Меню Закрити

Інженер-електрик

766546136Від інженера-електрика в енергетичній сфері енергопостачальної компанії залежать проектування, експлуатація та управління процесами виробництва, передачі й розподілу електроенергії. Він може працювати на електростанціях, в електроенергетичних системах, інших енергетичних підприємствам і службах. Сфера його виробничої діяльності охоплює як офісні приміщення, так і безпосередньо об’єкти електропостачання на підприємствах виробництва, транспортування й розподілу електроенергії. При цьому виконувати професійні обов’язки доводиться незалежно від часу доби й погодних умов.

Різноманіття видів устаткування зумовлене видами діяльності, найбільш типовими з яких є трудові дії диспетчера-інформатора, інженера служби розподільних мереж, інженера служби підстанцій, інженера з релейного захисту і електроавтоматики, інженера служби ізоляції та захисту від перенапруг та інженера виробничо-технічної служби. Умови праці вважаються несприятливими, оскільки доводиться управляти устаткуванням під високою напругою. Тому до носія професії ставиться надзвичайно висока вимога – неприпустимість прийняття помилкового рішення, яке може призвести до ураження електричним струмом персоналу, нанесення матеріального збитку підприємствам, населенню й навколишньому середовищу. Тому професійно важливими якостями для інженера-електрика є розвинуте технічне мислення, швидка реакція, хороший зір з правильним сприйняттям кольору, акуратність, уважність, організаторські та комунікативні здібності.

Інженер-електрик повинен знати основи електротехніки, теоретичну та прикладну механіку, електроніку, інженерну графіку та основи автоматики, економіку галузі.

Інженер-електрик в енергетичній сфері енергопостачальної компанії виконує такі трудові функції:

  • організовує проведення технічних робіт на об’єктах електроустаткування;
  • планує роботу з обслуговування та ремонту електроустаткування;
  • здійснює аналіз техніко-економічних показників роботи електроустаткування, апаратури, приладів і пристосувань (II категорія).
  • організовує роботу зі забезпечення безпеки та охорони праці;
  • проводить модернізацію і впровадження нових технологій в електроенергетичній сфері.

Підготовкою кадрів за фахом “інженер-електрик” займаються політехнічні ВНЗ.

Матеріал із сайту – http://trud.gov.ua