Меню Закрити

Монтажник радіоелектронної апаратури і приладів

1339229125_dsc08198_thumbСучасне життя неможливо уявити без електроніки. Це – радіо, телевізори, магнітофони, станки з програмним управлінням, різноманітна медико-біологічна апаратура та багато іншого. Але жодне радіотехнічне устаткування не з’явиться на світ без праці монтажника радіоелектронної апаратури та приладів. Ділянка радіомонтажника є дуже важливою і відповідальною, адже саме він визначає якість випущеної апаратури. За десятки років свого існування професія радіомонтажника зазнавала значних змін. Якщо в минулому монтаж радіоапаратури здійснювався тільки ручним способом, то в теперішній час для цього використовуються високовиробничі конвеєрні системи.

Основними предметами праці монтажників радіоапаратури і приладів слугують: монтажні дроти і кабелі, електронні лампи, напівпровідникові прилади, конденсатори, котушки індуктивності.

В своїй роботі вони використовують електричні паяльники, щіточки для нанесення флюсу, пінцети, кусачки, гострозубці. В роботі фахівця багато точних і часто повторювальних рухів, тому її можна охарактеризувати як монотонну. Темп роботи – вільний. Робоча поза – сидяча (має постійне робоче місце). Основними видами браку є: неякісна пайка, установка не за кресленням (неуважність), спутані номінали (неуважність), переплутані кінці виводів (неуважність). Найбільш важко молодим робітникам дається якісна пайка і установка з 3-4 виводами.

Галузь народного господарства – автомобілебудування, приладобудування і електротехнічна промисловість. Потреба в кадрах постійна. Професія монтажника радіоелектронної апаратури та приладів розповсюджена повсюди. Спорідненою до неї є професія “слюсар з контрольно-вимірювальних приладів”, який працює на підприємстві, що ремонтують електровимірювальні прилади, монометри всіх типів, а також пишучі машинки, стереодальноміри, фото і кіноапарати, механічні вузли телевізійної і радіолокаційної апаратури та ін. Форма організації праці бригадна, індивідуальна.

Монтажник РЕА і П працює в цехах, де знаходяться контрольно-вимірювальні прилади, радіоапаратура. Знаряддями праці є інструменти, пристосування і робоча контрольно-вимірювальна апаратура. Предметами праці є : паяльник, інструменти монтажника, контрольно-вимірювальні пристрої і устаткування, що потребують ремонту і наладки. Метою праці монтажника радіоелектронної апаратури і приладів є: виконати розпайку печатних плат і блоків. Основні виробничі операції: пайка, розбирання, збір та випробування різноманітних приладів.

Робітник з професії монтажник РЕА і П повинен знати: будову, призначення та принципи роботи приладів та механізмів; знати схеми спеціальних регулюючих установок, технологічний процес пайки приладів, механізмів, апаратури, технологічну документацію і передові прийоми проведення пайки; технічні вимоги до якості роботи.

Санітарногігієнічні умови праці: радіомонтажники працюють в закритому приміщенні, добре освітленому, з нормальною температурою. Робота монтажника пов’язана з пайкою, в повітрі постійно присутні пари каніфолі, олова, свинцю в рамках ПДК.

За кожним працівників закріплене постійне робоче місце з монтажним столом, на якому знаходяться необхідні для роботи інструменти і пристосування.

Медичні протипоказники: захворювання органів дихання, серцево-судинні недуги, хвороби нирок і сечевивідних шляхів (хронічний нефрит, нирково-кам’яна хвороба (дефекти кісткової і м’язової тканини (деформація хребта і грудної клітки, повне порушення функції кисті однієї із рук, захворювання м’язів, сухожилля верхніх кінцівок (міозити), хронічні захворювання суглобів, органічні захворювання центральної і периферійної нервової системи, захворювання вегетативної нервової системи, епілепсія, психічні розлади (маніакально-депресивний психоз, циклопатія, шизофренія), захворювання шкіри (епідермоліз, екзема, нейродерміт, алергічні захворювання), стійке зниження слуху і зору, розладнання кольоросприйняття.

Психофізіологічні вимоги до особистості працівника: фізична нагрузка – незначна, нервово-емоційне напруження зумовлене відповідальністю за якість продукції, що виготовляється.

Монтажник РЕА і П повинен володіти відмінною координацією рухів рук, швидкістю і точністю рухів пальців, доброю зоровою пам’яттю, здатністю розподіляти і переключати увагу, оперативним і наочно-діючим мисленням, просторовою уявою, емоціональною стійкістю, доброю вольовою регуляцією, зосередженістю, уважністю, точністю, акуратністю. Повинен уміти: добре відрізняти форми, величини, кольори, звук.

Для успішного засвоєння професії монтажника радіоелектронної апаратури і приладів необхідно знати математику, фізику, креслення, трудове навчання, основи електротехніки. Професійні знання можна отримати в ПТУ. Перспектива зросту – 1-6 розряди.