Меню Закрити

Інспектор з кадрів

buhКадрова служба сучасного підприємства виконує всю роботу, пов’язану з найманням, переміщенням, звільненням, скороченням штату. Вона бере участь у розробці структури підприємства, при необхідності надає допомогу функціональним та лінійним керівникам у роботі з персоналом, контролює оплату праці, соціальне забезпечення працівників, досліджує, узагальнює, прогнозує та попереджує плинність кадрів, підтримує зв’язок з районною та міською службами зайнятості.

Інспектор з кадрів працює з людьми та різноманітними документами обліку особового складу підприємства, установи.

Його обов’язки:

– ведення обліку особового складу, його підрозділів та встановленої документації з кадрів;

– оформлення прийому на роботу нових працівників, переведення на іншу посаду;

– комплектування особових справ, внесення до них змін, пов’язаних з трудовою діяльністю, ведення архіву особових справ;

– підготовка матеріалів та кваліфікаційних та атестаційних комісій, подання документів до нагороди або заохочення співробітників;

– заповнення, облік та зберігання трудових книжок;

– видача довідок про сьогочасну або минулу трудову діяльність;

– підрахування трудового стажу, підготовка документів, необхідних для оформлення пенсій працівникам;

– контроль за дотриманням графіку відпусток у підрозділах, облік наданих відпусток.

Крім того, інспектор з кадрів контролює дотримання дисципліни праці та режиму роботи на підприємстві, складає звіти про роботу з кадрами, бере участь у розробці перспективних та річних планів з праці та кадрів. При великій чисельності працівників підприємства певні види робіт закріплюються за окремими інспекторами у складі служби кадрів.

Щоб кваліфіковано виконувати свої функції, інспектор з кадрів повинен знати:

– положення, інструкції та інші керівні та нормативні документи з обліку особового складу, ведення та зберігання трудових книжок та особових справ працівників підприємства, оформлення пенсій, нагород та заохочень;

– діюче законодавство про прийом, переведення та звільнення працівників, порядок обліку руху кадрів та складання звітності про стан трудової дисципліни, порядок встановлення назв професій робітників та посад службовців, загальний та безперервний стажі роботи;

– основи трудового законодавства, правила внутрішнього розпорядку, основи наукової організації праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

Хоча інспектори кадрів і не вирішують питання кадрової політики підприємства, не приймають рішення про приймання на роботу нових працівників, але вони беруть активну участь в обговоренні вакансій.

Заробітна плата інспектора з кадрів визначається штатним окладом, різними доплатами та формами власності підприємства, де він працює. В державних структурах вона не дуже висока, в приватних і акціонерних структурах вона обумовлюється контрактом і становить комерційну таємницю.

Матеріал із сайту http://trud.gov.ua