Меню Закрити

Контролер ощадного банку

Девушка компьютер деньгиПрофесія банківського працівника в сучасному світі стала популярною. Щоб стати професіоналом у банківській справі потрібно багато вміти і знати. Вміння здобуваються у практичній роботі, а знання потрібно здобувати постійно, починаючи від навчального закладу і продовжуючи навчання вже працюючи в банку.

Контролер ощадного банку – це і професія, і самодостатня позиція.

Історія розвитку банківської справи тісно пов’язана з історією банків та виникненням грошей. «Справді, це найзагадковіший інструмент із усіх винайдених людиною. Немає нічого простішого, ніж користуватися ним, і нічого складнішого, ніж зрозуміти, як він діє. Ніхто не може гарантувати, що ми управляємо ним, а не він» Перші банківські операції з обміну грошей існували ще за дві тисячі років до нашої ери у Стародавній Греції, у Стародавньому Єгипті та Римі.

Перші кредитні операції здійснювалися у Стародавньому Вавилоні, де не тільки обмінювалися гроші однієї держави на гроші іншої, а й практикувалося прийняття вкладів та видання по них відсотків.

Зародилася і подальшого розвитку банківська справа набула в Стародавній Греції.

Кілька сотень грецьких міст карбували власні монети, вели жваву торгівлю, розвивали грошово кредитні відносини.

Виникла професія – міняйли, які розкладали монети на спеціальному столі (трапеза) і перевіряли їх якість. Звідси назва – міняйли-трапедзити. Спочатку трапедзити займалися обміном грошей однієї монетно-вагової системи на іншу й перевіряли їх якість.

Термін «банк» походить від італійського «banca», що означає «лавка», «скриня».

«Скриня» вказує на те місце, де зберігають цінності, а «лавка» – це місце, прилавок, стіл, де обмінюють гроші і укладають грошові угоди з купівлі-продажу. Трапеза – лавка міняйли, де працювали кілька осіб, перетворилася на прототип сучасного банку.

Банківська справа в сучасному вигляді зародилася в період мануфактурної стадії капіталізму, коли виникли банкірські доми, які надавали кредит промисловим і торговим капіталістам під помірний відсоток. Досить відомими на той час банкірськими домами були: Чайльда в Англії, Ротшильдів у Франції, Медичі в Італії.

Так професія «контролер банку» зародилася у надрах банківської справи. Під впливом науково-технічного прогресу професія контролера зазнала значних змін.

Характер роботи

Здійснює проведення та облік визначених банківських операцій, передбачених чинним законодавством: відкриття та ведення рахунків клієнтів та здійснення розрахунків за їх дорученням; касове обслуговування клієнтів; залучення депозитів фізичних осіб.

Здійснює заходи щодо виконання філією Ощадбанку плану залучення заощаджень населення

у вклади. Веде облік готівки, цінностей і цінних бланків.

Здійснює закриття операційного дня та складання щоденної звітності філії, перевіряє

відповідність наявної готівки, цінностей і цінних бланків, їх залишків у касі визначеним документам.

Додержується правил зберігання документів, особових рахунків, карток із зразками підписів, штампів та печаток, бланків банківської звітності. Зберігає ключ від грошової комори філії (сейфа), бере участь у її відкриванні та закриванні. Зберігає інформацію, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Умови роботи

Постійне робоче місце — місце, на якому контролер перебуває більшу частину робочого часу (або більш як дві години безперервно). Якщо при цьому робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, постійним робочим місцем вважається уся робоча зона.

Робоче місце — місце постійного або тимчасового перебування контролера в процесі трудової діяльності.

Робоча зона — простір, обмежений по висоті до двох метрів над рівнем підлоги або майданчика, на якому знаходиться місце постійного або непостійного (тимчасового) перебування працівників.

Умови праці — сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини в процесі її професійної діяльності.

Оптимальні умови і характер праці — умови і характер праці, при яких виключено несприятливий вплив на здоров’я працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів (відсутність або відповідність рівням, які прийняті як безпечні для населення); створюються передумови для збереження високого рівня працездатності.

Допустимі умови і характер праці — умови і характер праці, при яких рівень небезпечних і шкідливих виробничих факторів не перевищує встановлених гігієнічних нормативів на робочих місцях, а можливі функціональні зміни, спричинені трудовим процесом, зникають за час регламентованого відпочинку протягом робочого дня або домашнього відпочинку до початку наступної зміни й не справляють несприятливого впливу в близькому і віддаленому періоді на стан здоров’я працівників та їх нащадків.

Ринок праці

– Отримавши професію «Контролер Ощадного банку» можна працевлаштуватись в банківських установах та інших державних та приватних підприємствах на посаді контролера, інкасатора, касира

– Ризик безробіття мінімальний і визначається недостатньою професійною

майстерністю

– Професійні знання можна реалізувати в будь-якій галузі народного господарства

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі