Меню Закрити

Лікар-онколог

Лікарі-онкологи рятують людей від смертельної хвороби – раку. До кола їхніх посадових обов’язків входить діагностування хвороб, виявлення ракових пухлин, проведення лікувальної терапії та хірургічних операцій.
Рак – широке поняття, це група хвороб, які лікують різні фахівці-онкологи. Основні сили лікарів-онкологів спрямовані на виявлення ракових захворювань на ранній стадії. Тоді ймовірність вилікувати хворобу набагато вища, ніж на пізніх стадіях. Для того, щоб найбільш ефективно діагностувати та лікувати ракові хвороби, в онкологічних наукових центрах ведеться дослідницька робота, спрямована на вдосконалювання старих і розробку нових технологій. Лікарі не завжди задоволені можливостями доступних техніки й діагностичних методів. На рак хворіє все більша кількість людей у світі. Щоб працювати лікарями в цьому напрямку, що розвивається, крім вищої медичної освіти, потрібно пройти післявишівську підготовку за фахом «Онкологія».
Завдання та обов’язки
Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію онкологічної допомоги населенню. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації онкологічних хворих, надає їм швидку та невідкладну медичну допомогу. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Бере участь у роботі протиракових експертних комісій.
Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей, проводить консультації за їх скеруваннями. Дотримується принципів медичної деонтології. Планує роботу та аналізує її результати. Керує роботою середнього медичного персоналу. Бере активну участь у поширенні медичних знань, в організації протиракової пропаганди серед населення. Веде лікарську документацію. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
Повинен знати
Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; організацію онкологічної допомоги населенню, в тому числі швидкої та невідкладної медичної допомоги; основи права в медицині; права, обов’язки та відповідальність лікаря-онколога; організацію роботи лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій; сучасну статистичну, клінічну і морфологічну класифікацію злоякісних новоутворень; епідеміологію онкологічних захворювань; основи нормальної та патологічної анатомії, фізіології, кровотворення та гемостазу, імунології та фармакології; етіологію та патогенез пухлин, закономірності їх метастазування; профілактику, клініку, діагностику, лікування, реабілітацію та диспансеризацію онкологічних хворих; загальні та спеціальні методи дослідження, роль та значення біопсії в онкології; показання та протипоказання до застосування хірургічного втручання, променевої терапії та хіміотерапії; основи рентгенології та радіології; форми і методи санітарної освіти; правила оформлення медичної документації; прогресивні інформаційні та Iнтернет-технології; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.
Види діяльності:
• діагностування та лікування ракових хвороб;
• науково-дослідна робота.
Місця роботи:
• онкологічні поліклініки, лікарні;
• спеціалізовані онкологічні центри;
• онкологічні науково-дослідні інститути.
Професійні навички:
• знання симптоматики онкологічних захворювань;
• діагностика онкологічних захворювань;
• володіння техніками діагностики;
• скерування на аналізи;
• профілактика пухлин;
• спостереження хворих;
• ведення історії хвороби;
• проведення імуно-, гормоно- і хіміотерапії;
• володіння технологічними засобами.
Додаткові особливості:
Перераховані професійні риси – скоректований зір, тонкий дотик і чуйний слух – необхідні фахівцеві-онкологові за родом своєї діяльності. Заробітні плати лікарів-онкологів високі, але й спеціалізація є однією з найскладніших, котра, до того ж, поєднана із постійними стресами та невдачами.
Квалiфiкацiйнi вимоги
Лікар-онколог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Спеціалізація за фахом “Онкологія” (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Стаж роботи за фахом понад 10 років.
Лікар-онколог I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Спеціалізація за фахом “Онкологія” (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Стаж роботи за фахом – понад 7 років.
Лікар-онколог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Спеціалізація за фахом “Онкологія” (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Стаж роботи за фахом – понад 5 років.
Лікар-онколог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Спеціалізація за фахом “Онкологія” (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua