Меню Закрити

Коректор

Фахівець, який перевіряє орфографію і пунктуацію в текстах газет, журналів, книг. Його завдання – виправлення помилок різного роду, виловлювання за допомогою словників і енциклопедій різних друкарських помилок. До коректора в засобах масової інформації рукопис потрапляє вже після редагування, він стежить, щоб дотримувалося загальноприйняте скорочення слів, оформлення таблиць, посилань, погоджує з редактором відзначені стилістичні погрішності. Коректор у друкарні звіряє відтиски з оригіналом і при необхідності виправляє помилки і технічні недоліки (невитриману відстань між буквами або рядками, не протягнуті в пресі букви або слова, довжину рядків, абзаци).
Cпецифіка роботи коректором
Робота одноманітна, цілий день доводитися перебувати у сидячому положенні. Велике навантаження на очі. Не завжди гладко встановлюються стосунки із журналістами і редакторами: багато хто з них хворобливо реагує на спробу виправлень у вистражданому тексті, і навколо однієї коми можуть розгоратися неабиякі баталії з багаторазовим листанням словників. У щоденних газетах робота в авральному режимі – практично норма. З іншого боку, коректор має можливість одним з перших прочитувати сенсаційні новини, що ще не вийшли в друк, або цікаву літературу.
Завдання та обов’язки
Здійснює вичитування відредагованого рукопису, коректурних відбитків для забезпечення графічної та лексичної однаковості різних елементів тексту, усунення орфографічних, пунктуаційних, змістових, логічних, стилістичних помилок, додержання технічних правил складання. Перевіряє комплектність рукопису (наявність титульного аркуша, вступу, ілюстрацій, довідкового апарату тощо), порядкову нумерацію розділів у змісті, порівнює їх назви із заголовками в тексті, забезпечує правильність написання і уніфікацію термінів: символів, одиниць вимірювання, умовних скорочень, однаковість позначень в ілюстраціях і тексті. Усуває нечіткість у написанні окремих літер і знаків, неправильне розбивання тексту на абзаци, узгоджує з редакторами виявлені стилістичні помилки. Перевіряє правильність оформлення таблиць, виносок, формул, довідкового апарату видання, повноту бібліографічного опису й наявність відповідних посилань на джерела цитат і цифрових даних у тексті. Доповнює редакторський паспорт, відзначає у ньому всі особливості вичитування рукопису. Перевіряє тотожність коректурних відбитків оригіналу, правильність складання тексту, заголовків, приміток та інших виділених частин видання на відповідність до поліграфічних вимог і вказівок технічного редактора. Підписує рукописи до складання, видання – до друку й випуску у світ.
Повинен знати:
– методичні та нормативні матеріали з коректорської роботи;
– основи редакційно-видавничої справи, технології поліграфічного виробництва;
– порядок підготовки рукописів до здавання у виробництво, коректурних відбитків – до друку;
– граматику й стилістику літературної мови;
– техніку вичитування рукописів;
– правила коректури й стандартні коректурні знаки;
– технічні правила складання;
– чинні нормативні документи з термінології;
– одиниці вимірювання;
– чинні умовні скорочення, які використовуються у бібліографії іноземними мовами;
– нормативи на коректорську роботу.
Кваліфікаційні вимоги.
Старший коректор у видавничій діяльності: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією коректора у видавничій діяльності – не менше 2-х років.
Коректор у видавничій діяльності: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.
Робота для коректора:
Засоби масової інформації, книжкові видавництва.
Особисті риси:
– мовне чуття,
– уважність,
– посидючість.
Зарплата і перспективи професії коректора:
Середня зарплата коректора $450-700 в місяць, і на славу як, наприклад, журналістові розраховувати не доводиться – прізвище коректора рідко вказується на сторінці з вихідними даними.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua