Меню Закрити

Головний редактор

7d6c63789a36_137965951130Особа, яка організує редагування й випуск наукової та методичної літератури, інформаційних і нормативних матеріалів.

Посадові обов’язки:

 • організує редагування літератури, що випускається;
 • очолює розробку проектів перспективних і річних тематичних планів видання літератури;
 • здійснює контроль дотримання встановлених строків редагування;
 • контролює науковий і літературний зміст видань і якість їхнього поліграфічного виконання;
 • готує матеріали для підписання видавничих договорів, бере участь в оформленні документів з розрахунків за виконані роботи;
 • організує проведення консультацій авторів;
 • розглядає рукописи, які надійшли, перевіряє відповідність їх оформлення встановленим правилам і нормам, направляє рукопису на рецензування й редагування;
 • розглядає питання виконання авторами договірних умов, усуває розбіжності між авторами й редакторами, встановлює сроки редагування видань;
 • здійснює контрольне читання рукописів, підготовлених до здачі у виробництво, організує обговорення якості відредагованого матеріалу;
 • бере участь у розробці проектів художнього й технічного оформлення видань;
 • визначає якість коректурних відбитків;
 • підписує видання у виробництво, до друку та на випуск;
 • встановлює причини помилок у виданнях і визначає винних у цьому осіб;
 • здійснює заходи щодо скорочення терміну проходження рукописів, поліпшення якості поліграфічного виконання;
 • сприяє підвищенню кваліфікації працівників підрозділу;
 • складає звіти про виконані роботи з випуску літератури.

Повинен знати:

 • законодавчі й нормативні правові акти, матеріали, які визначають головні напрями розвитку відповідної галузі економіки, науки і техніки;
 • постанови, накази, розпорядження і нормативні матеріали вищих органів стосовно редакційно-видавничої діяльності;
 • вітчизняні й закордонні досягнення науки і техніки у відповідній області знань;
 • порядок розробки планів видання літератури, графіків редакційних і виробничих процесів видання;
 • порядок підписання видавничих договорів;
 • економіку видавничої справи;
 • діючі системи оплати праці й нормативи на редагування й коректорські роботи;
 • авторське право.

Вимоги до кваліфікації

Вища професійна освіта та стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років.