Меню Закрити

Редактор

janineОсоба, яка здійснює редагування наукової й методичної літератури, з метою забезпечення високого наукового й літературного рівня видань.

Посадові обов’язки:

 • здійснює редагування літератури, що випускається;
 • бере участь у підготовці видавничих договорів з авторами й трудових угод із зовнішніми рецензентами.
 • розглядає рукописи й рецензії на них;
 • підготовляє висновки про можливість видання рукопису;
 • підготовляє обґрунтовані письмові відмови;
 • редагує прийняті до видання рукописи;
 • перевіряє виконання авторами зауважень рецензентів, комплектність представленого матеріалу;
 • перевіряє правильність написання цитат і цифрових даних, науково – технічних термінів, одиниць виміру тощо;
 • здійснює необхідне літературне редагування рукописів;
 • складає редакторський паспорт рукопису, дає вказівки й пояснення технічному редакторові, коректорові, складачеві;
 • підготовляє виноски, дублікати, робочий зміст;
 • розглядає ілюстративні матеріали, визначає їхнє місце у виданні та передає їх художньому редактору для своєчасного виготовлення графіків і кліше;
 • бере участь у вирішенні питань, пов’язаних з художнім і технічним оформленням видань, що редагуються;
 • підписує рукопис у виробництво;
 • обробляє коректурні відбитки й перевіряє сигнальні екземпляри перед випуском у світ.
 • складає перелік виявлених помилок.

Повинен знати:

 • законодавчі й нормативні правові акти;
 • методи редагування науково – методичної літератури; інформаційних і нормативних матеріалів, редакційної обробки цифр, формул, символів, ілюстрацій, складання довідкового апарата видання;
 • вітчизняні й закордонні досягнення науки й техніки у відповідній області знань;
 • порядок підготовки рукописів до здачі у виробництво, коректурних відбитків до друку;
 • стандартні коректурні знаки;
 • державні стандарти на терміни, позначення й одиниці виміру;
 • діючі умовні скорочення;
 • умовні скорочення, які застосовуються в бібліографії на іноземних мовах;
 • граматику й стилістику мови;
 • авторське право;
 • діючі нормативи на редагування;
 • порядок складання видавничих договорів з авторами, трудових договорів (контрактів) з рецензентами;
 • економіку видавничої справи;
 • основи технології, економіку й організацію поліграфічного виробництва;
 • основи організації праці й трудового законодавства;
 • правила й норми охорони праці.

Вимоги до кваліфікації

Вища професійна освіта без пред’явлення вимог до стажу роботи.

Матеріал із сайту – http://www.trud.gov.ua

1 Коментар

 1. Сповіщення:Редактор | Proforientator.info

Коментарі закриті.