Меню Закрити

Оператор диспетчерського руху та вантажно-розвантажувальних робіт

personal-na-skladОсоба, яка займається організацією перевезень і виконує контроль за дотриманням графіку і якості транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт.

Посадові обов’язки:

 • забезпечує виконання плану перевезень, змінного завдання водіями автомобілів, навантажувачів, електро- та автовантажівок тощо;
 • виконує розпорядження диспетчера транспорту;
 • заповнює, видає й приймає шляхові аркуші та товарно-транспортні накладні, перевіряє правильність їх оформлення.
 • контролює дотримання графіків руху транспортних засобів на маршрутах, виконання замовлень на таксомотори;
 • здійснює реєстрацію шляхової документації;
 • контролює правильність записів показань спідометру, одержання та залишків паливно – мастильних матеріалів (ПММ);
 • доповідає керівництву про допущені водіями порушення правил дорожнього руху;
 • зіставляє отримані дані роботи транспортних засобів зі змінно – добовими завданнями, виявляє відхилення й причини їхнього виникнення;
 • веде облік роботи транспортних засобів;
 • здійснює оперативний зв’язок з клієнтурою, вантажно-розвантажувальними диспетчерськими пунктами, автовокзалами, автостанціями та касами;
 • сповіщає вантажоодержувачів про час прибуття вантажів на їхню адресу;
 • збирає й обробляє інформацію про наявність вантажів;
 • веде оперативний облік ходу процесу перевезення, вантажно-розвантажувальних робіт;
 • координує роботу вантажних транспортних засобів;
 • здійснює контроль руху автобусів на лінії і якість обслуговування пасажирів;
 • одержує й доводить до водіїв повідомлення про умови та особливості перевезень на маршрутах;
 • веде журнал оперативних розпоряджень.

Повинен знати:

 • керівні матеріали й нормативні документи, які стосуються діяльності диспетчерської руху та вантажно-розвантажувальних робіт;
 • устав автомобільного транспорту;
 • порядок оформлення та обробки шляхових аркушів і товарно-транспортної документації;
 • положення та інструкції про порядок організації перевезень і оперативного керування процесом перевезення;
 • порядок виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
 • правила експлуатації автомобілів;
 • правила дорожнього руху;
 • правила експлуатації технічних засобів обробки й передачі інформації;
 • основи організації праці;
 • основи законодавства про працю;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • правила й норми охорони праці.

Вимоги до кваліфікації

Середня професійна освіта без пред’явлення вимог до стажу роботи або початкова професійна освіта та стаж роботи за спеціальністю не менше 6 місяців.

 Матеріал із сайту – http://www.trud.gov.ua