Меню Закрити

Інженер-проектувальник

246_delovie

Фахівець-будівельник, який займається підготовкою, розробкою та ув’язуванням проектних рішень окремих розділів проектів і який бере участь в авторському нагляді за будівництвом об’єктів, що проектуються.

Посадові обов’язки:

 • розробляє окремі розділи (частини) проекту;
 • бере участь у підготовці завдань на розробку проектних рішень;
 • бере участь у зборі вихідних даних для проектування, у рішенні технічних питань протягом всього терміну будівництва об’єктів;
 • погоджує прийняті проектні рішення з проектними рішеннями інших розділів (частин) проекту;
 • проводить патентні дослідження;
 • забезпечує відповідність проектів, що розроблюються, стандартам, технічним умовам і іншим нормативним документам;
 • здійснює авторський нагляд за будівництвом об’єктів, які проектуються; консультує з питань, що входять у його компетенцію;
 • бере участь в аналізі та узагальненні досвіду розробки проектів і їхньої реалізації в будівництві;
 • бере участь у складанні заявок на винаходи та раціоналізаторські пропозиції, в складанні інших нормативних документів, у роботі семінарів і конференцій.

Повинен знати:

 • методи проектування й проведення техніко-економічних розрахунків;
 • принципи роботи, технології виготовлення й монтажу устаткування та конструкцій, види й властивості матеріалів;
 • постанови, розпорядження, накази вищих органів,
 • методичні й нормативні матеріали з проектування, будівництва й експлуатації об’єктів;
 • стандарти, технічні умови та інші керуючі матеріали з розробки й оформлення проектно-кошторисної документації;
 • технічні засоби проектування та будівництва;
 • основи патентознавства;
 • передовий вітчизняний і закордонний досвід проектування й будівництва;
 • технічні, економічні, екологічні й соціальні вимоги до об’єктів проектування;
 • організацію праці й виробництва;
 • правила й норми охорони праці.

Вимоги до кваліфікації:

 • Інженер – проектувальник I категорії: вища професійна освіта й стаж роботи на посаді інженера – проектувальника II категорії не менше 2 років.
 • Інженер – проектувальник II категорії: вища професійна освіта й стаж роботи на інженерно – технічних посадах, які займають фахівці з вищою професійною освітою, не менше 2 років.
 • Інженер – проектувальник III категорії: вища професійна освіта та досвід роботи в проектних організаціях.
 • Інженер – проектувальник: вища професійна освіта без пред’явлення вимог до стажу роботи або середня професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності в проектних організаціях не менше 5 років.

Матеріал із сайту http://trud.gov.ua