Меню Закрити

Шеф-інженер

1368414767slide1Забезпечує виконання в повному обсязі завдання, передбаченого відповідними договорами, контроль за монтажем, налагодженням, випробуваннями і зберіганням поставленого підприємством-виробником енергетичного тепло-і гідромеханічного обладнання, що знаходиться на об’єкті замовника. Навчає працівників, які експлуатують поставлене підприємством-виробником обладнання, правильним прийомам роботи. Вирішує питання, пов’язані з технічним керівництвом роботами з монтажу, налагодження, випробуваннями та експлуатації обладнання. Бере участь у розгляді претензій за якістю і комплектністю поставленої замовникові продукції, а за наявності довіреності відділу контролю якості або інших документів, що дають право на складання та підписання рекламаційних актів, – у складанні та підписанні рекламаційних актів. Бере участь у підготовці матеріалів для укладання договорів постачання обладнання та визначення вартості робіт з його шефмонтажу ішефналагодження. Вивчає причини появи дефектів і недопоставок обладнання та готує пропозиції керівництву підприємства-виробника щодо усунення виявлених недоліків. Бере участь у огляді устаткування тв підписанні актів за результатами перевірки на проведення основних монтажних та налагоджувальних робіт. Приймає участь в оформленні та підписанні іншої документації на виконані монтажні, передпускові, пускові та налагоджувальні роботи, передбаченої договорами замовника з підприємством-виробником (журналів, формулярів, паспортів, протоколів, технічних рішень, фінансових актів та ін.) Бере участь у роботі комісій з перевірки зберігання обладнання, що постачається на об’єкті замовника, здачі його в монтаж, а також у ревізіях і вимірювальному контролі обладнання. У письмовій формі повідомляє керівництво і відповідальних осіб замовника про всі випадки невиконання вказівок шеф-персоналу підрядними будівельно-монтажними, пусконалагоджувальними організаціями чи персоналом замовника.

Повинен знати

Директиви, організаційно-розпорядчі та нормативні документи, методичні матеріали з питань монтажу, налагодження, випробувань і зберігання енергоустаткування; галузевий стандарт на проведення шефмонтажних ішефналагоджуваних робіт; технічну, експлуатаційну, технологічну документацію на обладнання; перспективи технічного розвитку та особливості діяльності підприємства-замовника (його підрозділів); принципи роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості обладнання, що постачається; технологію і умови виконання шефналагоджуваних і шефмонтажних робіт; прилади та пристрої вимірювання та контролю, що застосовуються при перевірці, налагоджуванні і випробуваннях обладнання, що постачається, вимоги до оформлення технічної та іншої документації, передбаченої договорами на проведення шефмонтажних і (або) шефналагоджуваних робіт; методи проведення технічних розрахунків; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку; досягнення науки та техніки, передовий вітчизняний та закордонний досвід у галузі монтажу та налагоджування енергоустаткування; основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства, правила з охорони праці.

Професійно важливі якості

  • технічний склад розуму;
  • високий рівень абстрактного та логічного мислення;
  • схильність до дослідницької діяльності;
  • організаторські здібності.

Медичні протипоказання

  • шкіряні та алергічні захворювання;
  • порушення функцій опорно-рухового апарату.

Споріднені професії

Інженер.

Матеріал із сайту – http://www.trud.gov.ua