Меню Закрити

Менеджер в сфері інтелектуальної власності

Business handshakeКваліфіковані фахівці, які володіють сучасними технологіями управління винятковими правами на результати інтелектуальної діяльності, що здатні виявляти та просувати на світовий риноквисококонкурентні нові розробки й забезпечувати раціональне управління цими активами в інтересах держави в управлінських структурах. Управління процесами створення, закріплення та введення в господарський обіг об’єктів інтелектуальної власності. Аналіз патентно-правової та комерційної інформації; проведення патентних досліджень з метою визначення конкурентоспроможності продукції. Оцінка комерційної перспективності науково-технічних результатів і ідей; визначення вартості об’єктів інтелектуальної власності; комерційні операції з високими технологіями, патентами, ліцензіями, ноу-хау, програмними продуктами, засобами індивідуалізації.

Повинен знати

Методи управлінського аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища сучасних ділових організацій, вміти організувати та провести практичні дослідження соціально-економічної ситуації на макро-і мікрорівнях, спрогнозувати розвиток соціально-економічних і організаційних процесів на об’єктах управління, розробити варіанти управлінських рішень, оволодіти методами проектування систем управління.

Професійно важливі якості:

  • добре розвинені комунікативні та організаторські здібності;
  • високе почуття відповідальності;
  • ініціативність;
  • емоційна стійкість;
  • гарна пам’ять;
  • логічне мислення;
  • стресостійкість;
  • вміння швидко приймати рішення, чітко викладати думки.

Медичні протипоказання:

нервові та психічні захворювання.

Шляхи отримання професії

Вищі навчальні заклади, академії.

Споріднені професії

Менеджер, маркетолог, аналітик-прогнозист, патентознавець, патентний повірений, оцінювач.

Матеріал із сайту – http://www.trud.gov.ua