Меню Закрити

Диференцiйно-дiагностичний опитувальник (ДДО)

Припустимо, що пiсля вiдповiдного навчання ти зможеш виконувати будь-яку роботу. Однак, якщо тобі доведеться вибирати тільки одну з двох можливостей, що ти вибереш? У запропонованому “Бланку вiдповiдей ДДО” тобі необхідно дати вiдповiдi на поставленi запитання. При вiдповiдi необхiдно кожний раз запитати себе: “Подобається менi заняття, про яке говориться у першiй частинi твердження чи нi?”. Довго роздумувати не потрiбно, краще покластися на перше, безпосереднє почуття. Оцінювання тверджень проходить наступним чином: “Якщо заняття тобі швидше подобається, ніж не подобається – постав у вiдповiднiй клiтинцi знак “+”. Якщо подобається – два плюси “++”, якщо дуже подобається – три плюси “+++”. Якщо швидше не подобається, нiж подобається – один мiнус “-“, якщо не подобається – два “–“, а якщо дуже не подобається три мiнуси “—“. Подiбним чином необхiдно запитувати i про заняття, що записане в другiй половинi тверджень. Питання читаються попарно (питання 1А i 1Б). Ти повинен надати перевагу одному iз варiантiв (у вiдповiдi повинно бути бiльше плюсiв або хоча би менше мiнусiв у вiдношенні однiєї половини до другої).

а б
1. Доглядати за тваринами Обслуговувати машини, прилади (стежити, регулювати)
2. Допомагати хворим Складати таблиці, схеми, програми для обчислювальних машин
3. Стежити за якістю книжкових ілюстрацій, художніх листівок, плакатів, грамплатівок Стежити за станом, розвитком рослин
4. Обробляти матеріали (дерево, тканина, метал, пластмасу й т.д.) Доводити товари до споживача, рекламувати, продавати
5. Обговорювати зміст науково-популярних книг, статей (п’єси, концерти й т.д.) Обговорювати художні книги
6. Вирощувати молодняк (тварин якої-небудь породи) Тренувати товаришів (або молодших) у виконанні яких-небудь дій (трудових, навчальних, спортивних)
7. Копіювати малюнки, зображення (або налагоджувати музичні інструменти) Керувати будь-яким вантажним засобом – підйомним краном, трактором, тепловозом і ін.
8. Повідомляти, роз’ясняти людям потрібні їм відомості (у довідковому бюро, на екскурсії й т.д.) Оформляти виставки, вітрини (або брати участь у підготовці п’єс, концертів)
9. Ремонтувати речі, вироби (одяг, техніку), житло Шукати й виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках
10. Лікувати тварин Виконувати обчислення, розрахунки
11. Виводити нові сорти рослин Конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машини, одяг, будинку й т.п.)
12. Розбирати суперечки, сварки між людьми (переконувати, роз’ясняти, карати, заохочувати) Розбиратися в кресленнях, схемах (перевіряти, уточнювати, упорядковувати)
13. Спостерігати, вивчати роботу кружків художньої самодіяльності Спостерігати, вивчати життя мікробів
14. Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, забитих місцях
15. Художньо описувати, зображувати події, що спостерігаються або уявляються Складати точні описи, звіти про спостережувані явища, події, вимірювані об’єкти й т.п.
16. Робити лабораторні аналізи в лікарні Приймати, оглядати хворих, розмовляти з ними, призначати лікування
17. Красити або розписувати стіни приміщень, поверхню виробів Здійснювати монтаж або зборку машин, приладів
18. Організовувати культпоходи однолітків або молодших хлопців у театри, музеї; організовувати екскурсії, туристичні походи й т.п. Грати на сцені, брати участь у концертах
19. Виготовляти по кресленнях деталі, вироби (машини, одяг), будувати будинки Займатися кресленням, копіювати креслення, карти
20. Вести боротьбу із хворобами рослин, шкідниками лісу, саду Працювати на клавішних машинах (друкарській машинці, телетайпі, складальній машині)

 

Аркуш відповідей:

1 2 3 4 5
1a 2a
4a 5a
6a 7a
 7б 8a
 9a
10a 10б
11a 11б 12a 12б 13a
13б 14a 14б 15a 15б
16a 16б 17a
17б 18a 18б
19a 19б
20a 20б

 

Обробка результатів:

За кожен знак “+” ставиться 1 бал. Бали кожної колонки підсумовуються, а їхня кількість визначає схильність до тієї чи іншої професії.

Назва типів професії за колонками:

1. “Людина – природа”.

2. “Людина – техніка”.

3. “Людина – людина”.

4. “Людина – знак”.

5. “Людина – художній образ”.

 

Приклад

БЛАНК ВIДПОВIДЕЙ “ДДО” учня Степанець В.О. Клас 9А  ЗОШ І-ІІІст. № 2 Дата 10.11.2014р.

Л-П Л-Т Л-Л Л-З Л-Х
1а + 1б — 2а + 2б — 3а +
3б — 4а – 4б ++ 5а – 5б ++
6а — 6б ++ 7а —
7б + 8а +++ 8б –
9а — 9б ++
10а + 10б –
11а — 11б + 12а ++ 12б – 13а +
13б — 14а — 14б ++ 15а – 15б +
16а – 16б ++ 17а +
17б — 18а +++ 18б –
19а + 19б –
20а – 20б ++
+ 2 3 17 4 6
 11 10 0 7 4

Висновок: підрахувавши всі плюси і мінуси, можна зробити висновок, що оптанту Боярчук В.О. найбільше підходять професії типу “Людина-людина”. Далі потрібно повернутись до бланку відповідей та звернути увагу на номер твердження у якому вона дала відповідь “дуже подобається” (+++) – твердження за номерами 8а та 18а. Ці твердження можуть слугувати орієнтиром у виборі з професій екскурсовода, гіда, працівника довідкового бюро, менеджеру з туризму. А на професії типу “Людина-природа”, їй взагалі не варто звертати увагу. Для того, щоб підтвердити отримані результати і більш конкретно визначитись із бажаною для неї професією, потрібно пройти методику ПДО, за якою визначається тип професійної діяльності та провідна мета праці.