Меню Закрити

Менеджер з продажу

Менеджер з продажу займається організацією продажів на підзвітній території
Завдання:
• Збільшення обсягів продажів.
• Збільшення бази даних клієнтів в зоні відповідальності.
• Розвиток нових каналів збуту.
Функції:
• Організує та керує продажами на підзвітній території.
• Забезпечує виконання планів продажів.
• Здійснює пошук клієнтів в зоні відповідальності.
• Веде переговори про спільну роботу, погоджує умови, укладає договори на продаж.
• Контролює організацію постачання товарів партнерам відповідно до їх замовлень в рамках наявних планів і укладених договорів.
• Визначає найбільш раціональні способи доставки товарів клієнтам, оптимізує витрати на доставку товару.
• Працює з рекламаціями, претензіями та побажаннями клієнтів; оперативно реагує на претензії, вживаючи заходів щодо усунення їх причин.
• Контролює дотримання клієнтами умов договорів.
• Контролює дебіторську заборгованість, вносить пропозиції та вживає заходів щодо ліквідації позапланових дебіторських заборгованостей клієнтів.
• Веде облік продажів, аналізує результати виконання особистих планів продажів.
• Керує підлеглим персоналом, забезпечує мотивацію та навчання співробітників.
• Надає регулярні звіти керівництву.
Вимоги до досвіду та кваліфікації:
• Вища освіта.
• Досвід роботи в продажах від 3-х років.
• Гарні комунікативні навички й організаторські здібності.
• Досвід особистих активних продажів.
• Навички керівництва колективом.
Професійно важливі якості:
• високий рівень математичних (рахункових) здібностей;
• аналітичне мислення;
• логічне мислення;
• емоційно-вольова стійкість;
• комунікабельність
• здатність до аналізу, синтезу, узагальнення отриманої інформації;
• врівноваженість;
• самовладання;
• розвинуті організаторські здібності (які включають такі якості, як цілеспрямованість, рішучість, творчий підхід і т. д.);
• гнучкість (уміння гнучко реагувати на різні зміни в ситуаціях);
• здатність до планування організаторської діяльності;
• цілеспрямованість, дієвість;
• здатність впливати на оточуючих;
• готовність до розумного ризику,
• вміння переконувати;
• завзятість;
• прагнення долати невдачі;
• креативність (уміння творчо підходити до вирішення управлінських завдань, схильність до імпровізації);
• високий ступінь особистої відповідальності.

Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua