Меню Закрити

Економіст

99
Посадові обов’язки:
– під керівництвом провідного (старшого) економіста, або відповідального виконавця, або керівника теми (завдання) виконує науково-допоміжну роботу при проведенні досліджень або розробок відповідно до методичних і робочих програм;
– збирає, накопичує науково технічну інформацію та інші необхідні матеріали для виконання планової роботи або окремих завдань;
– систематизує і узагальнює статистичні матеріали та інші дані по темі (завданню) в цілому, її окремим розділам або етапам;
– вивчає спеціальну літературу з тематики досліджень, що проводяться, або розробок, складає бібліографію, анотації, реферати і огляди;
– бере участь в підготовці проектів перспективних і річних планів досліджень або розробок, заходів щодо підвищення їх економічної ефективності, науково-технічних звітів та іншої технічної документації.
Такий спеціаліст повинен знати:
– спеціальну літературу з тематики досліджень і розробок;
– досягнення науки і техніки у відповідній області знань в країні і за кордоном; порядок користування реферативними і довідково-інформаційними виданнями;
– методи проведення досліджень, розробок і експериментальних робіт;
– планування і організацію наукових досліджень і розробок, методи визначення їх економічної ефективності;
– порядок оформлення науково-технічної документації;
– порядок розробки перспективних і річних планів роботи;
– методи обліку і аналізу результатів роботи підрозділів установи (організації);
– економіку, організацію праці і виробництва, основи трудового законодавства.
Вимоги до кваліфікації
Вища професійна освіта без пред’явлення вимог до стажу роботи.
Економіст досліджує такі засоби, як земля, робоча сила, сировина і гроші з метою їх економнішого використовування. В обов’язки економіста входить аналіз доходів, що отримуються від використання товарів і послуг в порівнянні з витратами, який називається аналізом окупності. Для цього необхідно проводити дослідження, збирати і аналізувати дані, стежити за трендами або напрямами економіки і робити це на підставі прогнозів на майбутнє. Сферами досліджень економіста є такі, як інфляція, витрати на енергію, безробіття, ціни, імпорт тощо. Більшість економістів зосереджуються в своїй роботі на практичному вживанні їх досліджень в певних сферах. Розуміння економічних зв’язків дозволяє їм консультувати банки, підприємства нерухомості, страхові підприємства, дилерів, урядові установи і інших зацікавлених осіб. Зазвичай на кожному такому виробництві є свій економіст, інколи і декілька. Економісти-теоретики займаються створенням теорій для опису процесів, що відбуваються в економіці, або поясненням впливу політичних рішень на економіку. Для цього вони використовують складні математичні моделі і статичну обробку даних. В обов’язки більшості економістів входить складання звітів, в яких результати складних досліджень передаються звичною мовою, демонструючи дані на графіках і таблицях. Важливо роз’яснити, які довготривалі наслідки можуть мати вирішення політиків – як для самих політиків до ухвалення рішень, так і для громадськості і підприємств, на яких впливають ці рішення. Адже економіст може лише передати свою думку, яка ґрунтується на ґрунтовному аналізі, але прогнозів, які точно виконуються, не може дати і він.
Умови праці
Трудовий графік економіста багато в чому залежить від цього, працює він поодинці або у складі групи дослідників. Індивідуальна робота дозволяє гнучкіше регулювати робочий час, але в обох випадках існують жорсткі терміни і щільний графік роботи. Тому інколи доводиться працювати понаднормово. Умови праці економістів зручні, багато сидячої роботи з літературою і комп’ютером. Рутина роботи економіста переривається різними нарадами і зустрічами, відповідями на листи і запити. Для зібрання даних і обміну досвідом необхідними є поїздки і участь в конференціях.
Необхідні навики, знання та особисті якості
На економіста вчать в університетах, де окрім отримання загальної економічної освіти можна спеціалізуватися також в якій-небудь вузькій сфері, наприклад, в банківській справі, маркетингу або бухгалтерії. Однією з умов роботи економіста є математична кмітливість, яку доповнюють знання у вищій математиці і вміння застосовувати математичні моделі для пояснення реального життя. Для цього потрібні хороші аналітичні здібності, а також неупередженість – вміння оцінювати різні ситуації незалежно від їх результатів. Навики роботи на комп’ютері при проведенні різних аналізів також є однією з професійних вимог. Оскільки часто доводиться спілкуватися з клієнтами з метою їх консультацій, а також складати звіти і доповіді, то необхідні хороші навики спілкування і самовираження. В ситуаціях, коли накопичується багато роботи, а терміни підтискають, необхідне вміння протистояти стресам.

Матеріал із сайту: http://www.robota.lviv.ua