Меню Закрити

Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах

2012148135349_image047Зварювальна наука дає можливість створювати раціональні, економічні, надійні та технологічні зварні конструкції.

Люди здавна володіли способом ковальського зварювання, але він був не настільки надійним, як електродугове або газове зварювання.

Історія електричного зварювання бере свій початок в ХІХ ст. У 1939 р. під керівництвом академіка АН УРСР Євгена Оскаровича Патона були запроваджені автоматичне та напівавтоматичне зварювання під шаром флюсу. З 1948 р. промислове застосування отримав спосіб дугового зварювання в інертних захисних газах. На початку 50-х років ХХ ст. під керівництвом академіка Бориса Євгеновича Патона в Інституті електрозварювання ім.Є.О.Патона було розроблене електрошлакове зварювання. Сучасний стан зварювального виробництва Украіни характеризується наявністю значних потужностей з випуску зварних конструкцій і зварювальних матеріалів і обладнання.

Характер роботи. Неможливо оволодіти основами професії, не володіючи прийомами ручного зварювання. Зварювання ведеться за кресленнями та технологічними картами, де вказано методи, марки електродів та час, потрібний для зварювання. При необхідності зварити деталь, до якої немає технологічних карт та креслень, зварник самостійно визначає особливості параметрів зварювання, матеріалу, швів, електродів, режиму тощо. Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах повинен мати добру підготовку у сфері фізики та хімії (розділи електрика, електротехніка), математики, металознавства. Він повинен знати будову зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення, які застосовує; властивості і призначення зварювальних матеріалів; основні види контролю зварних швів; вибір зварювальних матеріалів; причини виникнення внутрішніх напруг і деформації у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання; установлення режимів зварювання за даними параметрами; принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці; вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами.

Умови роботи. Основним знаряддям роботи електрозварника ручної зварки є електрод. У процесі роботи електрозварник виконує поступальні і коливальні переміщення електроду, регулює температуру, довжину дуги і процес утворення шва. Для зварювання тонкого металу, кольорових металів, їхніх сплавів і чавуну використовується газовий паяльник, у якому відбувається змішування горючого газу з киснем і утворення полум‘я. Газозварник, окрім зварювання, виконує роботи з нарізання деталей різної довжини і за різними контурами, здійснює наплавлення, паяння і підігрівання металу. Праця електрогазозварника в основному ручна, виконується індивідуально, при мінімальному діловому спілкуванні. Працює як в приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Для захисту від теплових і світлових випромінювань використовує спецодяг і маску (щиток), що має захисні кольорофільтри. Режим роботи в основному двозмінний, темп роботи вільний.

Ринок праці. Заробіток працівника залежить від обсягів виконаних робіт, кваліфікаційного розряду та спеціалізації підприємства, де він працює. В сучасних умовах потреба в робітниках, які мають професію електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах, постійна і має тенденцію до зростання. Ризик безробіття у зварників мінімальний і пов‘язаний, в першу чергу, з недостатньою кваліфікацією та досвідом роботи.

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі.

Медичні обмеження. Успішно працювати електрозварником на автоматичних та напівавтоматичних машинах може не кожен. Ця професія вимагає, щоб робітник мав гарне здоров‘я, а саме, добру зорово-рухову, короткочасну та оперативну пам‘ять, зосередження та стійкість уваги, просторову уяву, практичне мислення.

Вимоги до індивідуальнопсихологічних особливостей.

– добра зорова, короткочасна та оперативна пам‘ять;

– зосередженість та стійкість уваги;

– практичне мислення;

– розвинена просторова уява;

– високий невербальний інтелект;

– емоційна стійкість, гнучкість і рухливість;

– акуратність та зібраність,

– гострота зору та кольоросприйняття.

Споріднені професії: електрогазозварник, газорізальник, слюсар механо-складальних робіт, судоскладальник.