Меню Закрити

Політолог

SodruzgПолітолог – це фахівець, який вивчає політику як особливу область життя людей, пов’язану з владними відносинами, і аналізує події політичного життя.

Основна функція політолога – громадська. Він підвищує політичну грамотність правлячої еліти та «простих людей». Завдяки коментарями політологів громадяни чіткіше уявляють собі суть того, що відбувається в країні, отримують уявлення про політичні цінності та норми. У деяких випадках це сприяє пом’якшенню соціальної напруженості.

Розуміння професії політолог існує в трьох аспектах: політолог – громадський експерт, політолог-вчений і політолог – спеціаліст в області практики політичного життя суспільства.

У першому випадком політолог – це визнаний громадський експерт в політичній, соціальній, політико-економічній сфері життя суспільства, а також в інших сферах суспільства (військовій, оборони та безпеки, політико-правовій тощо), на які активно впливає влада, і які є областю політичної боротьби, утримання та використання політичної влади.

Політолог – вчений, дипломований фахівець в галузі політології, науковий експерт в галузі політики, здатний до трактування та інтерпретації політичного життя суспільства.

У третьому випадку політолог – це не одна, а декілька досить різних професій: політичний аналітик, консультант, викладач політології, політичний журналіст. Близькі, проте самостійні професії – політтехнолог і іміджмейкер. Ці фахівці займаються організацією виборів і створенням іміджу політиків і політичних партій.

Спеціалізації

 • політичний консультант;
 • політичний експерт;
 • політичний оглядач;
 • політичний теоретик;
 • політичний філософ;
 • політтехнолог;
 • іміджмейкер;
 • спічрайтер.

Основні види діяльності

 • вивчення політичних явищ у їх послідовному розвитку у часі, виявлення зв’язків між минулим, сьогоденням і майбутнім;
 • дослідження залежності політики, політичних процесів від суспільства, економічних відносин, соціальної структури суспільства, ідеології та культури;
 • визначення значення політичних явищ для суспільства й особистості, їх оцінка з точки зору загального добробуту, справедливості, поваги людської гідності;
 • вивчення залежності між політичними явищами в досвіді та рівнем економічного розвитку, політичним ладом, між ступенем урбанізації населення та його політичною активністю, між кількістю партій і виборчою системою тощо;
 • дослідження та аналіз вербальної, практичної, усвідомленої та підсвідомої поведінки окремих особистостей і груп;
 • вивчення й аналіз діяльності інститутів, за допомогою яких здійснюється політична діяльність (держави, партії, урядові програми тощо);
 • дослідження та виявлення суб’єктивних механізмів політичної поведінки, індивідуальних якостей, рис характеру, а також типових механізмів психологічної мотивації:
 • аналіз політичних явищ з метою виявлення їх загальних рис і специфіки, знаходження найбільш ефективних форм політичної організації чи оптимальних шляхів вирішення завдань;
 • прогнози з приводу політичного майбутнього держави, партії, політики.

Необхідні професійні навички та вміння

 • глибокі теоретичні знання предмету політології та політичних відносин;
 • постійне спостереження за подіями у вітчизняній і світовій політичній життя;
 • володіння однією або кількома іноземними мовами;
 • ерудованість, широкий кругозір (гарні пізнання в різних областях наук, наприклад, історія, соціологія, психологія, правознавство).

Особисті якості

 • наявність добре розвинених вербальних здібностей (уміння правильно та зрозуміло висловлюватися);
 • ораторські здібності (грамотне вираження думки);
 • розвинені комунікативні здібності (уміння входити в контакт, налагоджувати взаємини, розвиненість каналів вербального і невербального спілкування, професійна компетентність тощо);
 • аналітичний склад розуму, бажання будувати гіпотези та робити прогнози;
 • мобільність;
 • об’єктивність;
 • розвинене логічне мислення;
 • цілеспрямованість;
 • креативність;
 • пунктуальність, відповідальність;
 • високі моральні якості (принциповість, переконаність, чуйність і уважність до людей тощо);
 • допитливість;
 • тактовність (здатність виявляти почуття міри);
 • гнучкість, наявність розвиненої інтуїції;
 • наполегливість, об’єктивність;
 • самоконтроль, холоднокровність;
 • комунікабельність, енергійність;
 • вміння швидко відновлювати працездатність;
 • прагнення до самовдосконалення.

Плюси професії

 • вельми низька конкуренція на ринку праці (у зв’язку з тим, що в даний час дуже мало політологів, що мають відповідну профільну освіту та диплом про отримання політологічної освіти);
 • висока зарплата політолога (залежить від місця роботи).

Мінуси професії

 • політологи стали менш затребувані в якості незалежних експертів.

Місце роботи

 • політичні та громадські організації;
 • державні органи;
 • агентства, що займаються виборчими технологіями;
 • агентства, що займаються політичним консалтингом;
 • прес-центри;
 • інформаційні агентства та ЗМІ;
 • наукові установи.

Зарплата та кар’єра

Незалежні експерти-політологи зазвичай починають кар’єру в інформаційних агентствах і журналах суспільно-політичної тематики. Це може бути посада кореспондента, аналітика, асистента редактора. Найчастіше, політологи суміщають цю професію з роботою журналіста, економіста, викладача або приватного підприємця.