Меню Закрити

Менеджер з корпоративної соціальної відповідальності

Proekt-2Для адаптації корпоративного управління до світових стандартів у провідних українських компаніях вводиться нова посада – менеджер з корпоративної соціальної відповідальності.

Вперше офіційне поняття «корпоративна соціальна відповідальність бізнесу» пролунало на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в 1999р.

Урахування суспільних очікувань, робота з усіма зацікавленими групами й узгодження їхніх очікувань з основними завданнями бізнесу – порівняно новий напрямок діяльності для українських компаній. Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) стає ключовим елементом сучасного корпоративного керування.

КСВ не обмежується поняттями добродійність, меценатство, спонсорство. КСВ – це системна робота з поліпшення репутаційного капіталу компанії. Соціальні інвестиції – це ще одна можливість поглиблення та розширення маркетингу. Вкладення в соціальну сферу, а значить і оздоровлення суспільства дозволяє підвищити конкурентоспроможність компанії як в очах суспільства та споживачів, так і в очах співробітників. Соціальне партнерство дозволяє налагодити конструктивний/ефективний діалог між бізнесом, некомерційними організаціями та державою.

На конкретному підприємстві/компанії менеджер з КСВ діє як внутрішній консультант з різних напрямків соціальної відповідальності.

Від фахівця з КСВ найбільш затребуваним на сьогодні є вміння створювати соціальну звітність. Керування цим процесом вимагає специфічних знань, якими володіє обмежена кількість фахівців. А з особистісних характеристик найбільш важлива риса менеджера з КСВ – це творчий підхід до роботи.

Менеджер з КСВ повинен знати:

 • міжнародні та національні стандарти й програмні документи з соціальної відповідальності;
 • закони та нормативні акти України, що регламентують підприємницьку діяльність, соціальні та трудові відносини;
 • концепцію стійкого розвитку;
 • основи стратегічного управління;
 • теорію аналізу інтересів сторін;
 • стан і тенденції розвитку світової та національної економіки;
 • методологію аналізу ринкового середовища на мікроекономічному рівні;
 • взаємозв’язок між елементами внутрішнього середовища підприємства та ключовими факторами зовнішнього середовища;
 • питання, пов’язані з охороною навколишнього середовища;
 • перспективи та світові тенденції розвитку технології тієї чи іншої галузі;
 • основи управління персоналом (у тому числі – наукову організацію праці, психологію керування, конфліктологію);
 • застосування в менеджменті інформаційних технологій;
 • основи управління якістю;
 • статистичну звітність і бухгалтерський облік.

Крім того, важливо знати базові поняття та терміни КСВ, передовий досвід компаній в сфері соціально відповідальної діяльності. Менеджер з КСВ повинен уміти аргументувати свою точку зору та розмовляти зі співрозмовником однією мовою: з фінансовими директорами говорити про КСВ, використовуючи терміни «біржові індекси» і «вартість капіталу», з директорами з персоналу – з позиції інвестицій у людей, з директорами зі співробітництва з органами влади – у термінах соціально-економічного розвитку території.

Менеджер з КСВ повинен розуміти особливості взаємодії всіх учасників суспільних процесів – бізнесу, органів влади та громадських організацій. Особливо важливо вміти вибудовувати продуктивні партнерські відносини з громадськими організаціями.

Щоб підтримувати необхідний для виконання обов’язків рівень кваліфікації менеджер з КСВ повинен вивчати кращий досвід соціально відповідальної діяльності міжнародних і українських компаній.

Кар’єрний ріст менеджера з КСВ може проходити в напрямках корпоративного керування, зв’язків з інвесторами й інших функцій. Поки ця професія порівняно нова, перед людиною, яка присвятила себе КСВ, широкі обрії відкриваються в напрямку саме професійного розвитку. До сфери відповідальності менеджера з КСВ, в залежності від специфіки компанії, може входити цілий ряд напрямків – від охорони навколишнього середовища до соціально-економічного розвитку територій. У кожному з цих напрямків відкриваються необмежені можливості для самовдосконалення.

Матеріал із сайту – http://www.trud.gov.ua