Меню Закрити

Нарядник

devushka-pishet-pismo-881px-1024pxВиписує на підставі змінно-добових завдань і вказівок майстра (виконавця робіт) первинні документи, на підставі яких враховується виробіток і заробітна плата робітників (наряди, відомості, рапорти виробітку тощо), а також доплати, викликані порушеннями нормальних умов праці, простоями не з вини робітників, за понаднормові роботи тощо. У відповідності з діючими нормативними матеріалами з організації, нормування праці і заробітної плати, поопераційними технологічними картами вказує найменування та розряди робіт, проставляє норми часу та розцінки. Веде облік виписаних нарядів та інших платіжних документів, нормованого часу, своєчасно групує наряди на виконані роботи за робочими, бригадами передає їх для нарахування заробітної плати, складає необхідні відомості для майстра дільниці та інженера з нормування праці. Вживає необхідних заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів.

Повинен знати

Положення, інструкції, інші керівні матеріали та нормативні документи з організації, нормування праці й заробітної плати, порядок їх застосування; терміни і правила оформлення первинних документів з обліку виробітку та заробітної плати; основи технології, організації праці та виробництва; правила експлуатації технічних засобів; основи законодавства про працю; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила й норми охорони праці.

Професійно важливі якості

  • уважність;
  • чіткість;
  • акуратність;
  • гарна пам’ять;
  • комунікативні здібності;
  • здатність зберігати самовладання в будь-якій ситуації.

Медичні протипоказання

  • психічні та нервові захворювання;
  • поганий зір.

Шляхи отримання професії

Початкова професійна освіта без висування вимог до стажу роботи або середня (повна) загальна освіта або основна загальна освіта та спеціальна підготовка за встановленою програмою без висування вимог до стажу роботи.

Споріднені професії

Старший нарядник.

Матеріал із сайту – http://www.trud.gov.ua