Меню Закрити

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку

electric-or-electromonterПотреба людини в спілкуванні існувала завжди. Розвиток зв‘язку розпочався ще за тих часів, коли з‘явилися перші ознаки людської цивілізації. Зміни в умовах життя й праці людей неминуче приводять до вдосконалення знарядь та засобів зв‘язку.

У 1991 році на території України загальна кількість номерів стаціонарних телефонів становила 7630 тис., що складало 14,6 номера на 100 мешканців (на даний час кількість телефонів на 100 мешканців України складає 19,8). Тому одна з найзатребуваних професій в зв‘язку – електромонтер станційного устаткування телефонного зв‘язку.

Укртелеком забезпечує місцевим телефонним зв’язком майже 9 млн. абонентів. На телефонній мережі загального користування працюють 44 автоматичні мiжмiськi телефонні станції, у тому числі 18 аналогових та 26 цифрових, а також 4 мiжнароднi центри комутації.

Сьогодні електрозв‘язок – це не тільки місцевий та міжміський телефон. Це і телерадіомовлення, і різноманітні види радіозв‘язку, широко розгалужена мережа сучасних кабельних, волоконно-оптичних, радіорелейних і супутникових ліній. Послуги Internet та інші послуги передавання поширюються значними темпами. У розвинених країнах вже зараз обсяг обміну даних наздоганяє обсяг голосового обміну. У зв’язку з цим з’являються і поширюються нові перспективні послуги — послуги доступу в Internet з доданою вартістю (кероване абонентське обладнання, дроблення швидкості доступу, міжнародний роумінг, передавання даних за допомогою мобільних засобів тощо).

Характер роботи

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв‘язку:

– усуває механічні пошкодження на комутаційних елементах станції, пошкодження на загальностанційному устаткуванні комутації, у рядовій, груповій і загальностанційній сигналізації, в сигнально-викличних пристроях, в сигналізації кроссу;

– виконує поточний ремонт усіх видів устаткування, в тому числі електроживлення;

– вимірює електричні параметри устаткування;

– обслуговує і ремонтує не типове станційне устаткування;

– регулює прилади комутації;

– вимірює канали тональної частоти;

– обслуговує і ремонтує телефонні апарати вітчизняного та зарубіжного виробництва;

– обслуговує лінійні споруди зв‘язку;

– обслуговує апаратуру групового тракту;

– перевіряє та ремонтує найпростіші печатні плати;

– регулює індивідуальні комплекти автоматичного зв‘язку;

– виконує експлуатаційно-технічне обслуговування групових і релейних індивідуальних комплектів;

– виконує експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури автоматичного визначення номера.

Умови праці

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв‘язку працює в приміщеннях автоматичних телефонних станцій, в яких створенні спеціальні, комфортні умови для обслуговуючого персоналу та для підтримки роботи обладнання зв‘язку. Ці приміщення мають назви: автозал, кросс з‘єднувальних ліній, бюро ремонту, акумуляторна, лабораторія електрозв‘язку.

Ринок праці

За обсягом та діапазоном послуг електрозв’язку в Україні безперечним лідером у сфері вітчизняних телекомунікацій є Укртелеком. Товариство володіє первинною мережею, магістральними та зоновими лініями зв’язку, надає всі види основних та найсучасніших телекомунікаційних послуг: міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв’язок, проводове мовлення, радіозв‘язок, радiомовлення i телебачення, документальний електрозв’язок, вiдеоконференцзв’язок, супутниковий зв’язок, надання в оренду цифрових каналів, ISDN, доступ до глобальної мережі Інтернет.

Тому основне місце працевлаштування електромонтерів станційного устаткування телефонного зв‘язку – підприємства ПАТ «Укртелеком» та «Інтертелеком». Окрім того робочі місця надають НВФ «Свіч», ПАТ «Вікторія-Феліз», ПАТ «Свемон-Дніпро», та інші підприємства, що забезпечують населення регіону електрозв‘язком.

Освітня підготовка 

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі.

Медичні обмеження

Захворювання, протипоказані для професії «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв‘язку»:

– захворювання серця або порушення артеріального тиску;

– нервово-психічні розлади;

– судоми, втрати свідомості;

– вживання наркотиків, залежність від алкоголю;

– порушення бінокулярного зору;

– вестибулярні розлади, порушення відчуття рівноваги;

– виражені фізичні недоліки.

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей електромонтера станційного устаткування телефонного зв’язку:

– комунікабельність;

– психічна активність;

– організованість та самостійність в роботі;

– емоційна врівноваженість;

– охайність в роботі;

– адаптація до умов праці.

Перспективи

Після отримання диплому кваліфікованого робітника учні мають змогу продовжити навчання у ВПУ №9 м.Кіровограда, на базі другого ступеню професійно-технічної освіти отримати диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв‘язку та оргтехніки». Закінчивши навчання в училищі, вступити до Одеської національної академії зв‘язку імені О.Попова за напрямами: «Телекомунікації» та «Системи технічного захисту інформації», до Української інженерно-педагогічної академії м.Харкова за напрямом «Телекомунікації, радіоелектроніка та зв’язок», до Кіровоградського національного державного технічного університету за напрямом «Комп‘ютерні мережі та системи».

Споріднені професії:

  • Електромонтер лінійних споруд електрозв‘язку та проводового мовлення;
  • Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв‘язку;
  • Кабельник-спаювальник;
  • Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації;
  • Монтажник устаткування зв‘язку;
  • Монтажник зв‘язку-лінійник.