Меню Закрити

Хімік

rabota6Хімік – фахівець, пов’язаний з наукою про властивості, будову речовин, методи та засоби раціональної хімічної переробки сировини, напівфабрикатів і промислових відходів.

Історія професії

Хімія – наука про речовини та їх перетворення.

Як наука, хімія виникла на основі алхімії – практичній, експериментальній, можна сказати, донаучній хімії. Головною метою алхімії і алхіміків було перетворення неблагородних металів в благородні – золото і срібло.

З епохи Відродження починають розвиватися металургія, виробництво скла, виробництво кераміки, фарб, медична галузь – хімічні засоби боротьби з хворобами та антисанітарією.

На початку 19 століття хімія стала формуватися як наука і чітко розділилася по предмету дослідження на: неорганічну, органічну і аналітичну. За цією наукою майбутні відкриття і досягнення людства.

На початку 20 століття склалися і оформилися біохімія, фізична хімія, електрохімія, геохімія, агрохімія, гідрохімія, колоїдна хімія та ін.

Домінуючі види діяльності:

 • хімічний аналіз і дослідження складу речовин, продукту, напівпродукту (проміжного з’єднання), сировини реакційної суміші;
 • вивчення властивостей різних речовин;
 • прогнозування використання речовин у народному господарстві;
 • хімічний синтез (одержання визначеного продукту, що володіє заданим хімічним складом і будівлею);
 • одержання, виробництво різних речовин у промислових масштабах (мінеральних добрив, інсектицидів, добавок і ін.);
 • розробка способів і підбор умов синтезу (температури, тиску, послідовності, кількісного співвідношення компонентів);
 • хімічні дослідження: аналіз і синтез нових продуктів, іспит їх властивостей;
 • створення технологічних проектів (опис характеристик вихідних речовин, типу, числа, габаритів, потужності і послідовності включення апаратів технологічного ланцюжка; визначення матеріальних і енергетичних витрат; контроль за кількістю і якістю відходів, способами їхнього збереження й утилізації);
 • спостереження, керування хімічним процесом (теплообмін і теплопровід, диспергирування (здрібнювання), сепарація (поділ) – фільтрування, дистиляція і т.п.).

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:

Здібності:

 • високий рівень концентрації і стійкості уваги (здатність протягом тривалого часу утримувати увагу на одному предметі чи виді діяльності);
 • уміння аналізувати і систематизувати велику кількість інформації;
 • здатність займатися тривалий час кропіткою роботою;
 • висока поміхостійкість;
 • уміння сприймати і розрізняти широкий спектр кольорів і відтінків;
 • гарна пам’ять на символи і знаки, гарний нюх
 • тонка ручна моторика.

Особистісні якості, інтереси і схильності:

 • організованість, чіткість, зібраність, самоконтроль
 • акуратність, посидючість, терплячість;
 • завзятість, допитливість.

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:

 • неакуратність, неохайність;
 • неуважність, неорганізованість;
 • відсутність схильності до дослідницької діяльності;
 • дальтонізм.

Області застосування професійних знань:

 • галузеві й академічні науково-дослідні інститути;
 • хімічні підприємства і комбінати (по виробництву пластмас, синтетичних волокон і тканин, добрив і т.д.); підприємства харчової промисловості;
 • освітні установи (школи, технікуми, інститути, університети);
 • підприємства целюлозно-паперової промисловості;
 • медичні установи (фармацевтична промисловість).

Матеріал із сайту – http://www.trud.gov.ua