Меню Закрити

Портфельний менеджер

индексный-комитет-300x202У зв’язку з виникненням ринку цінних паперів та інвестиційної діяльності виникла професія portfolio manager (“портфельний менеджер”), яка відповідає за аналіз та оцінку інвестицій, забезпечуючи тим самим успішне досягнення цілей компанії в сфері інвестиційної діяльності.

Посадові обов’язки:

– розробка і реалізація стратегії управлянні портфелем цінних паперів;

– формування як колективних так і індивідуальних клієнтських портфелів;

– формування оптимального портфеля фінансових інструментів у відповідності до ситуації на ринку і забезпечення дохідності та ліквідності портфелю;

– використання максимального спектра фінансових послуг для задоволення потреб клієнтів;

– ініціація та розробка нових продуктів й доведення їх до існуючих та потенційних клієнтів;

– аналіз макроекономічної ситуації та її вплив на інвестиції;

– контроль над виконаними інвестиціями;

– підготовка звітів про статус прав власності, якими володіє компанія, та окремі галузі, які представлені в інвестиційному портфелі;

– інспектування різноманітних об’єктів власності, права на які планується придбати.

Особистісні якості: аналітичний склад розуму, добрі менеджерські якості, організованість, відповідальність, ініціативність, орієнтованість на результат.

Portfolio manager повинен володіти знаннями про фінансові інструменти, ситуацію на ринку. Серед портфельних менеджерів іноді відмічають розділення на спеціалістів в області акцій та спеціалістів в області цінних паперів з фіксованою вартістю. При цьому більш кваліфікованими вважаються менеджери, які добре володіють обома видами фінансових інструментів. Рівень кваліфікації портфельного менеджера також залежить від розміру інвестиційного портфелю. Найбільш кваліфікованими вважаються спеціалісти, які мають досвід управління великими інвестиційними портфелями в декілька сот мільйонів доларів. Середній розмір портфеля – близько 20 мільйонів доларів.

У минулому кадри портфельних менеджерів, як і кадри інших нових ринкових портфелів, формувались із людей з різноманітною професійною підготовкою і освітою. Зараз ними переважно стають професійні економісти. Зазвичай портфельний менеджер відноситься до середньої ланки в управлінській ієрархії. При цьому його положення в ієрархічній структурі залежить від профілю компанії та від розміру інвестиційного портфелю. Якщо інвестиції – основна сфера діяльності компанії або розмір портфелю достатньо велик, то функції портфельного менеджера можуть виконувати топ-менеджери або генеральний директор.

Компенсаційний пакет портфельного менеджера звичайно складається з двох частин. Перша – це фіксовані виплати, які можуть досягати десятка тисяч доларів. Друга – бонусі виплати, які складають декілька відсотків від прибутку інвестиційного портфелю.

Матеріал із сайту – http://www.trud.gov.ua