Меню Закрити

Науковий редактор

fotolia_14333621-300x199Особа, яка здійснює наукове редагування найбільш складних робіт певного тематичного напряму.

Посадові обов’язки:

 • здійснює редагування робіт певного наукового напряму;
 • бере участь у складанні проектів тематичних планів видання наукової й методичної літератури, у підборі рецензентів, у підготовці видавничих договорів;
 • консультує редакторів свого тематичного напрямку про новітні вітчизняні й закордонні досягнення науки й техніки у відповідній області знань;
 • розглядає рукописи, що надійшли від авторів, і рецензії на них, готує висновки про можливості видання рукописів;
 • редагує прийняті до видання рукописи;
 • у процесі наукового редагування перевіряє, наскільки відбиті в роботах новітні досягнення науки, техніки й передового виробничого досвіду;
 • перевіряє комплектність представленого матеріалу, відповідність рукопису затвердженому плану;
 • здійснює необхідне літературне редагування рукопису;
 • складає редакторський паспорт рукопису, дає вказівки й пояснення технічному редактору, коректорові, складачеві;
 • разом з авторами й технічним редактором розглядає ілюстративні матеріали, встановлює їхнє місце у виданні;
 • бере участь у рішенні питань, пов’язаних з художнім і технічним оформленням робіт, що редагуються;
 • підписує рукописи у виробництво, обробляє коректурні відбитки й перевіряє сигнальні екземпляри перед випуском;
 • складає перелік виявлених помилок.

Повинен знати:

 • законодавчі й нормативні правові акти, матеріали, які визначають головні напрямки розвитку відповідної галузі економіки, науки й техніки;
 • вітчизняні й закордонні досягнення науки й техніки у відповідній області знань;
 • порядок підписання видавничих договорів;
 • порядок підготовки рукописів до здачі у виробництво, коректурних відбитків до друку;
 • державні стандарти на терміни, позначення й одиниці виміру;
 • діючі умовні скорочення, у тому числі й для використаних в бібліографії на іноземних мовах;
 • граматику й стилістику мови;
 • авторське право;
 • діючі нормативи на редагування й коректорські роботи;
 • економіку видавничої справи;
 • основи технології, економіку й організацію поліграфічного виробництва;
 • основи організації праці й трудового законодавства;
 • правила й норми охорони праці.

Вимоги до кваліфікації

Вища професійна освіта та стаж роботи за спеціальністю не менше 3 років.

Матеріал із сайту – http://www.trud.gov.ua