Меню Закрити

Штурман-інструктор

Забезпечує навчання та тренування пілотів та штурманів загону, курсантів (слухачів навчального закладу). Бере участь у розробці методичних посібників для льотного навчання. Контролює якість проходження тренажерної підготовки льотним складом, курсантами (слухачами), правильність експлуатації бортового навігаційного обладнання повітряного судна та ведення штурманської документації. Забезпечує екіпажі штурманським спорядженням, польотними картами, навчальними посібниками з літаководіння, їх облік та зберігання. Проводить у повному обсязі попередню та передпольотну штурманську підготовку з екіпажами, детальні післяпольотні розбори з аналізом помилок, допущених під час польоту, а також аналізує дані засобів об’єктивного контролю та польотної документації. Перевіряє техніку літаководіння у пілотів та штурманів льотного загону навчального закладу. Проводить ретельний аналіз з екіпажами кожного випадку втрати орієнтування, порушення правил використання повітряного простору з вини штурманської служби, викриває причини та вживає заходів щодо їх запобігання. Бере участь в облаштуванні штурманських класів навчального закладу. Вивчає та поширює передовий досвід штурманської підготовки льотного складу, освоює та запроваджує у практику польотів нові більш досконалі методи літаководіння, системи навігації та посадки.
Повинен знати:
– повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи Міністерства транспорту України, авіапідприємства, що регламентують штурманське забезпечення польотів;
– приладове та навігаційне устаткування повітряного судна;
– методи застосування навігаційних засобів і забезпечення літаководіння за установленими маршрутами та схемами польотів;
– правила зберігання і користування документами аеронавігаційної інформації і польотними картами;
– довідкову документацію, польотні карти;
– правила обачності, фразеології радіообміну і ведення радіозв’язку;
– теорію та техніку літаководіння;
– авіаційну техніку та наземні засоби забезпечення польоту;
– методики навчання льотного складу літаководінню;
– організацію планування та штурманського забезпечення польоту;
– рівень штурманської підготовки складу, що навчається;
– маршрути (райони) польотів, їхні географічні та кліматичні особливості;
– ступінь оснащення навігаційними засобами, прогресивний вітчизняний та світовий досвід в галузі штурманської підготовки льотного складу,
перспективи розвитку штурманського забезпечення польотів;
– положення про льотну службу;
– правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації України;
– основи трудового законодавства;
– норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
Наявність свідоцтва штурмана цивільної авіації 1, 2 класу.
Стаж роботи за професією штурмана повітряного судна – не менше 3 років.
У разі виконання міжнародних польотів – знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.
Матеріал із сайту http://www.robota.lviv.ua