Меню Закрити

Контролер радіоелектронної апаратури та приладів

Rz_4es52FfinS8YZ2QnYNaeBFbG4a99TКонтролери радіоелектронної апаратури працюють на підприємствах електронної і радіотехнічної промисловості. Керуючись технічними умовами (ТУ), конструкторськими та технологічними документами, виконують випробування та контроль виробів з метою перевірки їх технічних показників на відповідність вимогам ТУ та умовам експлуатації. Вони є представниками підприємства в процесі передачі готової продукції замовнику, можуть мати своє постійне робоче місце (в залежності від типу виробництва), тип роботи – вільний, робота розумово-аналітична. Спорідненою професією за характером робіт є регулювальник радіоелектронної апаратури.

Бурхливий розвиток радіотехніки привів до появи радіоапаратури різних класів: радіоприймачів, телевізійних приймачів, пристроїв запису інформації, підсилювачів, які почали виготовляти великими серіями. Ці прилади повинні виконувати свої функції в заданих умовах експлуатації та зберігати технічні параметри. А це викликало необхідність випробовувати виготовлену апаратуру з метою визначення її якості та експлуатаційної надійності. Тому одночасно із появою професії регулювальника у 40-х роках ХХ століття виникла професія контролера радіоелектронної апаратури.

У наш час значимість цієї професії зростає у зв’язку із підвищенням функціональної складності сучасної радіоелектронної апаратури.

Бронхіальна астма, хронічні бронхіти з бронхоспазмами, пониження гостроти зору, порушення або відсутність кольорового сприйняття.

Фізичне навантаження – незначне. Нервово-емоційне напруження обумовлено відповідальністю за якість виконаної роботи. Контролер повинен бути емоційно стійким, володіти хорошою пам’яттю, спостережливістю, вміти концентрувати увагу та робити логічні висновки.

Сучасна радіоапаратура характеризується високою інтеграцією і технологічністю, малою вагою і розмірами, високою надійністю. Вона використовується у всіх галузях народного господарства, в найрізноманітніших умовах експлуатації.

Виготовлення сучасних радіопристроїв супроводжується новими технологіями, використанням нової елементної бази. Відповідно зросли і вимоги до професійної підготовки контролера радіоелектронної апаратури. Він повинен розуміти принцип дії сучасних радіоприладів, знати їх технології виготовлення, вміти застосовувати контрольно-випробувальне та вимірювальне обладнання.

При професійному відборі перевага надається кращим випускникам загальноосвітніх шкіл, які мають міцні знання з математики і фізики.