Меню Закрити

Ґрунтознавець

l1X8mqMUgpwҐрунтознавець – фахівець, який займається вивченням ґрунтового покриву Землі. Ґрунтознавство – наука про верхній шар земної кори, властивості якого важливо враховувати при організації сільського господарства, охорони здоров’я, а також будівництва. Воно входить до складу природознавства. Ґрунтознавство вивчає походження, розвиток, будову, склад, властивості, географічне поширення та раціональне використання ґрунтів.

Залежно від обраного роду діяльності ґрунтознавець може займатися вивченням складу ґрунтів, ландшафтом, управлінням земельними ресурсами. Він бере участь у польових експедиціях з вивчення ґрунтового покриву, займається рекультивацією ґрунтів, меліорацією.

Ґрунтознавець є фахівцем вищого рівня кваліфікації в галузі природничих наук. Займається дослідницькою діяльністю в галузі агрохімії та ґрунтознавства. Веде розробку та впровадження ефективних агрохімічних прийомів зведення сільськогосподарських культур і технологічних операцій з обробки ґрунтів.

Специфіка професії

 • здійснення діяльності в галузі агрохімії та ґрунтознавства
 • планування, організація та проведення польових і лабораторних досліджень ґрунтів
 • аналіз вирощуваних культур і внесених у ґрунт добрив
 • розробка системи добрив в господарстві
 • ведення фенологічного спостереження
 • проведення ґрунтово-географічного та ґрунтового районування територій
 • складання ґрунтових, екологічних та агрохімічних карт
 • вирішення завдань, пов’язаних з охороною ґрунтового покриву
 • впровадження методів боротьби з ерозією, застосування засобів хімізації
 • впровадження систем механізації виробництва
 • розробка та впровадження стандартів екологічного нормування стану земельних ресурсів, природних вод і лісів
 • складання екологічного паспорта ґрунтового покриву, проведення його сертифікації та кадастрової оцінки
 • проведення санітарно-гігієнічної експертизи якості продукції рослинництва

Професійні навички та знання

 • володіння знаннями в області генетичного ґрунтознавства, біології, землеустрою, географії, геології, агрохімії
 • знання законів, постанов, наказів, розпоряджень, рішень та інших нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються хімізації сільського господарства та охорони навколишнього середовища
 • володіння методами відбору проб ґрунтів, добрив, продукції рослинництва
 • знання правил ведення необхідної документації
 • вміння використовувати сучасну польову та лабораторну техніку
 • знання комп’ютерних програм для робіт в області ґрунтознавства, меліорації, агрохімії, екології, ґрунтово-ландшафтного проектування та охорони ґрунтів
 • володіння практичними навичками, отриманими в експедиціях і в період польових літніх практик

Особисті якості

 • акуратність
 • спостережливість
 • хороша пам’ять
 • аналітичні здібності
 • схильність до копіткої роботи
 • уважність

Плюси професії

 • можливість працювати на свіжому повітрі
 • наявність відряджень та подорожей

Мінуси професії

 • низька заробітна плата

Місце роботи

 • ґрунтові та агрохімічні лабораторії
 • сільськогосподарські підприємства
 • агропромислові та лісогосподарські підприємства
 • фермерські господарства
 • органи екологічного контролю та управління природокористуванням
 • у проектних і дослідницьких інститутах (наприклад, Міністерства сільського господарства)
 • у науково-дослідних інститутах та організаціях
 • державні кадастрові установи
 • комітети земельних ресурсів
 • будівельні, архітектурно-проектні організації

Заробітна плата та кар’єра

Незважаючи на те, що популярність професії ґрунтознавець зростає, випускників профільних факультетів і раніше мало. Здебільшого причиною цього є маленькі зарплати ґрунтознавців.

Матеріал із сайту http://trud.gov.ua

1 Коментар

 1. Сповіщення:Ґрунтознавець | Proforientator.info

Коментарі закриті.