Меню Закрити

Конторський службовець (бухгалтерія)

buhgalterПрофесія споріднена з такою давньою професією, як бухгалтер-рахівник, в основу якої покладено бухгалтерський облік. У період раннього Середньовіччя великий вплив на державний уклад мала релігія. При папському дворі була встановлена та затверджена посада обліковця-рахівника, до обов’язків якого входили спостереження за обліком папських багатств і перевірка звітності, яка надходила з провінцій. Пізніше наказом було встановлено особливу «Апостольську камеру» з 12 членів. До її обов’язків належали управління всім майном і фінансами папського двору і ведення обліку та звітності.

Кінцевому формуванню бухгалтерського обліку сприяв широкий розвиток торгівлі в таких великих італійських містах, як Флоренція, Мілан, Венеція та ін. Із відкриттям Америки, шляхів в Індію, торгівля значно розширилась. Це остаточно сформувало бухгалтерський облік як облік банківський і торгівельний.

Появу терміна «бухгалтер», а звідси «бухгалтерія», історики датують середніми віками.

Характер роботи. Конторський службовець – це модернізована професія, сучасна альтернатива бухгалтеру, адже в її основу також покладено рахівництво, але відмінна вона тим, що великий опір робиться на знання комп’ютерної техніки.

На підприємствах конторські службовці працюють за напрямами: касові операції, основні засоби, розрахункові операції, розрахунок зарплати, складання основних форм звітності. За ведення всієї бухгалтерії відповідає головний бухгалтер.

Кваліфікований конторський службовець розуміється на всіх питаннях обліку та податкової політики. Він – безцінний працівник і шанована людина на підприємстві.

Однак і відповідальність на ньому лежить велика, оскільки він відповідає за будь-яку помилку в розрахунках.

Конторський службовець повинен слідкувати за змінами в законодавстві, яке регулює його діяльність, та вміти спілкуватися з представниками державних органів.

Умови роботи. Бере участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи, організації. Готує на основі оперативних і статистичних звітів довідку з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у розробленні заходів, які спрямовано на додержання норм (стандартів) фінансово-господарської діяльності на підприємстві, в установі, організації, сприяє їх здійсненню.

Виконує поточні завдання в межах своєї компетенції за розпорядженням та дорученням керівництва бухгалтерії. Стежить за зберіганням бухгалтерських та нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності.

Ринок праці. Жодне підприємство, мале чи велике, офіс, контора не обійдеться без конторського службовця, адже конторський службовець замінить і секретаря, і бухгалтера, і офісного працівника.

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі.

Вимоги до індивідуальнопсихологічних особливостей. Люди цієї професії мають бути, перш за все, відповідальними та організованими, тому що несвоєчасна здача звіту або втрата якого-небудь документа може дорого обійтися компанії. Крім того, він повинен любити цифри, з ними йому доведеться мати справу щодня, а помилка може виявитися фатальною. Також необхідні висока концентрація уваги, скрупульозність і посидючість. Потрібно мати добру пам’ять і вміти зберігати комерційну таємницю.

Тому, обираючи цю професію, необхідно мати такі вольові якості особистості як: цілеспрямованість, самостійність, рішучість, стриманість, наполегливість, ініціативність.

Споріднені професії: нотаріус, торговий агент, секретар, архіваріус, касир, страховий агент, експедитор.