, більш яскраво виражені у вас інтереси.

Від 13 до 24 балів

Вам не особливо цікаво те, що припускає роботу з документами, знаками, цифрами, текстами, паперами. Швидше за все, ви відноситеся до людей більш-менш творчих, не люблячих роботу за алгоритмом, монотонну, пов’язану з “сидінням на одному місці”, канцелярську роботу, розрахунки. Бажано не вибирати посад, де з Вас будуть вимагати жорсткого дотримання термінів здачі робіт, де необхідно чітке виконання інструкцій, де передбачається робота з архівами, базами даних, безліччю інформації у вигляді схем, креслень, каталогів. Ті сфери, де потрібна точність, оперативність, акуратність, дисциплінованість, відповідальність (інженер, юрист, економіст, програміст), швидше за все, здадуться вам сухими, нудними й зажадають великої напруги. Ваша схильність до імпровізації, нестандартності, нерегламентованості може бути доречна для представників творчих професій, діячів сфери мистецтв, а також при роботі в умовах невизначеності, частих відряджень і т.д. (продюсування, реклама, дизайн, психологія, журналістика й т.д.).

Від 0 до 12 балів

Вам зовсім нецікаво все, що припускає роботу з документами, знаками, цифрами, текстами, паперами. Ви більше цінуєте в житті сюрпризи й імпровізацію. Швидше за все, ви відноситеся до людей творчих, що ненавидять роботу за алгоритмом, монотонну, пов’язану з “сидінням на одному місці”. Вам навряд чи підійдуть ті посади, де з вас будуть вимагати жорсткого дотримання термінів, де необхідне чітке виконання інструкцій, де передбачається робота з архівами, базами даних. Ваша схильність до імпровізації, нестандартності, нерегламентованості може бути доречна для представників творчих професій, а також при роботі в умовах невизначеності, частих відряджень і т.д. (продюсування, реклама, дизайн, психологія, журналістика й т.д.). Однак ви не завжди можете змусити себе робити те, що “треба”, замість того, що “хочеться”. Це може створити складнощі при працевлаштуванні, адже практично будь-яка робота припускає правила й зобов’язання. Рекомендуємо вам розвивати в собі вольові якості, уміння планувати, дисциплінованість.