Меню Закрити

Учений секретар

secretary--computer--people--female_3346161Особа, що здійснює в науково-дослідних установах, навчальних закладах і інститутах Академії наук координацію наукових досліджень і розробок; контролює їх виконання й організує роботу вченої або науково технічної (технічної) ради.

 Посадові обов’язки:

 • підготовка пропозицій за планами наукових досліджень і розробок;
 • координація й контроль над виконанням тематичних планів науково-дослідних робіт;
 • підготовка зведених звітів про діяльності установи (організації);
 • участь у розробці основних напрямків роботи установи (організації);
 • підготовка проектів планів роботи вченої або науково-технічної ради;
 • розгляд документів, які представлені для захисту дисертацій і присвоєння вчених звань;
 • координація видань наукових праць і їхнього рецензування;
 • участь у проведенні наукових конференцій, нарад, семінарів, дискусій;
 • організація проведення атестації працівників, розробка критеріїв і методів оцінки їхньої діяльності.
 • координація діяльності науково – допоміжних підрозділів установи (організації);
 • вирішення кваліфікаційних питань;
 • організація стажування наукових співробітників.

 Повинен знати:

 • законодавчі й нормативні правові акти,
 • наукові проблеми відповідної області знань, науки й техніки,
 • напрямки розвитку галузі економіки за профілем діяльності установи (організації),
 • керівні матеріали вищих органів,
 • вітчизняні й закордонні досягнення у відповідній області знань;
 • встановлений порядок організації, планування й фінансування, проведення й впровадження наукових досліджень і розробок,
 • патентно-інформаційне забезпечення розробок;
 • діючі положення щодо захисту авторських прав і патентів;
 • порядок підготовок і підвищення кваліфікації кадрів;
 • порядок проведення конкурсів і атестації науковців;
 • правові питання оформлення договірних відносин при спільному виконанні робіт;
 • методи організації праці науковців і керування науковими дослідженнями й розробками;
 • керівні матеріали з організації діловодства;
 • законодавство про працю;
 • правила й норми охорони праці.

 Вимоги до кваліфікації:

 • учені ступені доктора або кандидата наук;
 • наявність наукових праць;
 • досвід наукової й організаторської роботи не менше 5 років.

 Доповнення

На посади вченого секретаря терміном до 3 років можуть бути призначені висококваліфіковані фахівці відповідної області знань, що не мають ученого ступеня, але мають відповідний досвід роботи.

Матеріал із сайту – http://www.trud.gov.ua