Меню Закрити

Хронометражист

670px-Prepare-for-a-Meeting-Step-3Bullet4Особа, яка вивчає витрати часу на проходження елементів виробничого процесу й визначає найраціональніший режим роботи підрозділів підприємства.

 Посадові обов’язки:

 • проведення хронометражних спостережень операцій технологічного процесу;
 • розробка нормативів основного й допоміжного часу;
 • перевірка обґрунтованості витрат часу, встановлених аналітично – розрахунковим методом,
 • визначення найраціональнішого режиму роботи;
 • вивчення передових методів і прийомів праці;
 • вивчення й аналіз трудових процесів і їх елементів;
 • відбір найбільш раціональних елементів для включення їх у нормативи часу;
 • виявлення втрат робочого часу й причин їх виникнення,
 • висновки про необхідні витрати часу;
 • участь у розробці нормативних матеріалів з праці;
 • організація заходів щодо усунення втрати робочого часу.

 Повинен знати:

 • методи вивчення трудових процесів та передових методів і прийомів праці,
 • види хронометражних спостережень, порядок їх проведення;
 • методи обробки й аналізу результатів хронометражних спостережень;
 • прилади, які застосовуються при вивченні витрат робочого часу, і правила їх експлуатації;
 • прийоми роботи з обчислювальною технікою;
 • основи фізіології й психології праці;
 • основи організації праці;
 • основи законодавства про працю;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • правила й норми охорони праці.

 Вимоги до кваліфікації:

 • початкова професійна освіта без пред’явлення вимог до стажу роботи;
 • середня (повна) загальна освіта й спеціальна підготовка за встановленими програмами без пред’явлення вимог до стажу роботи.

Матеріал із сайту – http://www.trud.gov.ua